Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Javni razpis za izdelavo in dobavo registrskih tablic ni uspel

20.09.2005 :: Novice   
Na javnem odpiranju ponudb je bilo ugotovljeno, da ponudnika PETRI?, d.o.o., in EGP, d.d., v ponudbi nista predloĹľila vseh zahtevanih dokumentov, zaradi ?esar sta bili ponudbi teh dveh ponudnikov izlo?eni iz postopka analize ponudb. Pri pregledu in analizi ostalih ponudb je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa. Iz navedenega sledi, da so vse predloĹľene ponudbe nepravilne. Javni razpis ni uspel, zato se oddaja javnega naro?ila ponovi.

Na predmetni javni razpis je prispelo šest ponudb:
1. CETIS, d.d., ?opova 24, 3000 CELJE,
2. PROSUM, d.o.o., Ob Ĺľeleznici 18, 1000 LJUBLJANA,
3. SCT STROJEGRADNJA, d.d., Kav?i?eva 66, 1000 LJUBLJANA,
4. KIG, d.d., IG 233A, 1292 IG,
5. PETRI?, d.o.o., Goriška 57, 5270 AJDOVŠ?INA in
6. EGP. d.d., Kidri?eva cesta 82, 4220 Ĺ KOFJA LOKA.