Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

POLNJENJE AKUMULATORJA

16.04.2002 :: Tehnični nasveti


Ve?ina izmed nas se je že sre?ala s problemom, ko nam ni uspelo zagnati motorja našega jeklenega konji?ka, vzrok-izpraznjena baterija. Ta problem se pogosteje pojavi predvsem v hladnih dneh, ko kapaciteta akumulatorja naglo pade. Tistim pa, ki radi preizkušajo svoj HiFI sistem ob nedelujo?em motorju pa problem prav tako ni neznanka. Vzrokov za izpraznjeno baterijo pa je lahko ve?:
? vklju?eni porabniki ob nedelujo?em motorju,
? okvara na altenatorju,
? okvara na elektri?ni instalaciji,
? dotrajana baterija,
? prevelik povpre?en tok praznjenja baterije med voĹľnjo, pojav pri uporabi oja?evalnikov.

Oznake na akumolatorju:

12V 50 Ah 210A

? 12V - nazivna napetost: 6 celic 2V je zaporedno vezanih

? 50 Ah - Kapaciteta akumulatorja je mnoĹľina elektri?ne energije, ki jo akumulator lahko odda. Merimo jo v amperskih urah. Enota je 1 Ah in je mnoĹľina elektri?nega toka, ki ga akumulator lahko odda v eni uri. Kapaciteta je odvisna od konstrukcije akumulatorja, zunanje temperature in od pogojev, pod katerimi dela:ali ga praznimo sunkovito ali enakomerno.

Akumulator s 10Ah lahko oddaja tok 10 ur, jakosti 1A ali pa 20 ur jakosti 0.5 A. Kapaciteta pa se pove?a, ?e se pove?ata ?as praznjenja in zunanja temperatura.

? 210 A - zagonski tok, je maksimalni tok, ki ga zmore akumulator v hipu oddati za kratek ?as.

Ta nasvet bo koristil predvsem ljubiteljem avtoakustike, ki poslušajo glasbo ob nedelujo?em motorju, saj velik tok praznjenja in hladne no?i še pove?ata praznjenje akumulatorja. ?e želimo imeti akumulatorju podaljšati življenjsko dobo, je priporo?ljivo, da ga polnimo z manjšim tokom, saj naglo polnjenje škoduje ploš?am in ob?utno skrajša življenjsko dobo.

Za polnjenje akumulatorskih baterij poznamo naslednje na?ine polnjenja:

VZDRŽEVALNO POLNJENJE: uporabimo kadar akumulator dalj ?asa stoji. Akumulator, ki ga ne uporabljamo oziroma, ?e vozilo stoji dalj ?asa je potrebno prav tako vzdrževati, saj se leta izprazni v treh mesecih. Da akumulator ohranimo v uporabnem stanju in da prepre?imo sulfatiziranje, ga vsakih 30 dni dopolnilno z normalnim polnilnim tokom. Kadar je akumulator mo?no ali docela izpraznjen in ni bil pravo?asno napolnjen, lahko ploš?e sulfatizirajo, kar se lahko pojavi tudi pri prehitrem polnjenju oziroma praznjenju. Izpraznjen akumulator je potrebno najkasneje v dveh dneh dopolniti, sicer se pojavijo nepopravljive napake. Elektrolit izpraznjenega akumulatorja zmrzuje pri 00 C, zamrznitev pa pusti trajne mehanske poškodbe.

NORMALNO POLNJENJE:polnilni tok znaša 10% kapacitete akumulatorja, postopek je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.

HITRO POLNJENJE: tok polnjenja znaša 80% kapacitete akumulatorja, pri tem temperatura elektrolita ne sme prekora?iti 550C.

Za preverjanje napolnjenosti akumulatorja uporabimo aerometer za merjenje gostote elektrolita in voltmeter s katerim preverjamo napetost. Elektrolit napolnjenega akumulatorja ima gostoto 1.285 kg/l, prazen pa 1.12 kg/l.

Postopek priprave in polnjenja:

Odvijemo vijak na klemi negativnega pola, odklopimo negativni pol baterije, nato odstranimo še pozitivni vodnik. Odstranimo akumulator iz ležiš?a in odvijemo še pritrdilni vijak na plo?evini nosilca, za sprotno polnjenje pa akumulatorja ni potrebno odstraniti iz vozila. Potrebno je le imeti omogo?en priklop polnilnika na elektri?no omrežje in da je polnilnik na suhem. Ležiš?e akumulatorja na katerem so sledovi kisline o?istimo s kovinsko š?etko, nato ga operemo z vro?o raztopino sode, katera nevtralizira kislinske ostanke. Ležiš?e izperemo z vodo in ga posušimo. Kolikor je mogo?e ga zbrusimo s smirkovim papirjem, nato pa ležiš?e zaš?itimo z barvo.

Polnilec naj bo izklju?en, nato pravilno priklju?imo pozitivni in negativni priklju?ek, vklopimo polnilnik in nastavimo jakost toka polnjenja, kadar nam polnilec to omogo?a. Jakost polnjenja naj znaša 1/10 kapacitete akumulatorja (Npr. akumulator s kapaciteto 50 Ah, polnimo s 50A/10 oz 5 A). Polnjenje traja 10 do 14 ur, odvisno od izpraznjenosti. V primeru, da polnilnik ne omogo?a nastavitve jakosti polnjenja, ima le ta v ve?ini primerov razpredelnico, ki podaja ?as polnjenja glede na kapaciteto akumulatorja. Temperatura elektrolita pri polnjenju, ne sme znašati ve? kot 550 C. Polnjenje je potrebno vršiti v dobro prezra?evanem prostoru.

Pred ponovnim priklopom akumulatorja je potrebno v vozilu izklju?iti vse potrošnike energije zaradi možnosti iskrenja na polu. Akumulator vstavimo v ležiš?e, najprej priklju?imo pozitivni pol in šele nato negativni, s tem se izognemo morebitnemu kratkemu stiku, ki bi ga lahko povzro?ili s klju?em na ohišje vozila, pri privijanju vijaka na klemi pozitivnega vodnika.

JM