Pnevmatike

Vožnja s predrto pnevmatiko: PREDSTAVITEV SISTEMOV

 

SPONZOR ČLANKA je AVTOSERVIS ZAVERSKI BRANKO s.p, Titova cesta 48, 2000 Maribor.

Kaj storiti ko predremo pnevmatiko. Do predv?erajšnjim je obstajala ena, v?eraj dve, danes pa imamo že tri. Rešitve namre?. Pri prvi smo predrto kolo zamenjali z rezervno, ki je bila bodisi enakih ali zasilnih dimenzij, pri drugi smo predrto pnevmatiko s posebnim paketom tako ali druga?e zakrpali in ponovno napolnili, pri tretji pa se bomo mirno zapeljali do prvega vulkanizerja, ki bo napako popravil.

Slednja možnost je prakti?na in primerna iz ve? razlogov. Prvi je zagotovo ta, da marsikateri voznik ali voznica ne zna zamenjati kolesa. Drugi je podoben: marsikdo zelo dolgo sploh ne opazi, da ima prazno gumo, vozne lastnosti pa se ob tem bistveno poslabšajo. Tretji predstavlja varnost z drugega stališ?a: vemo namre?, da je izstopanje iz vozila marsikje tvegano po?etje, saj nas lahko kdo napade ali oropa. Lahko bi še naštevali, nenazadnje pa je le še potrebno upoštevati privar?evan prostor in zmanjšanje teže vozila na ra?un rezervnega kolesa.

Danes sta na svetu širše poznana dva koncepta. Na eni strani imamo tako sisteme, ki gradijo na oja?itvi bo?ne gume pnevmatike, njihova najve?ja prednost pa je, da jih lahko uporabljamo na klasi?nem platiš?u.Takšne sisteme lahko imenujemo tudi: ?Pnevmatike s samo-nosilnim bokom?. Izbrane dimenzije pnevmatik s takšnim sistemom imajo v svoji prodajni paleti skoraj vsi ve?ji proizvajalci. Bridgestone in Continetal pod imenom RFT (Run FlaT), Dunlop DSST (Dunlop Self Suporting Technology), Goodyear EMT (Extendent Mobility Tire) in Pirelli eufori@ Run Flat.

Na drugi strani pa je sistem, ki predstavlja povsem novo zasnovo sistema pnevmatika-platiš?e z dodanimi posebnim podpornim obro?em pritrjenim na platiš?e, ki v primeru izpraznjene pnevmatike prevzame nosilno funkcijo. Najbolj poznan takšen sistem je zagotovo PAX, ki ga leta 1997 predstavil Michelin, 1999 se mu je pri razvoju pridružil Pirelli, dve leti kasneje pa še Goodyear in japonski Sumitomo Rubber (Dunlop).

Podoben sistem je pred nekaj leti razvijal še Continetal, a je letos podpisal sodelovanje z Bridgstone in bo tako v prihodnje uporabljal tehnologijo RFT.

PAX sistem
PAX sistem že v zasnovi predstavlja povsem druga?no rešitev kot klasi?no kolo. Sestavljajo ga posebna pnevmatika, ki se ne sname s platiš?a ko je prazna, posebno platiš?e na katerem je podporni obro?, ki v primeru izpraznjene pnevmatike prevzame nošenje in senzor za merjenje tlaka v pnevmatiki.

Pri klasi?ni pnevmatiki tlak v pnevmatiki potisne nogo pnevmatike (glej: Kaj morate vedeti o vaših pnevmatika (I.del)) ob rog platiš?a ter s tem tesni in hkrati veže platiš?e s pnevmatiko. Pri sistemu PAX je tesnjenje izvedeno na druga?en na?in. Pnevmatika je ?mehansko? pritrjena na platiš?e, zato jo lahko na posebni napravi namesti le zato usposobljen strokovnjak. S takšnim na?inom pritrditve pnevmatika tudi pri nenadni izgubi tlaka ne more odstopiti iz platiš?a, zraven tega pa odpadejo tudi izgube, ki so pri klasi?ni namestitvi nastajale zaradi deformiranja noge pnevmatike ob prenašanju obremenitev. Vse skupaj se tako zrcali v zmanjšanju kotalnega upora, porabe in v boljši vodljivosti pnevmatike.

Kadar je pnevmatika prazna prevzame nosilno nalogo podporni obro? iz elastomera. Ta omogo?a, da s predrto pnevmatiko prevozimo še 200 kilometrov s hitrostjo do 80 km/h.

Platiš?e je lahko bodisi jekleno ali lito. Zaradi lažje namestitve podpornega obro?a je premer platiš?a na notranji in zunanji strani razli?en.

Enega izmed sestavnih delov predstavljajo tudi tla?ni senzorji. Ti merijo tlak v pnevmatiki, njegova vrednost pa se vozniku izpisuje na armaturni ploš?i. Podatek pa je pomemben predvsem takrat, ko se pnevmatika sprazni.

Konstrukcija sistema PAX omogo?a bistveno nižje preseke pnevmatik za isto nosilnost kot pri klasi?nih, tako je presek pnevmatike pogojen predvsem z udobjem v vožnji. Konstruktor lahko zaradi tega bodisi pove?a platiš?e in s tem omogo?i namestitev ve?jih zavor, ali pa zmanjša dimenzijo koles ob enaki dimenziji platiš?a.

Kaj storiti v primeru praznega kolesa?
4 proizvajalci, ki sodelujejo pri razvoju in izdelavi sistema PAX so zagotovili, da so po vsej Evropi že nameš?eni posebni servisni centri, ki lastniku sistema PAX omogo?ajo, da se lahko s kateregakoli mesta v eni uri pripelje do servisne delavnice, ki lahko zamenja ali popravi predrto pnevmatiko. Zraven tega je na brezpla?ni telefonski številki na voljo servisni center, ki vam bo predlagal kaj storiti oz. na koga se obrniti v primeru praznega kolesa.

