Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

SveĹľo proizvodnjo gasilskih vozil v Ilirski Bistrici je dopolnila razstava

22.09.2016 :: Novice


Podjetje EURO GV d.o.o. je danes v Ilirski Bistrici poskrbelo za nov mejnik na podroèju gasilske dejavnosti. Slovesno so odprli novo proizvodno halo gasilskih vozil, otvoritve pa se je udeleĹľilo veè kot tisoè udeleĹľencev. Tridnevni dogodek spremlja vrhunska razstava gasilskih vozil (od tega 14 slovenske proizvodnje) in opreme za zašĂ¨ito gasilcev.

Zbrane udeleĹľence je pozdravil generalni direktor podjetja Webo d.o.o. Werner Kolodzi, ki je leta 1992 skupaj z Bojano Hrovatiè ustanovil podjetje Webo d.o.o., in povedal: »Danes je pred nami nov mejnik. Ob tem bi se rad zahvalil vsem, ki so prispevali k njemu, posebej pa Ministrstvu za obrambo RS, vodstvu slovenskih gasilcev, poklicnim gasilcem Slovenije, domaèim in tujim strankam, dobaviteljem ter zaposlenim. Svetu dokazujemo vrednost slovenskega inĹľeniringa na podroèju gasilskih rešitev.« Ob tej priloĹľnosti je direktorica podjetja Webo d.o.o. Meta GerĹľina predstavila tudi nov logotip podjetja.

V nadaljevanju so v novi proizvodni hali podjetja EURO GV d.o.o. predstavili gasilsko vozilo, ki je plod dela slovenskih razvojnih inĹľenirjev. Tehnièni direktor podjetja EURO GV d.o.o. Valter Lozar je povzel njegove kljuène karakteristike: »Naš cilj je bil in vedno bo strmeti naprej k doseganju novih ciljev in še boljših rezultatov. Za kar najboljše delo gasilcev je poleg vrhunske opreme pomembno tudi zaupanje in korektno sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, ki Ĺľelijo vlagati v razvoj kar najbolj sodobnih in kakovostnih gasilskih pripomoèkov in opreme. Novosti je resnièno veliko. Pri snovanju novega vozila za gasilske ekipe sta nas vodila predvsem enostavnejše delo gasilcev in skrb za njihovo varnost.« Omenjeno podjetje je sicer v Sloveniji izdelalo Ĺľe veè kot 527 vozil, z novo proizvodno halo pa bo to število strmo naraslo, saj narašĂ¨a tudi deleĹľ gasilskih vozil, ki jih podjetje izvozi po svetu (tudi na Kitajsko).

 

Vozilo GVC 16/25, ki je bilo izdelano za Prostovoljno gasilsko društvo Veliki ObreĹľ (èlana Gasilske zveze BreĹľice), se lahko pohvali z novo aluminijasto konstrukcijo z integrirano moštveno kabino. Takšna rešitev omogoèa veèjo prostornino kabine ter posledièno tudi varnejšo površino za vstop in izstop gasilcev. V kabini najdemo povsem na novo zasnovana in predvsem udobnejša naslonjala za integrirano namestitev IDA aparatov. Veliko pozornosti so razvijalci namenili vratom in steklom. Prva so izdelana iz aluminija, stekla pa zatemnjena, a je prosojnost dovolj visoka, da gasilcem omogoèajo jasen pogled iz kabine v okolico gasilskega vozila.

Vsaka izboljšava šteje

Izboljšav je bila deleĹľna vodna èrpalka, v katero so vgrajeni vsi kontrolni (stanje gasilnih sredstev v rezervoarjih, nadzor tlakov) in krmilni mehanizmi, vkljuèno z zagonom motorja vozila. NamešĂ¨ena je na pnevmatskem stebru, opremljenem z reflektorji, govornimi napravami in drugo nujno opremo. Blatnika nad zadnjo osjo vozila se pohvalita z integrirano vgrajeno pohodno stopnico in sta zasnovana tako, da gasilcu ob uporabi olajšata in pospešita delo. Odpiranje blatnika in namešĂ¨anje pohodne police je izvedeno z eno potezo, polica se v svoj delovni poloĹľaj namesti samodejno, prav tako se tudi samodejno pospravi v transportni poloĹľaj. Vozilo je opremljeno s svetlobno signalizacijo s tehnologijo LED, razvijalci pa so nadgradili tudi upravljanje intervencijske signalizacije ter razsvetljave. Gasilsko vozilo je opcijsko lahko opremljeno tudi s kamero za prikaz dogajanja za vozilom.