Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

Pionirski trenutki in mejniki v zgodovini BMW Group

08.03.2016 :: Zgodovina   

Pionirske odloèitve in izdelki iz preteklosti zaznamujejo BMW Group tudi danes.

BMW Group je moèno vplival na prihodnost mobilnosti vse od svoje ustanovitve leta 1916. Z leti se je nenehno razvijal in utrjeval svoj poloĹľaj premium ponudnika storitev mobilnosti. ZmoĹľnost daljnovidnega delovanja je del DNK podjetja BMW Group – kar dokazujejo številne prelomnice v njegovi zgodovini in cela vrsta odloèitev ter izdelkov.

Nekaj pionirskih trenutkov v zgodovini podjetja:

Predstavitev BMW R 32 – izjemen vpliv na industrijo.

R 32, ki je prišel na trg leta 1923, je bil veliko veè kot le prvi motocikel z modro-belim logotipom blagovne znamke na svoji posodi za gorivo; Ĺľe takrat je bil dokaz poguma podjetja, njegovega razlikovanja od uteèenih smernic, da jeizdelal svoje prvo vozilo, èigar oblika se je v celoti podredila motorju. Ta pristop ni postal le zašĂ¨itni znak konstrukcije motornih koles BMW, ampak je pomenil tudi izjemen vpliv na industrijo v celoti.

“Born Electric” lansiranje BMW i – naslednji mejnik kaĹľe moè za temeljito ponovno premišljeno in preoblikovano mobilnost.

Z moèjo ponovno premišljene in preoblikovane mobilnosti od svojih prvih temeljev, je ta pogum jasno viden tudi 90 let pozneje: leta 2013 je slogan Born Electric zaznamoval prihod na trg povsem elektriènega BMW i3 – in z njim zaèetek novega obdobja. Na osnovi arhitekture, ki obsega potniško celico iz lahkih karbonskih vlaken na aluminijasti šasiji, predstavlja BMW i3 popoln odklon od vsega, kar se je dogajalo prej. Namesto tega se osredotoèa na izpolnjevanje specifiènih zahtev elektriène mobilnosti.

 

Predstavitev BMW 328, ki je utelešal dinamiko, estetiko in inovacijo – kvalitete, ki simbolizirajo znamko BMW vse do danes.

V Nürburgringu je v juniju leta 1936 potekala prva javna predstavitev BMW 328 in zaèrtala dirkaške ambicije mlade blagovne znamke vse do 60-ih let. Uspeh BMW 328 je temeljil na mnoĹľici inĹľenirskih parametrov, kot so uvedba lahke konstrukcije, odlièna porazdelitev mase, aerodinamiène linije, izpopolnjen motor in brezhibna lega na cesti po zaslugi precizno uglašene šasije. BMW 328 je poloĹľil temelj za popolnoma novo razumevanje tistega, kar bi avtomobil lahko bil: uspeh zaradi zmogljivosti na osnovi odliènega souèinkovanja med skrajno uèinkovitostjo in celotnim spektrom parametrov. Z vkljuèitvijo teh kvalitet je BMW 328 utelešal vse, kar predstavlja znamka BMW vse do danes: dinamiko, estetiko in inovacijo.

 

BMW 1500 – ustanovni èlan novega razreda (“Neue Klasse”) – nov segment druĹľinske športne limuzine.

Z leti je BMW Group vedno znova dokazoval svoj instinkt za konstrukcijo odliènih avtomobilov in motornih koles v pravem èasu. Veliko njegovih izdelkov je uveljavilo popolnoma nove segmente vozil: v zgodnjih 60-ih letih, na primer, je novi razred (“Neue Klasse”) BMW 1500 postal ustanovni èlan segmenta druĹľinske športne limuzine. Danes je ta segment del ponudbe vsakega premium avtomobilskega proizvajalca.

 

Popolnoma nov koncept motornega kolesa – “GS”– se je rodil z R 80 G/S.

V poznih 70-ih letih, ko je bila konkurenca iz Daljnega vzhoda vedno veèja, so razvijalci motornih koles pri BMW prišli na dan s preseneèenjem v obliki popolnoma novega koncepta motornega kolesa, ki je bilo lansirano leta 1980: R 80 G/S. V tistem èasu je bil to prvi in edini terenski motocikel z velikim motorjem, ki je nudil vozne kvalitete cestnega motocikla. “GS” je poloĹľil temelj za enega najbolj popularnih tipov motornih koles danes: potovalni enduro.

 

Razkritje prvega “SAV”: BMW X5.

Inovativen koncept, ki zdruĹľuje cestne in terenske zmoĹľnosti, se je izkazal za zelo obetavnega – ne le za motorna kolesa. Leta 1999 je avtomobilski svet še vedno delal razliko med osebnimi vozili za cesto in grob teren. BMW si je izmislil presenetljivo novo rešitev, ki je zdruĹľevala oboje. Razkrita je bila v januarju leta 1999 na mednarodnem avtomobilskem salonu v Detroitu. Precej pred velikim uspehom izvedenke SUV, je BMW Group razvil svojo lastno interpretacijo vozila, ki je nudilo dinamiène vozne lastnosti, sistem štirikolesnega pogona in višji poloĹľaj sedenja za potnike. Poimenovanje SAV (Sports Activity Vehicle) je izraĹľalo njegovo športno usmeritev: to je bil BMW X5, ki so ga proizvajali v ameriškem Spartanburgu.

 

Ustanovitev BMW Motorsport GmbH – temelj za BMW M GmbH.

Podjetju BMW Group takšnega uspeha niso prinesli le izdelki, ampak tudi njegove pionirske odloèitve. Ena takšnih je leta 1972 povzroèila ustanovitev oddelka BMW Motorsport GmbH. Za vodilne moĹľe podjetja samo dejstvo, da dirkalni šport prispeva k pozitivni podobi podjetja in njegovim izdelkom ni bilo dovolj; vozila, ki jih proizvede oddelek BMW Motorsport GmbH morajo prav tako prinašati pomembne dobièke, s katerimi se bodo financirale aktivnosti v motošportu. Vse do danes predstavljajo izdelki BMW M GmbH pomemben prispevek pri rezultatih in ugledu podjetja.

 

Odprtje “FIZ” – raziskovalnega in razvojnega centra BMW Group v Münchnu.

Številne inovacije BMW Group so nastale v zelo progresivnem okolju raziskovalnega in razvojnega centra v Münchnu, poznanega kot FIZ. Poslopje s strukturo satja, ki je svoja vrata odprlo leta 1990, spodbuja sodelovanje med vsemi sodelujoèimi oddelki v razvoju vozila, s tem da zmanjša razdalje med njimi. Skupaj z novim poslopjem so bili inĹľenirji reorganizirani v “razvojne projektne ekipe”, kar je zagotovilo bolj uèinkovito komunikacijo in reševanje problemov neposredno na njihovih prvih prototipih. Poleg tega so lahko ohranjali stalen stik z oblikovalci, saj so bili tudi slednji nastanjeni v FIZ-u in so tako lahko obravnavali svoje predloge od samega zaèetka. Z leti se je koncentracija razvojnega dela v FIZ-u izkazala za zelo uspešno in se razvija še danes. Obrat testnega centra za aerodinamiko, na primer, je zaèel delovati leta 2009 in velja danes za merilo po vsem svetu. Naèrti za stalno širitev FIZ-a v naslednjih desetletjih so Ĺľe v polnem teku.

 

BMW Group: sooèenje s preteklostjo.

Poleg številnih uspehov se je BMW Group v svoji zgodovini sreèal tudi z veè pomembnimi krizami in izzivi.

 

Trideseta in štirideseta leta.

Pod reĹľimom nacionalsocializma v tridesetih in štiridesetih letih je BMW AG deloval izkljuèno kot dobavitelj za nemško oroĹľarsko industrijo. Ko se je poveèala potreba za letalskimi motorji BMW, so bili prisilni delavci, obsojenci in zaporniki iz koncentracijskih taborišĂ¨ rekrutirani za pomoè pri njihovi proizvodnji. Veliko trpljenje, ki ga je povzroèil reĹľim, in usoda številnih prisilnih delavcev ostajata predmet najglobljega obĹľalovanja vse do danes. Leta 1983 je postal BMW AG prva industrijska korporacija, ki je sproĹľila javno razpravo o tem poglavju svoje zgodovine z izdajo knjige z naslovom “BMW – Eine Deutsche Geschichte”. Na to temo je sledilo še nekaj izdaj. BMW Group se odkrito sooèa s tem temnim poglavjem svoje preteklosti. Leta 1999 je postal ustanovni èlan fundacije “Erinnerung, Verantwortung, Zukunft” za odškodnine nekdanjim prisilnim delavcem.

 

Od leta 1990, BMW Group aktivno sodeluje v prizadevanjih za spodbujanje odprtosti, spoštovanja in medkulturnega razumevanja. (Za veè informacij o korporativni in medkulturni odgovornosti pri BMW Group obišĂ¨ite PressClub na:www.bmwgroup.com/en/responsibility/corporate-citizenship/culture.html).

 

  1. december 1959.

V povojnih letih je bilo okrevanje BMW ali s celim imenom Bayerische Motoren Werke poèasno. Medtem ko se je Nemèija v 50-ih letih znašla sredi “ekonomskega èudeĹľa”, se je BMW AG nahajal v hudi krizi in na robu izgube svoje neodvisnosti s prodajo velikemu tekmecu Daimler-Benz. Na dramatièni generalni skupšĂ¨ini, ki je potekala 9. decembra 1959, so bili s strani malih delnièarjev in trgovcev BMW prekriĹľani naèrti za prodajo. Eden najveèjih delnièarjev podjetja, industrialec Herbert Quandt, ki ga je navdušilo zaupanje ostalih delnièarjev in trgovcev do BMW, se je odloèil poiskati alternativno rešitev, ki jo je oblikoval v pogovorih z upravnim odborom in svetom delavcev. Podrobne analize so pokazale, da ima BMW obetavno prihodnost. Podjetniška predanost Herberta Quandta in njegove druĹľine ohranja avtonomijo BMW AG vse do danes.

Moè in vzdrĹľljivost BMW Group sta bili oèitni tudi v letih, ki so sledila. Naftna kriza v zgodnjih 70-ih in neuspeli prevzem znamke Rover v 90-ih letih sta bili dve izzivov polni situaciji; podjetje je iz obeh izplavalo še moènejše.

 

Blagovne znamke so èustven znaèaj podjetja.

Z leti je BMW Group pokazal svoje izjemno zavedanje blagovne znamke ob številnih priloĹľnostih. Poleg razvoja matiène blagovne znamke BMW in njene prerazporeditve po krizi leta 1959, je ustanovil ime BMW Motorrad. Leta 2001 oz. 2003 je, po zaslugi vrhunske tehnologije, znova zanetil uspeh britanskih blagovnih znamk MINI in Rolls-Royce.

Od takrat je nenehna krepitev blagovnih znamk BMW, BMW Motorrad, MINI in Rolls-Royce omogoèila BMW Group, da si zagotovi moèan poloĹľaj v premium segmentu. “Podjetje se nenehno razvija in vèasih celo ponovno iznajde,” je dejal Harald Krüger, predsednik upravnega odbora BMW AG. “In tudi v prihodnje se to ne bo spremenilo.”