Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /opt/www/webhosting/coupe/web/www.avtoin.com/includes/mysql.inc.php on line 3
Avto in | slovenska avtomobilistična spletna revija

KONCEPT CITROĂ‹N C-AIRCROSS

08.02.2017 :: Prototipi   

   

   

Citroën predstavlja C-Aircross Concept, barvito konceptno vozilo z moèno osebnostjo, ki izraĹľa svojo vizijo kompaktnega SUV-ja. S svojim izvirnim oblikovanjem in potniškim prostorom, ki se osredotoèa na udobje, koncept uteleša Citroënovo sposobnost izstopanja iz mnoĹľice, ne glede na avtomobilski segment. Osvajalec mest in širnih prostranstev, sodoben in hkrati širokogruden C-Aircross Concept doda zašĂ¨iti, ki jo nudijo športna terenska vozila, še svoj zanesljiv in sveĹľ odnos.

Notranjost vozila C-Aircross Concept prièa o programu Citroën Advanced Comfort®, saj razkriva prostoren in svetel potniški prostor v toplih materialih ter tehnologije za laĹľje Ĺľivljenje, ki gredo v korak s èasom. C-Aircross Concept, ki bo vsemu svetu premierno predstavljen na Ĺľenevskem avtomobilskem salonu 7. marca, naznanja Citroënov naskok na avtomobilski segment športnih terenskih vozil v Evropi.

IZRAZIT IN BARVIT DIZAJN-SprošĂ¨en odnos in moèno poigravanje z barvami 

Optimistièno usmerjen koncept C-Aircross ima edinstveno osebnost. Njegov sodoben dizajn je izrazit in barvit. Temelji na ravnovesju vodoravnih linij in mišièastem videzu. Karoserijo vizualno povišajo zašĂ¨itne obloge, ki obdajajo njeno spodnjo polovico. Prek vozila C-Aircross Concept so ekipe za stilsko oblikovanje pri Citroënu uspešno povezale tekoèe linije z atributi SUV-jev, in to na kompaktni karoseriji (dolĹľina: 4,15 m, širina: 1,74 m, višina: 1,63 m). Koncept C-Aircross gradi na prepoznavnih produktnih in stilskih potezah novega C3, zato se pri njem izmenjujejo gladke površine in grafièni kontrasti z barvnimi poudarki.

Celotni karoseriji daje eleganco moder barvni odtenek, ki je v kontrastu z barvo Corail Fluo za barvne poudarke, s katerimi je izraĹľena zabavna plat tega konceptnega vozila za prosti èas. Med oranĹľno pobarvanimi elementi med drugim zasledimo obrobe Ĺľarometov, sredinske kolesne pokrovèke, boène zašĂ¨itne letve ter strešne prtljaĹľne drogove z luèkami LED na skrajnih koncih.

Z vidika silhuete C-Aircross Ĺľe na prvi pogled izstopa po svojem kratkem in visokem pokrovu motornega prostora ter moènem, vendar ne agresivnem prednjem delu, ki v svetu ustaljenih oblikovalskih smernic športnih terenskih vozil ubira nove izrazne poti. Mišièasta oblika, ki daje obèutek varnosti, ter velike poteze na karoseriji njegov znaèaj še dodatno poudarijo in mu dajejo moèno osebnost. Koncept C-Aircross je pripravljen za doĹľivetja, saj je opremljen z zašĂ¨itnimi zavesicami èrne barve s sijajem spredaj in zadaj, z zašĂ¨itnimi oblogami blatniških košev s kamuflaĹľnim vzorcem ter boènimi zašĂ¨itnimi letvami v spodnjem delu. Njegov borbeni videz poudarjajo še kolesa z 18-palènimi platišĂ¨i domiselne in izklesane oblike, po katerih je mogoèe Ĺľe navzven sklepati na visok poloĹľaj za voĹľnjo in terenske zmogljivosti tega koncepta.

V skladu s celostno podobo znamke in stilistiènimi smernicami oblikovanja zunanjosti novega C3 ima koncept C-Aircross zaobljen prednji del, ki daje obèutek varnosti, ter v dveh ravneh razporejene prepoznavne luèi. Dnevne luèi z diodami LED, ki se v zgornjem delu zdruĹľijo z okrasno masko, so loèene od glavne funkcije osvetlitve, ki je umešĂ¨ena niĹľe. Tudi zadnji del, èist in grafièen, prinaša izrazite stilske poteze. Koncept C-Aircross je od strani markanten in poudarjen ter ima na zadku luèi 3D v obliki treh lebdeèih obroèev, ki dajejo zelo tehnološki vtis.  

