Tehnika - novosti

Toyotin ?isti dizel

18. novembra je Toyota v Nčji čla prodajati avensis D-4D D-CAT. Novi Toyotin D-CAT je čstejši dizel na svetu, saj sistem D-CAT zmanjšuje čno NOx (dušikovih oksidov) in saj (PM ? particulate matter) na rekordno nizko raven. S tem je prišla na trg nova revolucionarna tehnologija, ki uspešno odpravlja dve najnevarnejši sestavini dizelskega izpuha.

Po uspešnem 18-čem testiranju v mnogih evropskih državah in po predstavitvi na frankfurtskem avtosalonu 2003, so zdaj v Toyotine salone prispela prva vozila za prodajo.


POMEN TOYOTINEGA D-CAT

Dušikovi oksidi in saje predstavljajo pomembno grožnjo ?lovekovem zdravju. NOx v atmosferi čjo nastanek kislega dežja, ki katastrofalno vpliva na gozdove in objekte na prostem. Iz NOx nastaja amonijev nitrat (NH4NO3), ki dokazano č nastanek čih bolezni dihal. Nenazadnje, iz NOx nastaja tudi ozon (O3), čtelj čega smoga in globalnega segrevanja ča. Saje v ču dražijo dihala in čo čjejo nevarnost nastanka raka na čh pri ljudeh in živalih.

V dizelskih motorjih nastaja mnogo ve? NOx in PM kot v bencinskih motorjih. Skokovita rast prodaje dizlov v Evropi problem omenjenih emisij še potencira, zato morajo avtomobilski proizvajalci hitro ukrepati.

Avtomobili opremljeni s filtrom delcev uspešno odpravljajo le saje, med tem ko dušikove okside še vedno spuš?ajo v če, za razliko od Toyotinega D-CAT, ki simultano odpravlja NOx (na raven 50% pod mejo dovoljeno z Euro 4) in saje (90% pod mejo dovoljeno z Euro 4).

Toyotin D-CAT ni zasilna rešitev, ki bi zgolj ustregla zaostrenim predpisom temve? čnkovit in celovit čn odpravljanja škodljivih dizelskih emisij za prihodnost. Za razliko od čih produktov ne zahteva vzdrževanja niti uporabe aditivov.

D-CAT V SLOVENIJI

D-CAT čnkovito deluje z gorivom, ki vsebuje manj kot 50 PPM (Parts Per Million = g/kg) žvepla, zato bo na prodaj le v državah (D, GB, B ...) kjer je na voljo takšno gorivo.
V Sloveniji bo vse do leta 2005 dovoljeno prodajati dizelsko gorivo s 350 PPM žvepla, kar ne pomeni, da ne bo boljše gorivo na voljo že prej.
Na vprašanje, kdaj bo D-CAT na voljo v Sloveniji, lahko torej odgovorimo le z čim: ?Najkasneje leta 2005.?

Po člu Toyote Adria povzel Alpra