Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

MICHELIN ENERGY Saver+ in MICHELIN Agilis+

27.07.2012 :: Pnevmatike   

   

 

 

 

Pnevmatike MICHELIN ENERGY Saver+ in MICHELIN Agilis+,
dva nova programa, ki nudita uporabnikom boljšo povezanost med varnostjo, Ĺľivljenjsko dobo pnevmatik in izkoristkom goriva

Na evropsko trĹľiš?e prihajajo nove pnevmatike MICHELIN ENERGY Saver+, za osebna vozila in nove pnevmatike MICHELIN Agilis+, za lahka tovorna vozila.

 

2012 je pomembno leto… Leto, ko se pri?ne uporabljati evropsko ozna?evanje pnevmatik - postopoma, od 1. junija 2012, uporaba pa bo obvezna  od 1. novembra 2012. Novo evropsko ozna?evanje je korak naprej, saj kon?nim uporabnikom nudi informacije glede zmogljivosti, ki jim doslej niso bile vselej dostopne.

 

Kaj pomeni ta oznaka na pnevmatikah?

Zagotavlja nepristransko obveš?anje kon?nih uporabnikov o treh pomembnih zmogljivostih pnevmatike: oprijem na mokri podlagi, izkoristek goriva in raven hrupa.

 

?esa oznaka ne pove?

Ne daje informacij o oprijemu na suhi cesti. Prav tako ne vsebuje informacij o Ĺľivljenjski dobi oziroma številu prevoĹľenih kilometrov.

 

Michelin se je obvezal, da bo zagotovil informacije o vseh, za voznika oziroma kon?nega uporabnika gospodarskega vozila bistvenih zmogljivostih, tudi ?e niso ozna?ene na nalepki:

 - pnevmatike MICHELIN nudijo varnost v vseh okoliš?inah: ne le na mokrih, temve? tudi na suhih cestah,

 - pnevmatike MICHELIN so varne tudi pri voĹľnji v zavojih,

- pnevmatike MICHELIN so tudi jamstvo za veliko število prevoĹľenih kilometrov in izjemne zmogljivosti, ki trajajo do zadnjega prevoĹľenega kilometra.

 

Vse prednosti oziroma lastnosti v eni pnevmatiki, kot je to pri novih pnevmatikah MICHELIN Energy Saver+  in Michelin Agilis+, je teĹľko zagotoviti.

 

200 litrov

To je koli?ina goriva, ki jo, v primerjavi s pnevmatiko, ki bo dosegla minimalno vrednost, predpisano z evropsko uredbo o ozna?evanju pnevmatik, prihranijo nove pnevmatike Michelin Energy Saver+ pri prevoĹľenih 45.000 kilometrih,.

270 litrov

Z novo pnevmatiko MICHELIN Agilis+ lahko, v primerjavi s pnevmatiko, ki bo dosegla minimalno vrednost, predpisano z evropsko uredbo o ozna?evanju pnevmatik, s prevoĹľenimi 60.000 km, prihranite 270 litrov goriva,.

 

16 metrov

Zavorna pot pnevmatike MICHELIN Energy Saver+ je na mokri podlagi skoraj 16 metrov krajša kakor zavorna pot pnevmatike, ki bo dosegla minimalno vrednost, predpisano z evropsko uredbo o ozna?evanju pnevmatik -  to je skoraj dolĹľina enega tovornega vozila.

+ 17 metrov

Zavorna pot pnevmatike MICHELIN Agilis+ za gospodarska vozila je za  ve? kakor 17 metrov krajša kot zavorna pot pnevmatike z najniĹľjo oceno pri ozna?evanju po Uredbi.

 

1 od 5

1 od 5 litrov goriva, ali eno posodo za gorivo od petih vsrkajo pnevmatike za svoje delovanje. Zaradi tega je razumljivo, da Michelin Ĺľe tako dolgo (od leta 1992) dela na podro?ju energetske u?inkovitosti pnevmatik.

 

1.

Po rezultatih raziskave, ki jo je izvedla agencija GFK v letu 2010 je varnost prva lastnost, ki jo potrošniki pri?akujejo od pnevmatike. To velja v vsaj petih drĹľavah: v Nem?iji, Španiji, Franciji, Veliki Britaniji in Italiji.

 

 

20.000

To je število prometnih nesre?, ki so jih analizirali na Univerzi v Dresdnu v Nem?iji (Lehrstuhl Verkehrsunfallforschung [VUFO] an der Technischen Universität Dresden), ki ima oddelek za raziskavo nesre?. Na tem oddelku so raziskali 20 000 prometnih nesre?, ki so se zgodile v Evropi v 10 letih. Iz analize izhaja \"kartografija\" o vrstah nesre?, pa tudi presenetljive statisti?ne ugotovitve.

 

Kaj izhaja iz te raziskave?

-                                                          7 od 10 nesre? se zgodi na suhi cesti.

-                                                          6 od 10 nesre? se zgodi v urbanih naseljih pri nizkih hitrostih.

-                                                          75 % nesre? se zgodi pri voĹľnji naravnost, na ravni cesti.

-                                                          25 % nesre? se zgodi v ovinkih. Te so najhujše.

-                                                          99 % nesre?, ki se zgodijo na mokri cesti, se zgodi, ko je na cesti le malo vode.

 

15

To je, izraĹľeno v milijardah, število litrov prihranjenega goriva od leta 1992 s pnevmatikami MICHELIN z niĹľjo porabo goriva, pri ?emer je druĹľina MICHELIN ENERGY na prvem mestu Ĺľe od uvedbe - Ĺľe dvajset let.

 

39

To je, izraĹľeno v milijonih ton, koli?ina CO2, ki ni bil izpuš?en v okolje zaradi prihranka goriva s pnevmatikami MICHELIN z niĹľjo porabo goriva.

 

 

160

To je število patentov, ki so bili od leta 1992 vloĹľeni za stalne izboljšave programov  pnevmatik MICHELIN ENERGY.

 

 

190

Od svoje ustanovitve je druĹľina pnevmatik MICHELIN ENERGY, ki so jih pri?eli prodajati leta 1992, pridobila ve? kot 190 homologacij za 22 avtomobilov.

Skupina Michelin spremlja avtomobilsko industrijo pri nenehnem iskanju optimizacije energetske u?inkovitosti vozil, hkrati pa prispeva tudi k njihovi varnosti.

 

 

 

 

Poudarki za pnevmatiko MICHELIN ENERGY Saver+

 

 

 

Tri najpomembnejše prednosti

Nova gumena zmes

 

 

S pnevmatikami MICHELIN ENERGY Saver+ prihranite ve? goriva

Michelin, ki ima Ĺľe ve? kakor 20 let izkušenj pri razvoju pnevmatik z niĹľjo porabo goriva, igra pomembno vlogo pri stalnih raziskavah energetske u?inkovitosti vozil. Kot je predstavljeno tukaj, je s pnevmatiko MICHELIN ENERGY Saver+ v primerjavi s pnevmatiko, ki bo dosegla minimalno vrednost, predpisano z evropsko uredbo o ozna?evanju pnevmatik, pri 45.000 prevoĹľenih kilometrih mogo?e prihraniti 200 litrov goriva.

S pnevmatikami MICHELIN ENERGY Saver+  do optimalne varnosti

Michelin je razvil dezen nove pnevmatike MICHELIN ENERGY Saver+ tako, da je odtis naleĹľne površine optimalen. Kontaktna površina je v primerjavi s predhodno generacijo pnevmatik ve?ja za 10 %, zato je oprijem boljši tako na suhi kot na mokri podlagi. Rezultat je skoraj 16 m krajša zavorna pot pnevmatik MICHELIN ENERGY Saver+ - v primerjavi s pnevmatikami, ki bodo dosegle najniĹľjo oceno po evropski uredbi o ozna?evanju pnevmatik.

 

S pnevmatikami MICHELIN ENERGY Saver+ je mogo?e prevoziti ve? kilometrov

Za novo generacijo pnevmatik MICHELIN ENERGY Saver+ je Michelin dodal dodatne molekularne povezave, da bi tako izboljšal povezanost vseh kemi?nih sestavin v gumeni zmesi in izboljšal odpornost na obrabo.

 

EcoGripCompound, nova gumena zmes

Raziskovalci tehnološkega centra v Ldouxu so razvili in patentirali novo gumeno zmes, EcoGripCompound, ki je bila prvi? uporabljena pri proizvodnji pnevmatik. Pri tej zmesi je segrevanje molekul v gumeni zmesi manjše. ?e se pnevmatika manj segreje, porabi manj energije. To je najpomembnejše pri tej inovaciji, ki pa ne vpliva na ostale pomembne zmogljivosti pnevmatike: varnost v vseh pogojih in število prevoĹľenih kilometrov.

 

Pnevmatike programa MICHELIN ENERGY Saver+ bodo na voljo v velikostih 14, 15 in 16 palcev, skupaj 58 dimenzij, s katerimi bo mogo?e opremiti ve?ino avtomobilov na evropskem trĹľiš?u.

 

Poudarki za pnevmatiko MICHELIN Agilis+

 

 

 

Obrtnik, ki omogo?a dobro delovanje podjetja

 

Za podjetnika je vozilo pogosto zelo pomembno za zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja. Trgovci ali obrtniki - podjetniki z vseh podro?ij poslovanja morajo imeti zanesljiva delovna sredstva – in tudi pnevmatike.

 

Za zelo zahtevne uporabnike je Michelin razvil novo pnevmatiko MICHELIN Agilis+, katere posebnost je, da zdruĹľuje vse zmogljivosti, ki jih je sicer teĹľko zdruĹľiti v eni pnevmatiki. Nova pnevmatika zato ne prispeva le k varnemu, nemotenemu izvajanju poslovnih aktivnosti, omogo?a tudi zniĹľanje skupnih stroškov, saj se prihranki odraĹľajo na dveh mestih: kot manjša poraba goriva in veliko število prevoĹľenih kilometrov.

 

Pnevmatika MICHELIN Agilis+ prispeva k prihranku goriva

Obrtnik ali trgovec, vsak mora v?asih premagati velike razdalje, da pride do deloviš?a ali do svojih strank. Stroški goriva imajo vse ve?ji vpliv na uravnoteĹľenost prihodkov in odhodkov podjetja. In to je podro?je, kjer je mogo?e nekaj prihraniti.

 

Michelin uveljavlja svoje strokovno znanje na podro?ju energetske u?inkovitosti. Kot je navedeno, je z novimi pnevmatikami MICHELIN Agilis+ s prevoĹľenimi 60.000 km v primerjavi s pnevmatiko, ki bo dosegla minimalno vrednost, predpisano z evropsko uredbo o ozna?evanju pnevmatik, mogo?e prihrani 270 litrov goriva.

 

Pnevmatika MICHELIN Agilis+ prispeva k boljši varnosti

Obrtniki in trgovci morajo preĹľiveti veliko ?asa na cesti, ne glede na to, kakšne so vremenske razmere, gostota prometa ali stanje voziš?a. Vozila so pogosto zelo obremenjena, varnost je na prvem mestu. Pri tem imajo pnevmatike klju?no vlogo. S pnevmatikami MICHELIN Agilis+ je zavorna pot ve? kakor za 17 m krajša kot zavorna pot pnevmatike z najniĹľjo oceno po evropski uredbi o ozna?evanju pnevmatik.

Pnevmatike MICHELIN Agilis+ imajo daljšo Ĺľivljenjsko dobo in so bolj robustne

Zagotavljanje mobilnosti je nujen sestavni del poslovnih aktivnosti trgovcev in obrtnikov. Tudi postopek menjave pnevmatik predstavlja oviro pri zagotavljanju mobilnosti, zato morajo s pnevmatikami varno prevoziti kar najve? kilometrov.

 

Prav to predstavlja izziv za novo pnevmatiko MICHELIN Agilis+. Poleg niĹľje porabe goriva so prednosti še veliko število prevoĹľenih kilometrov in vzdrĹľljivost robustne pnevmatike.

 

Zaš?ite proti odrgninam pri podrsanju robnikov

Nova pnevmatika MICHELIN Agilis+ ima oja?ane bo?nice in je zaradi tega manj ob?utljiva na strese – pri udarcih ob robnike ali udarne jame ali naletu na druge predmete. Še ve?, ima tudi osem zaš?it proti odrgninam in je zaradi tega še bolj odporna proti manjšim poškodbam, ki jim je vsak dan izpostavljena.

 


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0