Enak lebdeè obèutek pustijo tudi okrasni elementi vogalnih sten in strehe. Lebdeèe izdelane in osvetljene zadnje vogalne stene z moènim grafiènim kontrastom so prepoznavna poteza tega koncepta, oblikovane kot aerodinamiène naoknice, streha pa je opremljena s steklenim panoramskim oknom, ki prinaša dodatne vire svetlobe. Stilizirane zadnje vogalne stene v barvi Corail Fluo zastirajo pogled v notranjost vozila, vendar prepušĂ¨ajo svetlobo. Velika kolièina zastekljenih površin in velika kabina poudarjata edinstven znaèaj tega koncepta ter nakazujeta prostoren in svetel potniški prostor.

Še en kljuèni element razvoja tega koncepta: upoštevanje aerodinamike. To se kaĹľe predvsem v oblikovanju koncepta in njegovi splošni uravnoteĹľenosti. Vse površine so bile premišljeno zasnovane ob upoštevanju zraènih tokov, ki ob njih nastajajo. Za še veèjo uèinkovitost pa je ta koncept opremljen še s krmiljenimi vstopnimi odprtinami za zrak v prednjem odbijaèu, odprtinami za zrak v stranskih šĂ¨itnikih spodnjega dela vrat, poimenovanimi \"air breather\", ter zadnjim difuzorjem za dodatno izboljšano aerodinamiènost.

PreèišĂ¨en in grafièen potniški prostor

Koncept Citroën C-Aircross ima vrata z nasprotnim odpiranjem, ki ponudijo laĹľje vstopanje v vozilo. Takšen naèin odpiranja, ki pripomore k veèjemu udobju, se navezuje na obstojeèi konceptni vozilu Aircross in CXperience. C-Aircross Concept prav vabi na voĹľnjo in izlete s svojim potniškim prostorom uporabnega videza, prijetno velikim in Ĺľivahnim. 

V vozilu so se Citroënovi oblikovalci odloèili izdelati zraèno in mišièasto armaturno plošĂ¨o brez instrumentne plošĂ¨e ter sedeĹľe, ki se zdijo, kot da visijo v zraku. Pri notranji arhitekturi prevladuje vodoravna smer, ki daje obèutek fluidnosti, sodobnosti in prostornosti.

Poleg enokrakega volanskega obroèa s poenostavljenimi upravljali, ki se spogleduje z zgodovino znamke, je na s tkanino prevleèeni armaturni plošĂ¨i namešĂ¨en zadimljen \"projekcijski prikazovalnik\", na katerem so v voznikovem vidnem polju zbrani vsi merilniki. Barvni prikaz informacij se odlièno sklada s tem športnim terenskim vozilom z moèno igro barv. V sredini armaturne plošĂ¨e kraljuje velik 12-palèni zaslon na dotik s posebno grafièno podobo, na katerem se prikazujejo razliène informacije o voĹľnji in razvedrilno-informativne vsebine. Pod njim je umešĂ¨ena sredinska konzola, ki se razteza od prednjih sedeĹľev do zadnjih in vsebuje veliko uporabnih odlagalnih mest.

Armaturna plošĂ¨a, ki je v celoti odeta v svetlo sivo in Ĺľivahno oranĹľno barvo ter izdelana v obliki preèišĂ¨ene in v zraku lebdeèe letve, se poigrava s kontrasti vse do oblog pri vratih ter ponuja številna odlagalna mesta. Veliko odlagalno mesto, poimenovano „peresnica“ in pobarvano v oranĹľno barvo, se razteza po celotni dolĹľini armaturne plošĂ¨e. Posebno pozornost so namenili tudi ostalim stilskim detajlom. Konceptno vozilo C-Aircross ima tudi v notranjosti prepoznavno osvetlitev in barvne poudarke okrog zraènikov in na sponkah varnostnih pasov. Barva Corail Fluo, ki prevladuje po tleh in po preprogah, ustvarja lep uèinek barvno skladnih odtenkov.

To toplo in barvito kombinacijo zasledimo tudi na notranjem oblazinjenju iz debele in na dotik mehke tkanine. SedeĹľi, ki spominjajo na klopi, so ravno tako odeti v to kombinacijo sivega in oranĹľnega odtenka. Vodoravna linija, ki jo ustvarjajo barve in materiali, se sklada z armaturno plošĂ¨o in še okrepi grafièni in edinstven dizajn koncepta Citroën C-Aircross Concept.

