Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Peugeot je ustanovil oblikovalski studio

20.06.2012 :: Oblikovanje   

   

   

Na podlagi ve? kot 200-letnega strokovnega znanja s podro?ja industrijskega oblikovanja in 120-letnega strokovnega znanja s podro?ja avtomobilskega oblikovanja je Peugeot 12. junija 2012 v Parizu odprl oblikovalski studio Peugeot Design Lab, namenjen strankam, ki delujejo na podro?jih izven avtomobilske industrije.

Peugeot Design Lab deluje kot oblikovalski studio globalne blagovne znamke (Global Brand Design), katerega cilj je razvijati vplivne in dosledne strategije za blagovne znamke z namenom utrditve vrednot, zapovedi in identitete svojih strank. Poglavitna naloga studia je zasnova izdelkov, storitev in izkušenj za zunanje stranke iz najrazli?nejših dejavnostnih sektorjev.

Tehni?na in kadrovska sredstva Peugeotovega oblikovalskega centra, v okviru katerega je bil postavljen studio Peugeot Design Lab, bodo za slednjega pomembna odsko?na deska za uveljavitev na kar treh kontinentih, v Parizu, Šanghaju in Sao Paolu.

Geneza

Peugeot Design Lab je nastal pod vplivom nove Peugeotove identitete, ki je bila uvedena leta 2010. Sestavljena je bila posebna ekipa strokovnjakov za oblikovanje izdelkov izven Peugeotovega avtomobilskega podro?ja z namenom razvoja tovrstnega dejavnostnega podro?ja. Te ambicije so se na podlagi zunanjih spodbud hitro udejanjile.

Tako se je Ĺľelja po razširitvi strokovnega znanja s podro?ja avtomobilizma na druge dejavnosti prelevila v vodilno nit tega inovativnega pristopa.
Dandanes je avtomobil z vidika oblikovanja zelo kompleksen izdelek, a hkrati tudi eden najbolj dodelanih. Direktor oblikovanja Peugeot, Gilles Vidal, ob tem poudarja: \"Oblikovalci avtomobilov smo se primorani soo?iti z zelo ambicioznim izzivom: Prekositi nenehno naraš?ajo?e zahteve s podro?ja kakovosti, varnosti in vsebine ter si hkrati zagotoviti prednost pred tekmeci na podro?ju oblikovanja preko inovativne, zapeljive in povsem druga?ne stilske zasnove\".

Peugeot, ki se ponaša z bogato industrijsko preteklostjo in vplivnim strokovnim znanjem s podro?ja avtomobilskega oblikovanja, bo odslej vse svoje strokovno znanje nudil tudi strankam iz najrazli?nejših strok.

Strokovno znanje: Global Brand Design

Global Brand Design (oblikovanje globalne blagovne znamke) je temeljno na?elo oblikovalskega studia Peugeot Design Lab. Global Brand Design zdruĹľuje vse, kar neka blagovna znamka na posreden ali neposreden na?in izraĹľa preko svojih izdelkov, in svojim strankam nudi izkušnje na podro?ju oglaševanja.

Peugeot Design Lab bo v današnjem vse bolj globalnem in tekmovalnem svetu za svoje stranke izbral edinstveno, izrazito in homogeno podobo njihove blagovne znamke, ki je prednostnega pomena za prepoznavnost, uspeh in dolg obstoj vsake blagovne znamke.  

Peugeot Design Lab deluje na razli?nih podro?jih:

-    Oblikovanje podobe blagovne znamke (Brand Imaging): Analiza in izdelava strategije blagovne znamke z definiranjem njene vizije, filozofije stilske zasnove in uradnega jezika.

-    Kreiranje: Uveljavitev podobe blagovne znamke s kreiranjem enega ali ve? izdelkov oziroma storitev. V okviru tega delovnega procesa poteka izbor materialov, barv in grafi?ne podobe izdelkov ter storitev.

-    Razvoj: Postopek oblikovanja izdelkov s kreiranjem v 2D in 3D tehniki, ki zdruĹľuje dosledno izvajanje uporabljenih metod in kreativnost na podro?ju oblikovanja.

-    Industrializacija: Zasnova izdelkov ali storitev, pri kateri je treba upoštevati posebne zahteve z vidika tehnologije in industrializacije, pripraviti modele in izdelati prototipe.

-    Oglaševanje: Vklju?itev v vse vizualne oglaševalne medije in dogodke za bolj u?inkovito uveljavitev izdelkov na ravni kon?nega oglaševanja.

