Tehnični nasveti

POLNJENJE AKUMULATORJA

Včna izmed nas se je že čla s problemom, ko nam ni uspelo zagnati motorja našega jeklenega ča, vzrok-izpraznjena baterija. Ta problem se pogosteje pojavi predvsem v hladnih dneh, ko kapaciteta akumulatorja naglo pade. Tistim pa, ki radi preizkušajo svoj HiFI sistem ob čm motorju pa problem prav tako ni neznanka. Vzrokov za izpraznjeno baterijo pa je lahko ve?:
? čni porabniki ob čm motorju,
? okvara na altenatorju,
? okvara na či instalaciji,
? dotrajana baterija,
? prevelik čn tok praznjenja baterije med vožnjo, pojav pri uporabi čvalnikov.

Oznake na akumolatorju:

12V 50 Ah 210A

? 12V - nazivna napetost: 6 celic 2V je zaporedno vezanih

? 50 Ah - Kapaciteta akumulatorja je množina če energije, ki jo akumulator lahko odda. Merimo jo v amperskih urah. Enota je 1 Ah in je množina čega toka, ki ga akumulator lahko odda v eni uri. Kapaciteta je odvisna od konstrukcije akumulatorja, zunanje temperature in od pogojev, pod katerimi dela:ali ga praznimo sunkovito ali enakomerno.

Akumulator s 10Ah lahko oddaja tok 10 ur, jakosti 1A ali pa 20 ur jakosti 0.5 A. Kapaciteta pa se č, ?e se čta ?as praznjenja in zunanja temperatura.

? 210 A - zagonski tok, je maksimalni tok, ki ga zmore akumulator v hipu oddati za kratek ?as.

Ta nasvet bo koristil predvsem ljubiteljem avtoakustike, ki poslušajo glasbo ob čm motorju, saj velik tok praznjenja in hladne č še čta praznjenje akumulatorja. ?e želimo imeti akumulatorju podaljšati življenjsko dobo, je čjivo, da ga polnimo z manjšim tokom, saj naglo polnjenje škoduje ploš?am in čtno skrajša življenjsko dobo.

Za polnjenje akumulatorskih baterij poznamo naslednje čne polnjenja:

VZDRŽEVALNO POLNJENJE: uporabimo kadar akumulator dalj ?asa stoji. Akumulator, ki ga ne uporabljamo oziroma, ?e vozilo stoji dalj ?asa je potrebno prav tako vzdrževati, saj se leta izprazni v treh mesecih. Da akumulator ohranimo v uporabnem stanju in da čmo sulfatiziranje, ga vsakih 30 dni dopolnilno z normalnim polnilnim tokom. Kadar je akumulator čo ali docela izpraznjen in ni bil čsno napolnjen, lahko ploš?e sulfatizirajo, kar se lahko pojavi tudi pri prehitrem polnjenju oziroma praznjenju. Izpraznjen akumulator je potrebno najkasneje v dveh dneh dopolniti, sicer se pojavijo nepopravljive napake. Elektrolit izpraznjenega akumulatorja zmrzuje pri 00 C, zamrznitev pa pusti trajne mehanske poškodbe.

NORMALNO POLNJENJE:polnilni tok znaša 10% kapacitete akumulatorja, postopek je podrobneje predstavljen v nadaljevanju.

HITRO POLNJENJE: tok polnjenja znaša 80% kapacitete akumulatorja, pri tem temperatura elektrolita ne sme čti 550C.

Za preverjanje napolnjenosti akumulatorja uporabimo aerometer za merjenje gostote elektrolita in voltmeter s katerim preverjamo napetost. Elektrolit napolnjenega akumulatorja ima gostoto 1.285 kg/l, prazen pa 1.12 kg/l.

Postopek priprave in polnjenja:

Odvijemo vijak na klemi negativnega pola, odklopimo negativni pol baterije, nato odstranimo še pozitivni vodnik. Odstranimo akumulator iz ležiš?a in odvijemo še pritrdilni vijak na čvini nosilca, za sprotno polnjenje pa akumulatorja ni potrebno odstraniti iz vozila. Potrebno je le imeti čn priklop polnilnika na čo omrežje in da je polnilnik na suhem. Ležiš?e akumulatorja na katerem so sledovi kisline čstimo s kovinsko š?etko, nato ga operemo z č raztopino sode, katera nevtralizira kislinske ostanke. Ležiš?e izperemo z vodo in ga posušimo. Kolikor je č ga zbrusimo s smirkovim papirjem, nato pa ležiš?e zaš?itimo z barvo.

Polnilec naj bo čn, nato pravilno čmo pozitivni in negativni čk, vklopimo polnilnik in nastavimo jakost toka polnjenja, kadar nam polnilec to č. Jakost polnjenja naj znaša 1/10 kapacitete akumulatorja (Npr. akumulator s kapaciteto 50 Ah, polnimo s 50A/10 oz 5 A). Polnjenje traja 10 do 14 ur, odvisno od izpraznjenosti. V primeru, da polnilnik ne č nastavitve jakosti polnjenja, ima le ta v čni primerov razpredelnico, ki podaja ?as polnjenja glede na kapaciteto akumulatorja. Temperatura elektrolita pri polnjenju, ne sme znašati ve? kot 550 C. Polnjenje je potrebno vršiti v dobro čvanem prostoru.

Pred ponovnim priklopom akumulatorja je potrebno v vozilu čti vse potrošnike energije zaradi možnosti iskrenja na polu. Akumulator vstavimo v ležiš?e, najprej čmo pozitivni pol in šele nato negativni, s tem se izognemo morebitnemu kratkemu stiku, ki bi ga lahko čli s čm na ohišje vozila, pri privijanju vijaka na klemi pozitivnega vodnika.

JM