SODOBNO IN OBILNO UDOBJE

Ravno tako kot novi C3 ima tudi koncept C-Aircross vse atribute programa Citroën Advanced Comfort®. Je prostoren in oblikovan kot pravi zapredek in Ĺľivljenjski prostor za voznika in potnike. V njem najdemo številne lastnosti, ki spodbujajo dobro poèutje telesa in duha. 

Ĺ˝e ob vstopu v vozilo obèutimo vidno in fizièno udobje. C-Aircross Concept ustvari takojšen obèutek udobja, ki ga utelešajo štiri sedišĂ¨a mehkih in telesu prilagojenih oblik. Sprednji in zadnji sedeĹľi so široki in izdelani kot udobne zofe. Oblazinjeni so s toplimi in tehniènimi materiali po zgledu posteljnih Ĺľimnic ter tapecirani z reliefno potiskano alkantaro. Poleg kakovostne izdelave, ki je naravna in dragocena, nudijo edinstveno oporo, ki je našla navdih v izdelavi postelj. Prilagajajo se telesni drĹľi in obljubljajo drugaèno doĹľivetje ceste.

Številna in domiselna odlagalna mesta

V Ĺľelji po priroènosti in vsakdanji uporabnosti je v konceptnem vozilu C-Aircross mnogo velikih in preglednih odlagalnih prostorov. Spredaj imata voznik in sovoznik na voljo izvirno odlagalno mesto, ki se razteza po vsej dolĹľini armaturne plošĂ¨e. \"Peresnica\", kot so ga poimenovali, ima izbokline, ki spominjajo na model C4 Cactus in prepreèujejo predmetom, da bi drseli okrog po odlagalnem mestu. Dvojni predal z jermeni, ki se spogleduje s svetom potovanj in izdelavo potovalnih kovèkov, ravno tako ponuja zelo uporabno odlagalno mesto potnikom na prednjih sedeĹľih. Še druga domiselna odlagalna mesta za laĹľje Ĺľivljenje: veliki predali za drobnarije v vratih in prostor za odlaganje roène torbice pod sredinsko konzolo, dobro skrit pred radovednimi pogledi. Oblikovalci so izrisali tudi sedeĹľe z vdelanimi Ĺľepi, ki se skrivajo v naslonjalu in ob strani. Za konec omenimo še sredinsko konzolo z zelo globokim predalom in prvim posebnim predalèkom za brezĹľièno polnjenje z uporabo indukcije v sprednjem delu. Ta konzola se razteza nazaj in ima še en prostor za odlaganje pametnih telefonov, ki je na dosegu potnikom na zadnjih sedeĹľih. Ti bodo na hrbtišĂ¨e prednjega sedeĹľa lahko namestili tudi svojo tablico in si na njej ogledali film, lahko pa jo bodo tudi shranili na varno v skrit prekat v sredini sedeĹľne klopi.

Prostor, oblit s svetlobo

Za prijetno in umirjeno potovanje je Citroën C-Aircross Concept poskrbel za vidno vez z okolico ter obilico svetlobe v potniškem prostoru. Lahko se zanese na svoja velika boèna stekla in inovativna stilizirana zadnja vogalna stekla, ki skozi naoknice spušĂ¨ajo svetlobo v notranjost. Tudi veliko zastekljeno panoramsko strešno okno podnevi omogoèa svetlobi, da oblije prav vse sedeĹľe. Ti razlièni viri svetlobe okrepijo obèutek prostornosti in prijetnega poèutja. Neposredno pripomorejo k udobju potnikov in opravijo svoj del naloge pri nudenju resniènega doĹľivetja \"Be Different, Feel Good\".

Tehnologije za brezskrbno in umirjeno poèutje

Konceptno vozilo C-Aircross je skladno s programom \"Citroën Advanced Comfort®\" opremljeno z novimi tehnologijami, ki pripomorejo k uporabnosti in olajšajo Ĺľivljenje. Uporabne, intuitivne in sodobne tehnologije lahko uporabljajo vsi potniki.

Obvolanska upravljalna stikala so poenostavljena in uporabne informacije za voĹľnjo vozilo projicira v voznikovo vidno polje, s èimer ga duševno razbremeni in poskrbi za njegovo umirjeno poèutje. Merilniki so preèišĂ¨eni in izdelani s posebno grafiko ter se prikazujejo na velikem steklenem zaslonu. V konceptu C-Aircross sta funkciji projekcijskega prikazovalnika in visokotehnološkega sistema za vzvratno preglednost vrhunsko dodelani. Klasièna zunanja vzvratna ogledala nadomešĂ¨ata dve boèni kameri. Zajeto sliko sistem prikazuje na mestu zunanjega vzvratnega ogledala. Za optimalen pregled nad okolico ima konceptno vozilo tudi kamero na zadku, ki je namešĂ¨ena v sredini strešnega spojlerja.

Povezljivost za deljenje doĹľivetij in izkušenj

Koncept C-Aircross ima pameten in intuitiven uporabniški vmesnik. Voznik in njegovi sopotniki imajo na 12-palènem osrednjem zaslonu na dotik dostop do številnih uporabniških funkcij. To je pravo kontrolno središĂ¨e vozila, ki olajša uporabo in obenem estetsko krepi obèutek velikosti in prostornosti potniške kabine. Razvedrilno-informativni sistem s povezanim 3D navigacijskim sistemom Citroën Connect Nav s prepoznavanjem govora omogoèa, da imajo med voĹľnjo vsi dostop do razliènih informacij. Vsak si lahko tudi nastavi svojo temperaturo klimatizacije, izbere glasbo po svoji Ĺľelji ali si ogleda svoj najljubši film. Glede na Ĺľeleno doĹľivetje je na voljo veè konfiguracij: razmerje 1/3 -2/3 ali 2/3 -1/3 oziroma prikaz èez celoten zaslon. Potniki postanejo akterji potovanja, tako kot voznik.

Za laĹľje deljenje podatkov in komunikacijo v vozilu ponuja Citroën samodejno sinhronizacijo vseh naprav s pomoèjo aplikacije Mirror Screen, ki je na voljo tudi na obstojeèih modelih v prodajni ponudbi.

Kamera visoke loèljivosti ConnectedCAM Citroën™, ki je bila prviè predstavljena pri novem C3, zdruĹľuje druĹľabnost in umirjenost duha. UmešĂ¨ena je za notranjim vzvratnim ogledalom ter shranjuje tisto, kar voznik vidi pred sabo, in voznika vabi, da s preprostim klikom deli svoje fotografije in videoposnetke na druĹľabnih omreĹľjih.

C-Aircross Concept ima tudi aplikacijo Share with U. Ta nova storitev potnikom omogoèa, da s svojimi sopotniki povsem enostavno delijo svoje medijske datoteke (igre, glasba, videoposnetki) in jih uporabljajo v vozilu.

S podroèja povezljivosti in interakcije z zunanjim svetom ima koncept C-Aircross v osrèju sredinske konzole tudi poseben predal za brezžièno polnjenje pametnih telefonov z indukcijo.

Za resnièno akustièno udobje so se oblikovalci posvetili tudi prostorskemu zvoku v potniškem prostoru. Prednji in zadnji vzglavniki so opremljeni z vgrajenimi zvoèniki in mikrofoni, kar v vozilu C-Aircross Concept ustvari prave zvoène mehurèke za akustièno doĹľivetje. Vsak se torej lahko odloèi, ali se Ĺľeli pogovarjati z ostalimi potniki ali se osamiti.

Terenske sposobnosti

Konceptno vozilo C-Aircross z videzom športnega terenskega vozila, zabavnim duhom in sodobnimi tehnologijami nudi tudi resnièno udobje voĹľnje. Dobro je opremljen za vsakdanje poti po mestnih središĂ¨ih, vendar tudi za izlete v gore ali na morje, tako z druĹľino kot s prijatelji. V sredinski konzoli ima vrtljivi gumb veènamenske funkcije \"Grip Control\".

Funkcija Grip Control je nadgradnja klasiènih sistemov za prepreèevanje spodrsavanja koles, umešĂ¨ena v raèunalnik sistema ESP. Upravlja spodrsavanje pogonskih prednjih koles in tako skrbi za laĹľjo voĹľnjo po zahtevnem terenu. Namen te inteligentne tehnologije je izboljšanje pogonske moèi z uporabo 5 naèinov delovanja:

- STANDARD: Ta naèin je namenjen obièajnim cestnim razmeram (glavne ceste, avtoceste, mestna središĂ¨a) z nizko pojavnostjo spodrsavanja.

- PESEK: Ta naèin ohranja spodrsavanje obeh pogonskih prednjih koles hkrati in tako omogoèa napredovanje na razrahljani podlagi. Na ta naèin prepreèuje še, da bi se vozilo vkopalo.

- NEUTRJEN TEREN: Ta naèin deluje kot diferencial z zaporo in poskrbi za speljevanje z vozilom na spolzki podlagi (blato, mokra trava, kolovoz).

- SNEG: Ta naèin na zasneženi cesti sproti prilagaja spodrsavanje posamiènih pogonskih koles oprijemu, ki je na razpolago.

- ESP OFF: Ta naèin mogoèa izklop sistema za elektronski nadzor stabilnosti ESP (aktiven do hitrosti 50 km/h).