Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

AUDI AG, BMW GROUP IN DAIMLER AG SO USPEĹ NO IZVEDLI PREVZEM PODJETJA HERE

21.12.2015 :: Tehnika - novosti   

HERE kot vodilni ponudnik tehnologije za digitaliziran svet mobilnosti. Podatki senzorjev vozila za pospešitev razvoja odprte lokacijske platforme, HERE namerava razširiti poslovanje na vsa podroèja in pridobiti nove stranke izven avtomobilskega sektorja. Delnièarji so odprti do novih partnerstev in vlagateljev iz vseh industrijskih panog.

Inteligentne realno-èasne cestne karte, storitve, vezane na lokacijo in visoko-avtomatizirana voĹľnja: prihodnost mobilnosti leĹľi v digitalnem svetu – do katerega se dostopa s proizvodi in storitvami podjetja HERE. Prvovrstne cestne karte in novo razumevanje storitev, vezanih na lokacijo, predstavljajo temelj nadaljnje rasti podjetja HERE – v smislu odprtosti in neodvisnosti, ki ustvarjata vrednost. Vse to pa bo prineslo koristi veè stotim strankam HERE iz razliènih panog.

AUDI AG, BMW Group in Daimler AG bodo kot novi delnièarji podjetja HERE zagotovili moèno podporo za potreben razvoj. Trije premium proizvajalci so 4. decembra 2015, po prejemu odobritve vseh pristojnih organov, uspešno izvedli prevzem podjetja za mapiranje in lociranje HERE multinacionalke Nokia. Nova delniška in vodstvena struktura je oblikovana, da zagotovi podjetju HERE neodvisnost in mu omogoèi nemoteno vsakodnevno poslovanje.

Lokacijska platforma HERE je pripravljena, da zagotovi visoko-loèljive cestne karte v povezavi z realno-èasnimi lokacijskimi informacijami, s tem pa ponudi strankam podroben prikaz realnega sveta v realnem èasu. To omogoèa vodilna tehnologija mapiranja HERE v povezavi z neštetimi viri podatkov, kot so avtomobili, mobilni telefoni, objekti transportnega in logistiènega sektorja, kot tudi infrastrukturni elementi.

Medtem ko danes svoje cestne karte na dnevni osnovi napaja s podatki iz prek 80.000 virov in veè milijard sond, pa je podjetje HERE aktivno angaĹľirano v povezovanje z milijoni vozil in njihovimi senzorji, ki ustvarjajo informacije o okolici vozila. Veè podatkov kot se vnese v platformo HERE, boljše so cestne karte, proizvodi in storitve. Koristi od tega imajo vse stranke, saj višja kakovost vodi k bolj udobni voĹľnji, varnejšim cestam za vse udeleĹľence, manjšem številu zastojev in èistejšim mestnim obmoèjem.

Neodvisnost in odprtost podjetja HERE ustvarja nove moĹľnosti za pospešitev teh prizadevanj pri strankah in s tem zagotavlja podjetju ogromne kolièine anonimnih podatkov. V tem kontekstu trenutno prek 2 milijona povezanih vozil podjetij AUDI BG, BMW Group in Daimler AG, ki imajo moĹľnost zbiranja naprednih visoko-kakovostnih podatkov, vezanih na lokacijo, danes ponuja velik potencial za pospeševanje razvoja lokacijske platforme HERE. Da bi podjetju HERE omogoèila nadaljnjo širitev lokacijske platforme, izboljšanje proizvodov in ustvarjanje novih storitev za vse stranke, tri podjetja skupaj s HERE vrednotijo prednosti zagotavljanja senzorskih podatkov iz voznih parkov. Vse stranke – avtomobilski sektor, podjetja in potrošniki – so vabljeni, da se pridruĹľijo in pridobijo koristi, saj bi s tovrstnim korakom podjetje HERE postalo še bolj privlaèno za stranke in nove vlagatelje.

HERE Ĺľe danes igra osrednjo vlogo pri razvoju visoko avtomatizirane voĹľnje, saj noben proizvajalec avtomobilov brez izjemno natanènih in aĹľurnih cestnih kart ne more uspešno razviti prihodnje mobilnosti. Generiranje teh cestnih kart je prav tisto podroèje, kjer ima podjetje HERE vodilno vlogo. Štiri od petih novih vozil, prodanih v Evropi in Severni Ameriki z vgrajeno navigacijo, razpolaga s prvovrstnimi digitalnimi cestnimi kartami podjetja HERE. V prihodnje bodo vozila s pomoèjo teh zemljevidov sposobna uèinkovito »videti onkraj ovinka«, kar jim bo omogoèalo predvidevanje prometne nevarnosti in pripravo ter prilagoditev ustreznih voznih strategij, ki bodo dvigovale voznikovo zaupanje.

»Nihèe ne razume potenciala digitalnih cestnih kart bolje kot kolektiv podjetja HERE, ki šteje 6.500 zaposlenih po vsem svetu. Delnièarji bodo tako prepustili podjetju HERE proste roke pri pospeševanju strategije rasti,« je dejal Prof. Rupert Stadler, predsednik upravnega odbora pri AUDI AG. »V zadnjih 30 letih podjetje HERE vedno znova izpopolni cestno karto. Prièakujemo, da bo HERE povedel industrijo v naslednjo fazo inovacij, s tem pa ustvaril dodatno vrednost.«

»Kombinacija te vodilne tehnologije cestnih kart in podatkov iz vozil, naprav in infrastrukture bo prinesla podjetju HERE in njegovim strankam opazno prednost na podroèju razvoja prihodnjih mobilnih storitev,« je dejal Klaus Fr öhlich, èlan upravnega odbora pri BMW AG, zadolĹľen za razvoj. »Ker se vedno veè partnerjev in strank pridruĹľuje modelu, bo HERE lahko zagotovil še boljše in bolj aĹľurne zemljevide ter natanèen digitalen prikaz našega sveta mobilnosti v realnem èasu.«

»Stranke iz avtomobilske industrije kaĹľejo še posebno zanimanje za visoko-avtomatizirano voĹľnjo. Tu pa je podjetje HERE precej veè kot zgolj vodilni igralec na trgu digitalnih zemljevidov,« je pojasnil prof. dr. Thomas Weber, èlan upravnega odbora pri Daimler DG, odgovoren za raziskave in razvoj avtomobilov Mercedes-Benz. »Z visoko stopnjo inovativnosti in izjemnimi zaposlenimi ima podjetje potencial postati vodilni ponudnik tehnologije lokacijskih storitev v realnem èasu v digitaliziranem svetu mobilnosti.«

V ta namen bo podjetje gradilo na svojih trenutnih prednostih in dodalo nove kapacitete. HERE cilja okrepiti svojo vodilno vlogo na trgu med avtomobilskimi proizvajalci in razširiti svoje poslovanje s strankami in podjetji – prek organske rasti, kot tudi strateških partnerstev in prevzemov. Cilj podjetja je ustvariti eno izmed vodilnih lokacijskih platform na svetu, ki bo zdruĹľevala podatke vseh oblik mobilnosti ter vmesnike med vsakodnevnim Ĺľivljenjem in svetom digitalnih cestnih kart.

Ta dolgoroèna strategija bo zagotovljena prek nove vodstvene strukture, na njo pa bo budno pazil nadzorni svet, ki ga bodo sestavljali predstavniki novih lastnikov in neodvisne, uveljavljene osebe iz industrije. AUDI AG, BMW Group in Daimler AG ne prevzemajo skupnega nadzora nad HERE, prav tako pa obstaja jasna loèitev med njihovo vlogo stranke, dobavitelja in vlagatelja. Poleg tega bo podjetje HERE ostalo odprto vsem strankam in drugim vlagateljem, ki bi Ĺľeleli razširiti delniško strukturo. Vse to zagotavlja nedvoumno zavezanost podjetja HERE k odprtosti in neodvisnosti. Po uspešni izvedbi te naloĹľbe so trije premium proizvajalci izrazili posebno zahvalo investicijskemu podjetju Celsius Capital pod vodstvom Carlosa Bhole za vso podporo, ki je pripomogla k uspešni izvedbi te naloĹľbe.   


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5/sessions) in Unknown on line 0