Zaenkrat je sistem PAX možno kupiti le ve enem serijskem vozilu. To je Renault Scenic. Je pa sistem PAX doživel predstavitev že v številnih konceptnih vozil, od Renaulta Koleos in Talisman, SEAT Salsa, Bugatti Veyron, Volvo ACC2 in še kateri.

Zanimivost je tudi ozna?evanje koles sistema PAX:
xxx-yyy R zzz A

xxx-širina pnevmatike

yyy-zunanji premer pnevmatike

R- radialna pnevmatika

zzz- srednji premer platiš?a

A asimetri?ni rog platiš?a

Tako npr. kolo sistema PAX z oznako 205-650 R 440 A približno ustreza dimenziji pnevmatike 205/65 R15.

Pnevmatike s samo nosilnim bokom

Kot je že bilo omenjeno je osnovna prednost drugega sistema možnost montaže pnevmatik na klasi?no platiš?e osebnega ali lahkega dostavnega vozila. Osnovna ideja je torej izdelati pnevmatiko, ki bo uporabna na vseh platiš?ih tudi v primeru, ko bo nadtlak v njej enak ni?. Tako imajo vsi v nadaljevanju predstavljeni sistemi uporabljeno enako idejo, razlika je la v na?inu izvedbe.

RFT sistem (Bridgestone in Continetal)
Obe znamki se že vrsto let ukvarjata z razvojem teh pnevmatik, a se njune ideje razlikujejo. Tako je Bridgestone že od nekdaj gradil na oja?eni bo?ni gumi, ki ob izpraznjeni pnevmatiki na mesto zraka nosi težo celotnega vozila. Continetal pa se je ukvarjal tako s sistemi, ki zelo spominjajo na PAX, kakor tudi alternativo, ki uporablja jekleno gumijasti obro? nameš?en med klasi?no platiš?e in pnevmatiko. Ta obro? prepre?uje ukrivljenje karkase pri izpraznjeni pnevmatiki.

Bridgestone je svoje prve pnevmatike tipa RFT vgradil že leta 1986 na Porsche 959. Danes izdelujejo model Potenza RE040 RFT, ki je namenjen prvi vgradnji v vozila visokih razredov, kot sta BMW Z8, kjer so te pnevmatike serijske in Lexsus SC430, kjer je za njih potrebno dopla?ati. Sam sistem zraven oja?itev zajema tudi senzorje za merjenje tlaka v pnevmatikah.

DSST (Dunlop)
Dunlupov sistem DSST je krstno predstavitev (tako kot Goodyear EMT in Pirelli eufori@ Run Flat) doživel na novem MINI-ju. Dunlop pnevmatike tipa DSST dodatno opremlja še s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatiki imenovanim WARNAIR, ki vozniku daje informacijo o tlaku zraka v pnevmatiki in ga opozarja na izpraznjeno pnevmatiko.

DSST je trenutno na voljo v 16(SP Sport 3000A (195/55R16), SP Sport 2000E (225/55R16)) in 17 (SP Sport 2020E 225/55R17 in SP sport 9000 205/45R17) pal?nih izvedbah za letne in 16, 17 ter 18 pal?nih za zimske pnevmatike. Pnevmatike boste spoznali po oznaki DSST za oznako dimenzije.

EMT (Goodyear)
Najve?ja prednost sistema EMT naj bi po zagotovilih Joe Ginga (Goodyer) naj bi bila možnost, da lahko z izpraznjeno pnevmatiko na novem MINI-ju prevozite še 250 kilometrov s hitrostjo, ki ne presega 80 km/h. Ne glede na obremenitev pnevmatike pa jam?ijo najmanj 80 kilometrov s hitrostjo 80 km/h.

Konstrukcijsko se zaradi podobne zasnove ne razlikuje bistveno od konkuren?nih pnevmatik, je pa zraven MINI-ja na ameriškem tržiš?u v prvi vgradnji na voljo še na Chevrolet Corvette in za dopla?ilo na BMW serije 3. Za nadzor tlaka uporabljajo sistem WARNAIR (MINI), skupaj z VDO Siemens pa razvijajo lasten sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Goodyear zraven tehnologije EMT uporablja še sistem AVT, ki je namenjen terenski uporabi, najdemo pa ga na Hummerju.


Eufori@ Run Flat (Pirelli)

Glede konstrukcije in uporabe (MINI) ne moremo zapisati ni? novega. Mogo?e to, da z njo po izpraznitvi lahko prevozite še 150 kilometrov, z MINI-jem seveda.

Ve?ja zanimivost eufori@ je zagotovo proces izdelave. Pnevmatike izdelujejo s popolnoma ra?unalniško nadzorovanimi stroji, ki zaradi tehnologije ?just in seconds? ne potrebujejo ve? kot 350 kvadratnih metrov tovarniškega prostora.

V katero smer bo šel trend razvoja sistemov za uporabo ob izpraznjeni pnevmatiki ne moremo zagotovo trditi. Dejstvo pa je, da ga bodo v veliki meri usmerjali proizvajalci vozil, ki bodo posamezen sistem izbrali za prvo vgradnjo. Nekaj pa je le gotovo: PAX ali kakšnega sorodnega sistema ne boste nikoli vgradili na rabljen avto, pnevmatiko s samo nosilnim bokam, pa mogo?e le. Ali pa se motim?

Vse sisteme je za vas spoznaval Martin Volmajer
 

Galerija: