Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Tri leta stara pnevmatika ni stara pnevmatika!

24.10.2013 :: Pnevmatike   

Pnevmatike, proizvedene v skladu s pravili ETRTO so produkti z dolgo Ĺľivljenjsko dobo, kateri so ustvarjeni da zaobidejo naravni proces staranja pnevmatike.

Pnevmatike Michelin so proizvedene v skladu s pravili ETRTO!

Na podlagi splošnih priporo?il s strani ETRTO je Michelin izdal natan?nejša priporo?ila glede Ĺľivljenjske dobe pnevmatike.

Test obnašanja pnevmatik glede na njihovo starostno dobo

Testi resni?nega obnašanja pnevmatik glede na njihovo starostno dobo se redno opravljajo v tehnoloških centrih posameznega proizvajalca. Ti specifi?ni testi merijo obnašanje pnevmatike na mokri ter suhi podlagi, obnašanje med samim zaviranjem ter v primeru nastopa akvaplaninga.

Analize rezultatov testov kaĹľejo, da ni nikakršne razlike v odzivnosti med popolnoma novimi pnevmatikami ter neuporabljenimi pnevmatikami, katerih Ĺľivljenjska doba je eno, dve ali tri leta, pod pogojem, da so bile pravilno skladiš?ene.

Ta navodila so bila objavljena s strani JATMA (Japan Automobile Tyre Manufacturers Association) ter tako priznane s strani vseh proizvajalcev avtomobilov. V ZDA so proizvajalci pnevmatik Michelin, Continental ter Bridgestone skupno odlo?ili, da ta priporo?ila izdajo. V Evropi je Bridgestone izdal priporo?ila identi?na Michelinovim priporo?ilom.

 

Michelinova priporo?ila o Ĺľivljenjski dobi pnevmatik:

Življenjska doba osebnih pnevmatik ter pnevmatik za lahka tovorna vozila, vklju?no z rezervnimi pnevmatikami

Slede?a priporo?ila se nanašajo na osebne pnevmatike ter pnevmatike za lahka tovorna vozila z oznako C ali LT.

Pnevmatike sestojijo iz razli?nih materialov ter gumenih sestavin, ki vsebujejo elemente, potrebne za pravilno delovanje same pnevmatike. Tekom ?asa so te sestavine podvrĹľene konstantnem spreminjanju. Za vsako posamezno pnevmatiko je stopnja evolucije odvisna od ve? elementov, kot npr. vreme, skladiš?ni pogoji ter drugi elementi (obremenitev, hitrost, tlak v pnevmatikah, hranjenje, itd.), katerim je pnevmatika podvrĹľena v njeni celotni Ĺľivljenjski dobi. Evolucija je odvisna od dejavnikov, ki delujejo znotraj nje, tako da je Ĺľivljenjsko dobo vnaprej nemogo?e predvideti.

Prav zato je pomembno, da se stranke same poleg stalnega preverjanja tlaka v pnevmatikath, posluĹľujejo tudi rednih specialisti?nih pregledov, opravljenih s strani kvalificiranega specialista za pnevmatike, kateri bo preveril ustreznost pnevmatike za nadaljnjo uporabo. To velja predvsem za imetnike osebnih pnevmatik ter pnevmatik za lahka tovorna vozila. Rezervne pnevmatike iz rednih specialisti?nih pregledov ne smejo biti izvzete. Pnevmatike, katere so bile uporabi 5 ali ve? let, morajo biti preverjene s strani specialista vsaj enkrat letno.

Strankam svetujemo, da se pri pregledu pnevmatik ne osredoto?ajo zgolj na vizuelno stanje pnevmatik ali zgolj na tlak v pnevmatikah. Pozorne naj bodo tudi na kakršnekoli spremembe v dinami?nih odzivnostih kot so pove?ana izguba tlaka, hrup ali vibracije, katere so lahko indikator, da bi bilo v izogib poškodbe pnevmatike, le-to smiselno zamenjati.

Nemogo?e je predvideti, v kolikor bi bilo potrebno pnevmatike zamenjati izklju?no na podlagi datuma proizvodnje pnevmatike. Kakorkoli, starejša kot je pnevmatika, ve?ja je verjetnost, da jo bo potrebno zamenjati zaradi samega evolucijskega procesa ter ostalih faktorjev, ki vplivajo nanjo.

Ve?ino pnevmatik je potrebno zamenjati preden doseĹľejo starost deset let. Priporo?ljivo je, da se vsi tipi pnevmatik, ki so stari 10 in ve? let od datuma proizvodnje, vklju?no z rezervnimi pnevmatikami, zamenjajo z novimi pnevmatikami. S tem se na lahek na?in izognemo morebitnim nevarnostim, kljub dejstvu, da pnevmatike še vedno izgledajo vozne ter da še niso dosegle zakonsko dovoljene stopnje obrabe.

Za pnevmatike, ki so bile na vozilih kot del originalne opreme (stranka jih je prejela na novem vozilu), sledite menjalnim nasvetom proizvajalca, kadar je to specificirano (nikoli ne prekora?ite 10 let).

Datum proizvodnje pnevmatike se nahaja na bo?nici vsake pnevmatike. Koda na pnevmatiki se pri?ne s ?rkami DOT ter kon?a s tednom ter letom proizvodnje. Na primer: DOT koda, ki se kon?a z “2204” pomeni, da je bila pnevmatika proizvedena v 22. tednu (maj) leta 2004.