Reportaže

Sejem prevoznih sredstev v Celju <i>&acute;Na kolesih&acute;</I>


Od 11. do 14. marca 2004 so na celjskem sejmiš?u potekali štirje vsebinsko povezani sejmi:

? 14. sejem AVTO IN VZDRŽEVANJE,
? 6. sejem MOTO BOOM,
? 4. RAZSTAVO GOSPODARSKIH VOZIL,
? 5. sejem LOGOTRANS.

Na 37.500 kvadratnih metrih razstavnih površin se je v štirih dneh predstavilo ve? kot 190 razstavljavcev iz Slovenije, Avstrije, Italije, Madžarske, Švice, Nem?ije in Belgije. Sejem je vsebinsko zaokroževal dejavnosti, ki povezujejo prevozna sredstva. Obiskovalci so tako lahko dobili celovito informacijo, še posebej zato, ker so sejmi od leta 2002 bienalni, kar pomeni, da bodo razstavljavci lahko predstavili še ve? novosti kot doslej.


14. sejem AVTO IN VZDRŽEVANJE


Sejem AVTO IN VZDRŽEVANJE je prireditev, ki ima v družbi štirih sejmov na kolesih najdaljšo tradicijo. Sejem se je razvil v prireditev, kjer je možno videti celotno ponudbo na podro?ju servisno-proizvodnih dejavnosti na podro?ju vozil. Na letošnjem sejmu je bilo mogo?e videti: opremo za avtomehani?ne, avtokleparske, avtoli?arske in vulkanizerske delavnice, rezervne dele, olja in maziva, pnevmatike, dodatno opremo za vozila. V ?asu sejma so potekale razne predstavitve, strokovna sre?anja in demonstracije na posameznih razstaviš?nih prostorih. Predstavile so se tudi izobraževalne ustanove, ki so prikazale sodoben na?in izobraževanja avtoserviserjev v srednjih poklicnih šolah.
V živo so pred obiskovalci potekala tekmovanja za Vulkanizerja leta, Avtomehanika leta in Avtomehanik - podmladek leta. Prvo mesto na tekmovanju za Vulkanizerja Slovenije 2004 je zasedel Franci Drev iz Šmartna ob Paki, najboljši na tekmovanju za Avtomehanika leta 2004 je bil Boštjan Florjan?i? iz Žalca, med bodo?imi avtomehaniki pa je najvišje mesto zasedel A?ko Klemen iz Srednje strojne šole Maribor.


?Izrabljena vozila niso prva violina!?

V ?etrtek je potekala okrogla miza, na kateri so predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo ter Zveze ekoloških gibanj Slovenije razpravljali o tem, kako vzpostaviti in zagotoviti sistem ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili.

Kot je povedal Karel Lipi?, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije, je na obmo?ju Mestne ob?ine Celje približno 200 izrabljenih avtomobilov odvrženih v naravo. V ljubljanski ob?ini, pa bi naj bilo takšnih avtomobilov kar 600. Lipi? je povedal, da ima Slovenija trenutno le en center za recikliranje, ki pa ne zadoš?a vsem potrebam. Izrabljene avtomobile je namre? potrebno razgraditi na zelo majhne kose. Po mnenju Karla Lipi?a bi tako v Sloveniji potrebovali štiri do pet tovrstnih centrov ter od 60 do 80 centrov, v katerih bi se izrabljeni avtomobili zbirali.


Trening varne vožnje na sejmu

Kot na vseh celjskih sejmih, povezanih z avtomobilizmom, je tudi vse štiri dni tokratnega sejemskega ?etver?ka Na kolesih, potekal Trening varne vožnje Braneta Küzmi?a.

Ekipa, ki jo vodi Brane Küzmi?a, je obiskovalcem s pomo?jo testnega avtomobila predstavljala, kaj se lahko zgodi, ?e kot vozniki med odzivanjem za volanom v izrednih razmerah nismo dovolj pozorni. Pozitivno ga presene?a še vedno veliko zanimanje za trening varne vožnje.


