Tehnika - novosti

AUDI AG, BMW GROUP IN DAIMLER AG SO USPEŠNO IZVEDLI PREVZEM PODJETJA HERE

HERE kot vodilni ponudnik tehnologije za digitaliziran svet mobilnosti. Podatki senzorjev vozila za pospešitev razvoja odprte lokacijske platforme, HERE namerava razširiti poslovanje na vsa področja in pridobiti nove stranke izven avtomobilskega sektorja. Delničarji so odprti do novih partnerstev in vlagateljev iz vseh industrijskih panog.

Inteligentne realno-časne cestne karte, storitve, vezane na lokacijo in visoko-avtomatizirana vožnja: prihodnost mobilnosti leži v digitalnem svetu – do katerega se dostopa s proizvodi in storitvami podjetja HERE. Prvovrstne cestne karte in novo razumevanje storitev, vezanih na lokacijo, predstavljajo temelj nadaljnje rasti podjetja HERE – v smislu odprtosti in neodvisnosti, ki ustvarjata vrednost. Vse to pa bo prineslo koristi več stotim strankam HERE iz različnih panog.

AUDI AG, BMW Group in Daimler AG bodo kot novi delničarji podjetja HERE zagotovili močno podporo za potreben razvoj. Trije premium proizvajalci so 4. decembra 2015, po prejemu odobritve vseh pristojnih organov, uspešno izvedli prevzem podjetja za mapiranje in lociranje HERE multinacionalke Nokia. Nova delniška in vodstvena struktura je oblikovana, da zagotovi podjetju HERE neodvisnost in mu omogoči nemoteno vsakodnevno poslovanje.

Lokacijska platforma HERE je pripravljena, da zagotovi visoko-ločljive cestne karte v povezavi z realno-časnimi lokacijskimi informacijami, s tem pa ponudi strankam podroben prikaz realnega sveta v realnem času. To omogoča vodilna tehnologija mapiranja HERE v povezavi z neštetimi viri podatkov, kot so avtomobili, mobilni telefoni, objekti transportnega in logističnega sektorja, kot tudi infrastrukturni elementi.

Medtem ko danes svoje cestne karte na dnevni osnovi napaja s podatki iz prek 80.000 virov in več milijard sond, pa je podjetje HERE aktivno angažirano v povezovanje z milijoni vozil in njihovimi senzorji, ki ustvarjajo informacije o okolici vozila. Več podatkov kot se vnese v platformo HERE, boljše so cestne karte, proizvodi in storitve. Koristi od tega imajo vse stranke, saj višja kakovost vodi k bolj udobni vožnji, varnejšim cestam za vse udeležence, manjšem številu zastojev in čistejšim mestnim območjem.

Neodvisnost in odprtost podjetja HERE ustvarja nove možnosti za pospešitev teh prizadevanj pri strankah in s tem zagotavlja podjetju ogromne količine anonimnih podatkov. V tem kontekstu trenutno prek 2 milijona povezanih vozil podjetij AUDI BG, BMW Group in Daimler AG, ki imajo možnost zbiranja naprednih visoko-kakovostnih podatkov, vezanih na lokacijo, danes ponuja velik potencial za pospeševanje razvoja lokacijske platforme HERE. Da bi podjetju HERE omogočila nadaljnjo širitev lokacijske platforme, izboljšanje proizvodov in ustvarjanje novih storitev za vse stranke, tri podjetja skupaj s HERE vrednotijo prednosti zagotavljanja senzorskih podatkov iz voznih parkov. Vse stranke – avtomobilski sektor, podjetja in potrošniki – so vabljeni, da se pridružijo in pridobijo koristi, saj bi s tovrstnim korakom podjetje HERE postalo še bolj privlačno za stranke in nove vlagatelje.