Brand Imaging

Vsaka blagovna znamka je nekaj edinstvenega. Vsaka ima namre? svoj DNK, svojo zgodovino ter svoje vrednote in ambicije, na podlagi ?esar si ustvari lastno podobo. Vloga studia Peugeot Design Lab je blagovni znamki pomagati opredeliti in razviti vizijo ter s tem povezano podobo, ki bo delovala kot nosilka njene vizije.

Peugeot Design Lab vse te informacije pretvori v vplivno in globalno vizualno identiteto. Zatem Peugeot Design Lab opredeli filozofijo stilske zasnove v povezavi z vplivnim in razpoznavnim besedilom, preko katerega se v povezavi z izdelki oglašujejo vrednote in podoba blagovne znamke. Ta filozofija se izraĹľa tudi preko materialov, barv in grafi?ne podobe.

Kreiranje

\"Za potrebe kreiranja izdelkov in storitev strank iz celega sveta so naši oblikovalci vpletli vso svojo domišljijo in kreativnost, hkrati pa poskrbeli za dosledno in natan?no delovanje, ki je predpogoj pri kreiranju vsakega avtomobila,\" je izjavil Peugeotov generalni direktor, Vincent Rambaud.
Peugeot Design Lab, ki deluje v okviru Peugeotovega oblikovalskega studia, se ponaša s predano ekipo oblikovalcev in ima na širši ravni dostop do virov in strokovnega znanja drugih oblikovalskih studiov, ki se nahajajo v Parizu, Šanghaju in Sao Paolu.

Delovni proces oblikovanja izdelkov poteka v nadaljevanju definiranja oblikovne podobe blagovne znamke. Ta etapa zajema raziskave na podro?ju grafi?nega oblikovanja ter kreiranje v pravem pomenu besede, v okviru katerega si oblikovalci zamislijo prihodnje inovativne koncepte, ideje ter najbolj zapeljive in primerne postopke za obdelavo estetskega videza.

Razvoj

Najboljše ideje še niso same po sebi zagotovilo za uspeh nekega projekta. Fazo zasnove, v okviru katere je treba upoštevati posebne zahteve z vidika tehnologije in industrializacije, izvedejo 3D oblikovalci in inĹľenirji s podro?ja eksperimentiranja.

V postopek je vklju?ena tudi izdelava modelov, ki nastanejo kot rezultat kombinacije delovnega procesa v digitalni obliki in fizi?nega modela po zaslugi struĹľnice in naprave za fotogrametri?ni izpis.

Etapa za izdelavo fizi?nega modela je nujno potrebna za realen prikaz predmeta. Lahko se poskrbi tudi za zasnovo in izdelavo prototipov, od povsem enostavnih do najbolj realnih.

Industrializacija

Kakovost je bistvenega pomena za podobo vplivne blagovne znamke. Oblikovalci in inĹľenirji si med delovnim procesom nenehno prizadevajo dodatno ovrednotiti in izboljšati podobo z oblikovanjem in na videz o?itno kakovostjo na vrhunski svetovni ravni.

Z na videz o?itno kakovostjo se ukvarjajo med zasnovo in fazo industrializacije. Ti dve fazi imata enakovredno odlo?ilno vlogo, saj pogojujeta dejanski uspeh izdelka preko natan?ne izdelave na videz o?itne kakovosti, obdelave spojev in naleĹľnih površin ter izbranih materialov. Oblikovalci barv in materialov, ki sodelujejo sicer Ĺľe od samega za?etka projekta, so v to fazo še toliko bolj vklju?eni, saj morajo izbrati materiale, ki bodo ?im bolje ovrednotili oblikovno zasnovo in izrazili podobo blagovne znamke.

Oglaševanje

Vsak izdelek potrebuje usklajeno oglaševanje na vrhunski ravni. U?inkovito oglaševanje poudari lastnosti izdelkov in obogati podobo blagovne znamke.

S tem je prilagojeno najrazli?nejšim ciljnim skupinam, vsem oglaševalskim medijem in glasnikom blagovne znamke: dogodki, stojnice, prodajna mesta, spletno mesto, fotografije, video posnetki, makete, katalogi, prospekti ...

Na tem podro?ju lahko delovni proces studia Peugeot Design Lab seĹľe od svetovanja za potrebe prezentacije (priporo?ila za postavitve glede na zorni kot, fotografije, ambiente, lokacije, okolje, manekene, predstavitev izdelkov ...) do umetniškega vodenja. Vklju?uje lahko tudi samo izvedbo, za katero poskrbi notranja ekipa strokovnjakov.


Poslovni model

Peugeot Design Lab ponuja razne na?ine delovanja, ki so prilagojeni najrazli?nejšim potrebam in poslovnim modelom naših strank in njihovim projektom.

Delovni procesi, ki vklju?ujejo ovrednotenje neke blagovne znamke in razvoj njenih izdelkov so dolgoro?ni projekti, ki jih definiramo kot strateške investicije. Odlo?itev o oglaševanju sodelovanja med studiom Peugeot Design in stranko ima pravico sprejeti slednja.  

V sklopu kreiranja novih izdelkov se lahko studio Peugeot Design Lab in partnerska blagovna znamka odlo?ita za skupno investiranje. Glede na deleĹľ investicije gre lahko v tovrstnem primeru za partnersko sodelovanje ali partnersko povezovanje blagovnih znamk.

Peugeot je skozi celotno svojo zgodovino od nekdaj vestno opravljal drĹľavljansko dolĹľnost. Peugeot Design Lab namerava to tradicijo nadaljevati, tako da bo odprl vrata tudi nekaterim nedonosnim projektom.


Organizacija

Vodja studia Peugeot Design Lab je Irec Cathal Loughnane, ki je vodilno mesto studia zasedel po dvanajstih letih dela v oddelkih za oblikovanje obeh blagovnih znamk skupine PSA (notranje oblikovanje in konceptna vozila). Njegov nadrejeni je Gilles Vidal, direktor oblikovanja Peugeot.

Gilles Vidal
Direktor oblikovanja Peugeot

Gilles Vidal, 39 let, ki je diplomiral na univerzi Art Center College of Design v mestu Vevey (Švica), se je skupini PSA Peugeot Citroën pridruĹľil leta 1996. Zadnjih enajst let je poleg Jean-Pierra Plouéja skrbel za stilsko prenovo skupine. Leta 2010 je prevzel mesto direktorja oblikovanja Peugeot.
Sodeloval je pri oblikovanju nove Peugeotove podobe, ki je bila uvedena leta 2010 skupaj s konceptnim vozilom SR1, po katerem se je zgledoval peugeot 208, ki je bil lansiran marca 2012.


Cathal Loughnanne
Vodja studia Peugeot Design Lab

Irski oblikovalec Cathal Loughnane, 34 let, je diplomiral na univerzi Dublin Institute Of Technology (Bolton ST). Skupini PSA Peugeot Citroën se je pridruĹľil leta 1999. Preden je bil izbran za vodjo studia Peugeot Design Lab, je bil zaposlen v razvojnem oddelku, kjer je skrbel za notranje oblikovanje vozil in oblikovanje konceptnih vozil.Portfelj

Peugeot Design Lab je ob svoji ustanovitvi pripravil portfelj, v katerem so predstavljeni razni vizionarski izdelki, kot so jadrnica, motorno plovilo, letalo in ro?na ura. Poleg tega je studio predstavil tudi dve kreaciji, katerih trĹľenje Ĺľe poteka. To sta kolesi DL121 in DL122.

Konceptna jadrnica

Konceptna jadrnica z enojnim trupom dolĹľine 30 metrov ima inovativno arhitekturno zasnovo in se ponaša s streho, ki se popolnoma zlije z linijami trupa. Zelo dolge steklene površine zagotavljajo obilo svetlobe v notranjosti, ki jo lahko primerjamo s pravo mansardo.

Kabine se nahajajo pod mostom, ki je prekrit z lesenimi oblogami. Vrvi in kabli so skriti pod mostom, kar potnikom omogo?a prosto in varno premikanje po plovilu. Vrvi so prav tako skrite v samodejnih navijalnih bobnih, elektri?ni vitli pa omogo?ajo nadzor nad ladjo z enim samim prstom.

Povsem preprosta uporaba in enostavno krmiljenje dajeta prednost gostoljubnosti in varnosti, pri ?emer pa zmogljivost in estetski videz nista bila zanemarjena.

Konceptno motorno plovilo

Inovativen in prestiĹľen koncept motornega plovila ima dve sedeĹľni mesti. Nadvse razpotegnjeno razmerje dimenzij in uslo?en profil nakazujeta na mo? in visoko zmogljivost.