6. Sejem MOTO BOOM


Sejem motociklov in pripadajo?e opreme je letos zelo dobro uspel. Zaradi izjemno dobrega odziva razstavljavcev in obiskovalcev na zadnji sejmu v letu 2002, je bil letošnji odziv razstavljavcev še precej ve?ji. Predstavilo se je preko 30 razstavljavcev, ki so predstavili preko 100 blagovnih znamk. Za nastop na sejmu, se je odlo?ila velika ve?ina uvoznikov motociklov in skuterjev. V sklopu MOTO BOOM-a je bila razstava BIKE SHOW, kjer je bilo možno videti atraktivne predelave motociklov iz Slovenije, predvsem pa iz tujine. Na letošnjem Bike showu si je bilo mogo?e ogledati nove zanimive predelave, ki v Sloveniji še niso bile razstavljene. Med drugim pa je bil kot novost predstavljen motocikel BMW R1200GS, manjkalo pa ni tudi drugih presene?enj.


Batman je najlepši motor

Strokovna žirija je za najlepši predelani motor na BIKE SHOWU izbrala predelavo Harley-Davidsona, imenovanega Batman. Motor so predelali v ljubljanskem Custom Clinic.

Za Harley-Davidson Evolution Iztoka Pikla, ki so ga predelali v Klemen?i? Classic Bikes, ter Streetfighter Andreja Zupan?i?a, ki je predelavo naredil sam, pa je žirija menila, da si zaslužita pohvalo za kakovostno tehni?no izdelavo. Na Bike Showu, ki je na celjsko sejmiš?e pritegnil številne motoriste, si je bilo mogo?e ogledati tudi modno revijo in prisluhniti predavanju Slovenke leta Benke Pulko.


4. RAZSTAVA GOSPODARSKIH VOZIL


RAZSTAVA GOSPODARSKIH VOZIL se je vsebinsko dopolnjevala s sejmom LOGOTRANS. Zato ju lahko obravnavamo kot celovito prireditev, ki po svoji vsebino povezujeta celotno podro?je prometa (cestni, železniški, letalski, pomorski) z logisti?nimi tokovi od ponudnika do uporabnika. Na RAZSTAVI GOSPODARSKIH VOZIL so sodelovale vse znamke težkih gospodarskih vozil, ki so prisotne v Sloveniji. Poleg njih so bila na sejmu predstavljena lahka gospodarska vozila, avtobusi in minibusi, vse vrste prikolic, nadgradnje, šasije, priklju?ki, dodatna oprema, olja in maziva, pnevmatike, rezervni deli za vse znamke in vrste gospodarskih vozil.Gospodarska vozila zasedajo pomembno vlogo v razvoju gospodarstva posamezne dežele, poleg tega so lahko tudi eden od pokazateljev gospodarskega razvoja in mo?i države, zato je ta gospodarska panoga vse bolj pomembna in odlo?ujo?e vpliva na konkuren?nost med podjetji. Vse bolj je prisotna tudi okoljska osveš?enost ljudi, ki jo skušajo razvite države vgrajevati v zakonodajo, kar se nedvoumno zelo navezuje na uporabo gospodarskih vozil.


5. sejem LOGOTRANS


LOGOTRANS je v preteklosti potekal v Mariboru, v letu 2002 pa se je pridružili ostalim trem sejmom, saj se razstavni program smiselno dopolnjuje in delno tudi prekriva, predvsem z Razstavo gospodarskih vozil. Na letošnjem sejmu so razstavljali skoraj vsi ponudniki vili?arjev v Sloveniji, prav tako ponudniki skladiš?ne opreme in manipulatorjev. Svojo logisti?no dejavnost pa je predstavila tudi Slovenska vojska.
Ob koncu lahko povemo, da so takšne prireditve in sejemske dejavnosti s prevoznimi sredstvi v Sloveniji vedno bolj zaželene. ?e pa so predstavljene še razli?ne panoge prevoznih sredstev na enem mestu, pa je sejemska prireditev še toliko bolj uspešna. Na eni strani se predstavljajo razstavljavci, na drugi strani kupci v živo vidijo dolo?ene izdelke. V prejšnjih letih so bili razstavljavci razdvojeni med avtosalonom v Ljubljani in Celjem. Tokrat je bilo Celje edina možnost za predstavitev širši slovenski množici v tem letu. Predstavitve proizvodov in storitev razli?nih razstavljavcev so bile zelo zanimive. Nekateri izdelki so bili v Sloveniji razstavljeni prvi?. Med drugim se tuji razstavljavci že zavedajo, da Slovenija vstopa v EU, zato so temu primerno tudi nastopili na tem sejmu. Ve?ina obiskovalcev kot verjetno razstavljalcev, pa je odšla domov z dobrimi vtisi, tudi mi smo, ker je bila to ena boljših prireditev v Celju.

Galerija: