Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Opel vodi testno floto raziskovalnega projekta simTD

23.08.2012 :: Tehnika - novosti


•    simTD: Za?etek enega globalno najve?jih testiranj na podro?ju Car-to-X tehnologij v nemški pokrajini Hesse
•    Mejnik implementacije sistemov povezave in izmenjave podatkov med vozili
•    Funkcija opozorila za vremenske razmere na cesti: Raziskava za pove?anje varnosti v prometu

Razvoj individualne mobilnosti z ve? varnosti, u?inkovitosti in spoštljivosti do okolja je eden najve?jih izzivov sedanjosti. Zato proces razvoja povezav uporabnikov cest, natan?neje med vozili (Car-to-car) in z okolico, torej komunikacijsko infrastrukturo (Car-to-X), pridobiva na pomenu. Zagon testne faze projekta simTD (Safe Intelligent Mobility – Test Field Germany) v pokrajini Hesse predstavlja izjemno pomemben mejnik implementacije tovrstnih komunikacijskih tehnologij v sodobnih vozilih.

»Izsledki testiranja zdruĹľenega projekta simTD bodo vzpostavili nove trende v vsej Evropi. Z zagonom pilotnega projekta simTD se je pri?elo eno izmed globalno najve?jih testiranj na podro?ju komunikacij Car-to-X,« pravi Dr. Burkhard Milke, direktor Opla zadolĹľen za elektri?ni/elektronski inĹľeniring. Ob tem doda, »Avtomobili se u?ijo izmenjave podatkov po standardiziranih pravilih. Prav tako se u?ijo obdelave sprejetih podatkov, tako da lahko hitro in u?inkovito filtrirajo za voznika pomembne informacije. Opel je Ĺľe pred ?asom postavil temelje tehnologijam Car-to-X v projektih kot je bil DIAMANT. Tako pridobljene izsledke bomo sedaj po uspešno opravljenih pripravah, ko smo od Continentala prevzel štafetno palico vodenja testne flote opremljene s simTD, s pridom uporabili.«

Po številnih letih intenzivnih priprav se je za?ela testna faza na obseĹľnem obmo?ju Frankfurta na Majni s floto 120 avtomobilov nemških znamk. Testiranja s številnimi preu?evanji in analizami delovanja car-to-car tehnologij bodo potekala do konca leta, z osredoto?anjem na ve?anje varnosti in u?inkovitosti. Pri testiranju bo sodelovalo ve? kot 450 testnih voznikov. Med preizkušanjem bo med prenosom podatkov opravljenih ve? milijonov komunikacijskih povezav za izmenjavo podatkov. V testno floto je vklju?enih 20 Insignij Sports Tourer opremljenih z najnaprednejšo komunikacijsko tehnologijo.

Podatki pridobljeni s testiranjem bodo analizirani v tesnem sodelovanju z Univerzo Würzburg in Tehni?no univerzo München. Univerzi bosta poskrbeli tudi za dovršeno statisti?no obdelavo voĹľnje posameznih voznikov in celotnih testnih poti. Slednje bodo izbrane v testnem sodelovanju z mestom Frankfurt na Majni in organizacijo Hessen Mobil. Domovanje testne flote bo v industrijski coni Frankfurt Höchst. Floto bo nadziral Center voĹľnje iz bliĹľine Prometnega nadzornega centra Hessen.

Na vrhu liste Ĺľelja: Prometno vremensko opozorilo

Med številnimi podro?ji testiranimi v programu simTD, bo razvoj funkcije vremenskega prometnega opozorila, za katero je odgovoren Opel, postavljen v ospredje. Skladno s študijami je ta podatek na vrhu Ĺľelja voznikov. Opozorila na vremenske razmere na cesti na osnovi neposredno pridobljenih podatkov o stanju cest z vremenskim poro?ilom in podatki o nevarnih vremenskih razmerah kot so mo?an deĹľ, megla ali bo?ni veter. Ti podatki imajo izjemno dodano vrednost za voznika in omogo?ajo odlo?no pove?anje varnosti prometa.

Štiri cestne vremenske postaje locirane v neposredni bliĹľini podro?ja testiranja, ki Ĺľe zagotavljajo natan?ne in obseĹľne informacije, na primer za tovornjake za posipavanje cest, so ena izmed osnov testiranja. Najbolj pomembne so informacije o to?kah rosenja in temperaturah površine cestiš?a. Na osnovi teh podatkov se v vozilih prikaĹľejo na doti?nih krajih opozorila, na osnovi natan?nih, neposredno pridobljenih podatkov. Uporabniški vmesnik HMI (Human-Machine-Interface), ki ga uporabljajo vsi partnerji vklju?eni v preizkušanje so razvili pri DFKI, Nemškem raziskovalnem centru za umetno inteligenco.

Glede na to, da ima konzorcij velik potencial razvoja in uveljavitve novih dimenzij natan?nih napovedi voznih razmer, nadzora in urejanja prometa ter izogibanja nezgod, zagotavljajo sredstva za projekt simTD zvezno Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo (BMWi), zvezno Ministrstvo za izobraĹľevanje in raziskovanje (BMBF) in zvezno Ministrstvo za transport, gradbeništvo in urbani razvoj (BMVBS). Ministrstva so prepri?ana, da bodo skupno izoblikovani standardi bistveni za komercialno uveljavitev tehnologij za ve?anje varnosti. Projekt simTD so zagnali vodilni nemški izdelovalci avtomobilov, njihovi dobavitelji, komunikacijske druĹľbe in raziskovalni inštituti s podporo javnega sektorja. Partnerji v projektu so: Adam Opel AG, AUDI AG, BMW AG, BMW Forschung und Technik GmbH, Dailmer AG, Ford Forschungszentrum Aachen GmbH, Volkswagen AG, Robert Bosch GmbH,Continental, Deutsche Telekom AG, Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI), Tehni?na univerza Berlin, Tehni?na univerza München, Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Univerza Würzburg, Hessisches Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen ter mesto Frankfurt na Majni. Projekt promovirajo in podpirajo nemška zvezna ministrstva za Gospodarstvo in tehnologijo (BMWi), IzobraĹľevanje in raziskovanja (BMBF) in Transport, gradbeništvo in urbani razvoj (BMVBS), zvezna drĹľava Hesse, ZdruĹľenje nemške avtomobilske industrije ter Konzorcij Car 2 Car komuniciranja. BMWi, BMBF in BMVBS so projekt simTD podprla s pribliĹľno 40 milijoni evrov, ostali partnerji projekta prispevajo pribliĹľno 31 milijonov evrov.