HERE že danes igra osrednjo vlogo pri razvoju visoko avtomatizirane vožnje, saj noben proizvajalec avtomobilov brez izjemno natančnih in ažurnih cestnih kart ne more uspešno razviti prihodnje mobilnosti. Generiranje teh cestnih kart je prav tisto področje, kjer ima podjetje HERE vodilno vlogo. Štiri od petih novih vozil, prodanih v Evropi in Severni Ameriki z vgrajeno navigacijo, razpolaga s prvovrstnimi digitalnimi cestnimi kartami podjetja HERE. V prihodnje bodo vozila s pomočjo teh zemljevidov sposobna učinkovito »videti onkraj ovinka«, kar jim bo omogočalo predvidevanje prometne nevarnosti in pripravo ter prilagoditev ustreznih voznih strategij, ki bodo dvigovale voznikovo zaupanje.

»Nihče ne razume potenciala digitalnih cestnih kart bolje kot kolektiv podjetja HERE, ki šteje 6.500 zaposlenih po vsem svetu. Delničarji bodo tako prepustili podjetju HERE proste roke pri pospeševanju strategije rasti,« je dejal Prof. Rupert Stadler, predsednik upravnega odbora pri AUDI AG. »V zadnjih 30 letih podjetje HERE vedno znova izpopolni cestno karto. Pričakujemo, da bo HERE povedel industrijo v naslednjo fazo inovacij, s tem pa ustvaril dodatno vrednost.«

»Kombinacija te vodilne tehnologije cestnih kart in podatkov iz vozil, naprav in infrastrukture bo prinesla podjetju HERE in njegovim strankam opazno prednost na področju razvoja prihodnjih mobilnih storitev,« je dejal Klaus Fr öhlich, član upravnega odbora pri BMW AG, zadolžen za razvoj. »Ker se vedno več partnerjev in strank pridružuje modelu, bo HERE lahko zagotovil še boljše in bolj ažurne zemljevide ter natančen digitalen prikaz našega sveta mobilnosti v realnem času.«

»Stranke iz avtomobilske industrije kažejo še posebno zanimanje za visoko-avtomatizirano vožnjo. Tu pa je podjetje HERE precej več kot zgolj vodilni igralec na trgu digitalnih zemljevidov,« je pojasnil prof. dr. Thomas Weber, član upravnega odbora pri Daimler DG, odgovoren za raziskave in razvoj avtomobilov Mercedes-Benz. »Z visoko stopnjo inovativnosti in izjemnimi zaposlenimi ima podjetje potencial postati vodilni ponudnik tehnologije lokacijskih storitev v realnem času v digitaliziranem svetu mobilnosti.«

V ta namen bo podjetje gradilo na svojih trenutnih prednostih in dodalo nove kapacitete. HERE cilja okrepiti svojo vodilno vlogo na trgu med avtomobilskimi proizvajalci in razširiti svoje poslovanje s strankami in podjetji – prek organske rasti, kot tudi strateških partnerstev in prevzemov. Cilj podjetja je ustvariti eno izmed vodilnih lokacijskih platform na svetu, ki bo združevala podatke vseh oblik mobilnosti ter vmesnike med vsakodnevnim življenjem in svetom digitalnih cestnih kart.

Ta dolgoročna strategija bo zagotovljena prek nove vodstvene strukture, na njo pa bo budno pazil nadzorni svet, ki ga bodo sestavljali predstavniki novih lastnikov in neodvisne, uveljavljene osebe iz industrije. AUDI AG, BMW Group in Daimler AG ne prevzemajo skupnega nadzora nad HERE, prav tako pa obstaja jasna ločitev med njihovo vlogo stranke, dobavitelja in vlagatelja. Poleg tega bo podjetje HERE ostalo odprto vsem strankam in drugim vlagateljem, ki bi želeli razširiti delniško strukturo. Vse to zagotavlja nedvoumno zavezanost podjetja HERE k odprtosti in neodvisnosti. Po uspešni izvedbi te naložbe so trije premium proizvajalci izrazili posebno zahvalo investicijskemu podjetju Celsius Capital pod vodstvom Carlosa Bhole za vso podporo, ki je pripomogla k uspešni izvedbi te naložbe.   


Galerija: