Novice

Odli?no poslovno leto za Mazda Motor Europe? S 301.200 enotami najve? prodanih avtomobilov v poslovnem letu FY141 v zadnjih 15 letih
? Rekordna prodaja v poslovnem letu na petih trgih (glede na absolutno število in tržni delež)
? Prodaja v marcu ? 37.750 enot, porast za 6,1 odstotka

Za Mazda Motor Europe je bilo letošnje poslovno leto ve? kot izjemno, saj so v zadnjem mesecu (marec) prodali 37.750 vozil, kar je za 6,1 odstotka ve? kot v enakem obdobju lanskega leta. Med 1. aprilom 2006 in 31. marcem 2007 je Mazda svojo prodajo na evropskih trgih čla za 6,7 odstotka, kar pomeni, da je bilo v navedenem obdobju na evropskih trgih prodanih kar 301.200 avtomobilov Mazda. To je hkrati če število prodanih avtomobilov v oslovnem letu v zadnjih petnajstih letih.


K čemu rezultatu so prispevali či prodajni rezultati na čo vseh trgih. Še posebej dober rezultat so pri Mazdi zabeležili v Veliki Britaniji, kjer so ob tržnem deležu 2,3 odstotka prodali 50.500 vozil. Tudi v Rusiji so bile številke rekordne, še posebej tržni delež, ki je znašal 3,5 odstotka, prodanih vozil pa je bilo 35.500. Podobno velja tudi za Španijo, kjer je ob enodstotnem tržnem deležu prodaja čla na 18.700 vozil. Tudi v Franciji s 15.000 prodanimi vozili in tržnim deležem 0,6 odstotka ter na Portugalskem s 4.350 prodanimi vozili in 1,7-odstotnim tržnim deležem je Mazda v pravkar minulem fiskalnem letu dosegla rekordne prodajne rezultate.
Tudi ostali evropski trgi niso veliko zaostajali za zgoraj omenjenimi, saj se tudi Avstrija z Jugovzhodno Evropo lahko pohvali z 22.400 prodanimi enotami, kar je za 4,7 odstotka ve? kot leto poprej, tržni delež na tem tržiš?u pa dosega kar 6,5 odstotka. Skoraj ?etrtino vseh Mazd v Evropi, čeje 73.540, je bilo prodanih na zahtevnem nemškem tržiš?u, kar je za 1,3 odstotka ve? kot v enakem obdobju lani, či porast prodaje pa je zabeležila Finska s pribaltskimi državami, kjer se je število prodanih vozil Mazda člo za 25,8 odstotka na 9.000 enot. Tudi v skandinavskem ču je prodaja Mazd čo porasla, še posebej na Švedskem, kjer je bilo prodanih 4.600 vozil (18,4-odstotna rast) in na Danskem, kjer so prodali 7.500 vozil (14,2-odstotna rast). O tem, kako uspešna je bila prodaja Mazd na evropskih trgih, govori tudi podatek, da japonska znamka na nobenem izmed evropskih trgov ni stagnirala, saj so rast prodaje zabeležili tudi v Švici, na Irskem, ?eškem in Slovaškem.