Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

4 minute za odkritje nove pnevmatike Michelin CrossClimate

12.03.2015 :: Pnevmatike   

   

   

   

   

   

Zgodovinska prelomnica ... V maju 2015 bo Michelin na evropskih trgih prièel s prodajo pnevmatike MICHELIN CrossClimate, letne pnevmatike s certifikatom za zimske vozne razmere.
Nova pnevmatika MICHELIN CrossClimate pomeni zdruĹľitev tehnologij pnevmatik za letne in zimske razmere. Tehnologij, ki so do zdaj veljale za nezdruĹľljive.

Pnevmatika MICHELIN CrossClimate je resnièno inovativna pnevmatika, saj se prilagaja razliènim vremenskim razmeram. Je edina pnevmatika s kombinacijo prednosti letnih in zimskih pnevmatik.

-       Ima kratko zavorno pot na suhi podlagi.

-       Na evropski lestvici je razvršĂ¨ena  v najvišji razred „A“ za zaviranje na mokri podlagi.

-       Homologirana je za zimske vozne razmere, kar dokazuje logo (3-Peak Mountain with Snow Flake – simbol treh vrhov s sneĹľinkami na boènici pnevmatike), ki oznaèuje, da je primerna za voĹľnjo pozimi, tudi v tistih drĹľavah, kjer lokalna zakonodaja predpisuje voĹľnjo z zimskimi pnevmatikami.

 

Nova pnevmatika MICHELIN CrossClimate še dodaja k zmogljivostim, po katerih so pnevmatike MICHELIN Ĺľe poznane: veliko število prevoĹľenih kilometrov, energetska uèinkovitost in udobje. Pnevmatika bo na voljo poleg letnih in zimskih pnevmatik v obstojeèem katalogu Michelinovega programa. Zimske pnevmatike ostajajo na doloèenih trĹľišĂ¨ih in pod doloèenimi pogoji še vedno pomembne.

 

Zmogljivosti nove pnevmatike MICHELIN CrossClimate izhajajo iz kombinacije treh tehnologij:

  1. 1.     Inovativna zmes tekalne plasti: Prviè; tekalna površina je izjemno proĹľna in poveèuje sposobnostt zmesi, da se oprijema tudi najmanjše hrapavosti na cestišĂ¨u, pri vseh pogojih (suho, mokro, sneg – kako se lahko oprime cestišĂ¨a skozi sneg?).  Drugiè; nova plast pod tekalno površino optimizira energetsko uèinkovitost pnevmatike, saj omogoèa manjše segrevanje.  Michelinovim inĹľenirjem je uspelo zniĹľati segrevanje z uporabo zadnje generacije kremena (silike), ki ga vsebuje gumena zmes - s tem so tudi poveèali energetsko uèinkovitost pnevmatike MICHELIN CrossClimate.
  2. 2.     Kombinacija edinstvenega dezena v obliki èrke V z novimi 3D, samozapirajoèimi se lamelami.

Ta edinstven »V« dezen z razvojnim kotom optimizira oprijem na snegu:

-       preèno, zaradi kota dezena sredinske površine,

-       vzdolĹľno, ker je kot na obmoèju ramen pnevmatike bolj razširjen.  

  1. 3.     »V« dezen je v kombinaciji s samozapirajoèimi se 3D lamelami: ultra-valovit, spremenljive debeline in s kompleksno geometrijo – lamele, ki dosegajo celotno globino profila ustvarjajo uèinek krempljev na snegu in s tem poveèujejo trakcijo – oprijem.

Navpièna in preèna valovitost omogoèata, da se lamele same zapirajo. To se pravi, da se same »zaklenejo« in tako doseĹľejo veèjo trdnost blokov na tekalni površini. S tem se poveèa stabilnost pnevmatike, ne glede na sile, s katerimi se sreèuje: vzdolĹľne sile pri zaviranju in pospeševanju in preène sile pri voĹľnji v ovinek. S to kombinacijo naprednih tehnologij je izboljšana ne le  trdnost tekalne površine na suhi podlagi, temveè se tudi podaljša Ĺľivljenjska doba pnevmatike.

S to kombinacijo napredne tehnologije, ob prisotnosti tehnologije EverGripTM na podroèju ramen pnevmatike, je pnevmatika pridobila odliène zmogljivosti na snegu, preciznost voĹľnje na suhi podlagi in dolgo Ĺľivljenjsko dobo. Inovativna kombinacija blokov dezena s prirezanimi robovi in visoko zmogljivimi lamelami zagotavlja optimalno stièno površino s cesto in s tem boljše zmogljivosti pri zaviranju. Michelin je zdruĹľil inovativnost dezena z dodatkom prirezanih vogalov ter lamel, ki segajo do dna profila – za odlièno zaviranje in oprijem na snegu.

 

Pri zasnovi te inovativne pnevmatike je Michelin kot najpomembnejši del razvojnega procesa uporabil razumevanje obnašanja voznikov. Michelinov cilj je, da ponudi najprimernejšo pnevmatiko za vse vrste uporabe in vse naèine voĹľnje. Pristop za dosego tega cilja je bil razdeljen v tri dele:

 

  1. Razumevanje. Vozniki se v vsakodnevnem Ĺľivljenju sreèujejo z neprièakovanimi spremembami vremena, z deĹľjem, snegom in padci temperatur. Niti z rešitvami, ki so jim danes na voljo, niti z navadami, ki so jih sicer sprejeli, niso povsem zadovoljni. Vse to, na podlagi rezultatov raziskav, izkazuje, da:   

 

-       65% evropskih voznikov uporablja letne pnevmatike skozi vse leto in s tem ogroĹľa lastno varnost v hladnejših letnih èasih, na zasneĹľenih in poledenelih cestah.  V Nemèiji, kjer zakonodaja predpisuje vgradnjo zimskih pnevmatik, ko nastopijo zimske vozne razmere, je takšnih voznikov 20 %, v Franciji, kjer to podroèje ni urejeno s predpisi, je takšnih voznikov 76 %.  (Vir GFK – Študija obnašanja evropskih uporabnikov - 2014).

-       4 od 10 evropskih voznikov menijo, da je sezonska menjava pnevmatik ovira in èakajo s tem do zadnjega (Vir Ipsos – Obnašanja pri nakupu pnevmatik, zima  2014/2015). Tisti, ki ne morejo ali tega ne Ĺľelijo, ne zamenjajo letnih pnevmatik z zimskimi.

-       3 % nemških in 7 % francoskih voznikov vozi vse leto z zimskimi pnevmatikami in sprejemajo kompromis glede zaviranja na suhi podlagi, zlasti pri visokih temperaturah, in višjo porabo goriva.

 

  1. Inovacije. Zaradi inovacij je Michelinu uspelo doseèi brezhibno ravnovesje med naprednimi tehnologijami in uporabo pnevmatik. Michelin vsako leto investira veè kakor 640 milijonov evrov v razvoj in raziskave, izvede 75.000 testiranj z uporabniki po vsem svetu in prouèuje okrog 11.000 kupcev pnevmatik.  
  2. 3.     Rešitev. Nova pnevmatika MICHELIN CrossClimate izpolnjuje naše stalne potrebe po varnosti in mobilnosti.  

 

Po zaèetku prodaje, v mesecu maju 2015, bo pnevmatika MICHELIN CrossClimate na voljo v 23 razliènih dimenzijah, od 15 do 17 palcev, kar bo v 70 % pokrilo evropsko trĹľišĂ¨e. Za leto 2016 so naèrtovane nove dimenzije.  

 

Ob svoji preprostosti in ekonomiènosti omogoèa pnevmatika MICHELIN CrossClimate tudi varnost in voĹľnjo skozi vse leto, ne glede na spremembe vremena – z izborom samo ene pnevmatike: MICHELIN CrossClimate.

 

Ozadje razvoja pnevmatike MICHELIN CrossClimate v šestih številkah

-       7 Število drĹľav, v katerih so testirali pnevmatiko: Nemèija, Kanada, Finska, Francija, Poljska, Španija in Švedska. 

-       36  Število mesecev, ki je bilo potrebno za snovanje pnevmatike – od praznega lista papirja do naznanitve prodaje v tisku, 2. marca 2015. Samo 3 leta razvoja, èeprav redni postopek sicer traja 4 leta in 8 mesecev. Razvojni èas nove pnevmatike MICHELIN CrossClimate je bil 1,5 krat hitrejši kakor pri ostalih pnevmatikah za osebna vozila.

 

-       70 Številka, ki oznaèuje stopinje Celzija – razpon temperature, pri katerih so bila opravljena testiranja. Testiranja so se izvajala pri zunanjih temperaturah od -30° C to + 40° C.

 

-       150 Število inĹľenirjev in strokovnjakov, ki so sodelovali pri snovanju, testiranju, uvedbi v proizvodnjo in proizvodnji pnevmatike MICHELIN CrossClimate.

 

-       Veè kot 1000  Število laboratorijskih testiranj  z materiali, tekalno plastjo in karkaso.

 

-       5.000.000 Število prepotovanih kilometrov pri izvajanju testiranja dinamike, obrabe in vzdrĹľljivosti. Ta razdalja pomeni 125 voĹľenj po ekvatorju, okoli zemlje.