Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Policija svetuje voznikom

12.02.2008 :: Tehnični nasveti


 Glede na spremenjene vremenske razmere moramo udeleĹľenci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na moĹľnost hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeleĹľbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 133/06) določa v 114. členu, da morajo biti motorna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo in določa, da morajo imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneĹľenju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneĹľeno, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo.

Zimska oprema je predpisana v pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur.list RS št. 17/00 in 45/04).

V skladu z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na cestah v Republiki Sloveniji, na katerih so zimske razmere, prepovedana voĹľnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevaĹľajo nevarno blago, in za izredne prevoze.

V skladu z 8. in 9. členom pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu štejejo za zimsko opremo motornih vozil:

 1. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike sneĹľne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona sneĹľne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

  Pogoji za uporabo sneĹľnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med voĹľnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja sneĹľena sled).

 2. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike sneĹľne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona sneĹľne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

 3. Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

 4. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S".

 5. Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike. Priobalno področje je območje, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z R. Italijo, meja z R. Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
  • G 1-7 mejni prehod Krvavi potok - Kozina,
  • R2-409 Kozina - Klanec,
  • G 1-10 Klanec - Kastelec in
  • R3-623 Kastelec - Podgorje - meja z R. Hrvaško.

Pnevmatike na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3.500 kg, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h, morajo biti enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).

Zimske pnevmatike so lahko za največ dva razreda niĹľjega hitrostna razreda, kot ga zahteva konstrukcijsko določena najvišja hitrost vozila.

Policisti pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.


Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št 133/06), ki v 114. členu določa, da morajo biti motorna vozila od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ki so opredeljene v 88. točki prvega odstavka 23. člena, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, morajo imeti v skladu z 59. členom novega zakona o varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji.

Voznik, katerega vozilo pozimi ali v zimskih nima ali nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu s 114. členom novega zakona o varnosti cestnega prometa z globo 125,19 evra, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 417,29 evra. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 1.251,88 (odgovorna oseba najmanj 125,19 ) evra, če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo najmanj 4.172,93 (odgovorna oseba najmanj 417,29) evra.

Po 115. členu novega zakona o varnosti cestnega prometa se kaznuje zaradi kršitve določb odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji voznik z globo 208,65 evra, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 4.172,93 evra, odgovorna oseba pa z globo najmanj 417,29 evra.

V skladu z 239. členom novega Zakona o varnosti cestnega prometa prepove policist nadaljnjo voĹľnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s četrtim odstavkom 114. členom novega Zakona o varnosti cestnega prometa odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrĹľevanja ceste.


Nasveti voznikom

Priprava motornega vozila na zimo naj zajema tudi pregled drugih naprav in opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:

Priporočila za voĹľnjo v zimskih razmerah in pozimi

 
www.policija.si