Reportaže

Volvo na Kitajskem ustanovil raziskovalni center za prometne nesre?e

Volvo Car Corporation in AB Volvo (tovornjaki in avtobusi) na Kitajskem ustanavljata skupni raziskovalni center za prometne č. Z aktivnim raziskovanjem prometnih nesre? bo Volvo nadaljeval s pridobivanjem informacij in ekspertiz o vožnji. Na ta čn bo razvil varnejša vozila hkrati pa upa, da bo s tem prispeval k bolj varnemu cestnemu prometu v državi, ki ima najve? prebivalstva na svetu.

Volvova hišna raziskava o prometnih čh je najbolj razvita tovrstna raziskava v avtomobilski industriji. Volvo je od čtka centra v Göteborgu na Švedskem, ki je bil ustanovljen v zgodnjih 70-ih letih, in z lokalnim delovanjem v ZDA in na Tajskem, izdelal svojevrstno podatkovno bazo, ki čje informacije o okrog 40.000 čh, v katerih je bilo udeleženih preko 50.000 potnikov. Veliko varnostnih sistemov, ki so bili predstavljeni v Volvovih avtomobilih, tovornjakih in avtobusih je bilo razvitih na podlagi ugotovitev, ki jih je zbral center za prometne č iz dejanskih nesre?. Npr. SIPS (Side Impact Protection System), izboljšave v primeru ?elnih čnj in varnostna oprema za otroke v osebnih vozilih ter FUPS (Front Underrun Protection System) in ESP (Electronic Stability Program) za tovornjake in avtobuse.

Manj smrtnih primerov v zadnjih letih
Število smrtnih primerov v prometu je bilo leta 2003 na Kitajskem okrog 110.000. V zadnjih letih pa se je zmanjšalo na nekaj nad 100.000 ? kar je pokazatelj, da se je čnost na varnost v prometu na Kitajskem že obrestovala. Volvo sedaj želi prispevati k stalnemu pozitivnemu trendu na tem pomembnem ču in namerava ustanoviti center za raziskovanje prometnih nesre? na Kitajskem. Ideja je, da lokalno raziskovanje, ki obsega avtomobile, tovornjake in avtobuse, sodeluje z lokalnimi organizacijami in univerzami, medtem ko bodo operativni temelji ostali na sedežu Volva na Švedskem.

2AM