Raven in ozek premec ter dolg trup omogo?ata enostavno rezanje valov ter zagotavljata stabilnost in hitrost plovila izven vseh uveljavljenih standardov. Trup v lakirani sivi barvi je opremljen z ekskluzivnimi okrasnimi dodatki, most pa je prekrit z leseno oblogo iz svetlega naravnega lesa dinami?ne in prefinjene oblike. Stopnice, ki se povsem prilegajo zadnjemu delu plovila, vodijo do lebde?e platforme, ki omogo?a laĹľji dostop do pomola.

Notranja obdelava spominja na svet luksuznih avtomobilov in se ponaša z vsemi njihovimi prednostnimi lastnostmi. Vsak posamezni del notranjosti je bil obdelan posebej natan?no in ima pozorno dodelane podrobnosti. Plovilo je opremljeno z najnovejšo opremo visoke tehnologije, kot je na primer ve?funkcijski zaslon na dotik.

Konceptno reaktivno letalo
 
Navdih za izdelavo konceptnega poslovnega letala smo našli v konceptnem vozilu HX1. Letalo nudi luksuzen, visokotehnološki in ekskluziven pogled na prestiĹľna potovanja. Njegova vplivna identiteta poudarja inovativne doseĹľke.

To identiteto ponazarja brezhibno uslo?ena karoserija, ki ima v trupu vgrajene reaktivne motorje po zgledu vojaških letal. Letalo ima dve repni krili, ki predstavljata do sedaj neznano identiteto za tovrstno prevozno sredstvo. Glavni krili imata na vpadni strani vgrajene tehnološko dovršene lu?i.

Obdelava notranjosti je prestiĹľna in ergonomsko u?inkovita ter vsebuje lahke materiale. Letalo ima modularno zasnovo in sistem preklopnih sedeĹľev, ki omogo?ajo prevoz od 8 do 14 potnikov.

Športna ro?na ura TP001

Tehnološko dovršena ro?na ura TP001 je izjemno tanka in namenjena športni rabi.
 
Ohišje iz titana v nesvetle?i ?rni barvi se povsem prilega mehanizmu, zaradi ?esar je ura izjemno lahka. Veliki potisni gumbi so oja?ani za potrebe ekstremne uporabe.
 
Ekskluzivna in ergonomsko oblikovana ura je visoko zmogljiva in estetsko dodelana.


Kolo DL121

Kolo DL121, ki je nastalo kot rezultat zdruĹľitve grafi?ne identitete, barv in materialov, je na voljo v omejeni seriji. Pri zasnovi njegovega estetskega videza niso sklepali kompromisov z uporabnostjo: Nahaja se namre? na meji med svetom kolesarstva in umetnosti.

To konceptno kolo je nastalo kot plod prepletanja kontrastov:
- Kontrast med funkcionalnostjo in obdelavo, ki prefinjene barve in materiale zdruĹľuje s tako pomembnim predmetom.
- Kontrast videzov, ki se poigrava z grafi?nim motivom poudarjenega prereza. Prednji del se ponaša z bogatim bakrenim videzom, medtem ko je zadnji del v ?isti in svetli beli barvi z matiranim odtenkom.

Poleg tega je konceptno kolo DL121 opremljeno z inovativnim oblazinjenim žepom, ki je bil oblikovan po zgledu torbic. Žep domiselno obdaja okvir in se mu povsem prilega. Vsebuje dvojno zadrgo, ki jo lahko odpremo in v žep shranimo predmete, kot je na primer tabli?ni ra?unalnik.


Kolo DL122

Kolo DL122 je bilo zasnovano kot odgovor na najnovejše zahteve po urbani mobilnosti in trajnem razvoju.         

S tega vidika je konceptno kolo DL122 izjemno okretno, lahko, kompaktno in priro?no. V svojem trĹľnem razredu nudi nadvse inovativne funkcije. V prostorno odlagalno mesto lahko odloĹľimo torbo s prenosnim ra?unalnikom. V kolo je priro?no vgrajena zloĹľljiva klju?avnica najnovejše generacije. Njena oblika je preprosta in dinami?na.

Obdelava materialov je na videz elegantna, a hkrati tudi športna. Naraven les je eleganten in moderen. Zelo natan?no nanesena barva poskrbi za nevpadljiv in sveĹľ videz. Oblazinjenje sedeĹľa in ro?ajev ter torbe, ki je bila zasnovana posebej za to kolo, so ro?no izdelali sedlarji, ki se ukvarjajo z oblazinjenjem naših konceptnih vozil, seveda z enako kakovostjo in oblikovno natan?nostjo.