Predstavitve

Varnost v cestnem prometu v Skupini Renault


Vodilni strokovnjak za varnost v cestnem prometu dr. Jean-Yves Le Coz je prevzel funkcijo direktorja novega oddelka za politiko varnosti v cestnem prometu Skupine Renault. Z ustanovitvijo te multi-disciplinarne funkcije Renault potrjuje svojo strateško predanost izboljševanju varnosti v cestnem prometu, ki se ji kot pomemben soustvarjalec č že približno pet desetletij.


Dr. Jean-Yves Le Coz je z današnjim dnem imenovan za direktorja, ki je v Skupini Renault odgovoren za politiko varnosti v cestnem prometu1. Njegova poglavitna naloga bo razvoj politike Skupine Renault na ču varnosti v prometu, priprava predlogov le-te za najvišje vodstvo podjetja in usklajevanje njenega izvajanja. To imenovanje je odraz zavezanosti Renaulta nadaljnjemu in še poglobljenemu delu delu na ču varnosti.

Doktor medicine Jean-Yves Le Coz je specialist za funkcionalno rehabilitacijo. Na pomen prometnih nesre? v javnem zdravstvu ga je opozoril dr. Claude Tarriere, njegov predhodnik v Laboratoriju za čvanje nesre?, biomehanike in ?loveškega vedenja.


Varnost: sestavni del kulture podjetja Renault

Renault vsako leto nameni 100 milijonov evrov za raziskave in razvoj, s čo katerih lahko njihova vozila nenehno dosegajo najvišjo raven aktivne in pasivne varnosti na trgu. Šeststo inženirjev in tehnikov skrbi za stalne izboljšave in razvoj v skladu z vodilno mislijo ?varnost za vse?. Dosežek: kar avtomobilskih modelov z najvišjo oceno petih zvezdic po preskusnih trkih Euro NCAP.

?loveško vedenje je pri kar 80 odstotkih nesre? navedeno kot eden od možnih vzrokov, zato je Renault aktivno čn v akcije za čvanje ozaveš?enosti o pomenu varnosti v cestnem prometu med odraslimi, otroki in mladostniki.

Mednarodni program ?Varnost za vse?, ki so ga prvi? pripravili leta 2000, je doslej že skoraj pet milijonov otrok starih od 7 do 11 let dodatno spodbudil k razmisleku o varnosti v prometu. Ta program letos že drugi? zapored poteka tudi v Sloveniji, v dveh šolskih letih pa je dosegel skoraj 13 tiso? slovenskih osnovnošolcev. Renault je v letu 2003 svojo ciljno skupino razširil tudi na najstnike (12-15 let), ki jih je v akciji ?Izrazi se!? povabil k ustvarjanju plakatov za spodbujanje odgovornega vedenja med udeleženci v prometu. Program "Varnost za vse" je bil doslej udejanjen v šestnajstih državah in ima tudi svoji posebni mednarodni spletni strani: www.securite-pour-tous.com in www.safety-for-all.com.

Slovenska spletna naslova tega programa sta: www.renault.si/varnost/zavse/index.jsp in www.spv-rs.si/clanki.čd=30.


V projektu "Varnost za vse" Renaulta Slovenija ter Sveta za varnost in preventivo v cestnem prometu letos sodeluje okoli 3.300 čncev

V okviru programa "Varnost za vse", ki ga pripravlja Renault Slovenija v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, so organizatorji do 31. marca 2004 prejeli izdelke 163 razredov slovenskih osnovnih šol.

Vsak razred, ki se je prijavil k sodelovanju, je moral do 31. marca pripraviti izviren skupinski izdelek na temo prometne varnosti. To pomeni, da je letos v celotnem programu "Varnost za vse" sodelovalo približno 3.300 čncev. Letos je to plakat velikosti 100 x 70 centimetrov, ki mora biti zasnovan kot oglas za varno pot v šolo.

Poleg samega plakata bo na čo izbiro zmagovalnega razreda vplivala tudi izvedba ostalih aktivnosti s ča prometne varnosti, ki so jih v tem šolskem letu čli na posamezni šoli.

Otroci so glavni igralci v prometni varnosti. Posredno ali neposredno so glavne žrtve nesre?. Toda kot svobodni državljani so tudi dragocen vir predlogov, kako zmanjšati vzroke nesre? in spremeniti vedenje. Renault organizira mednarodno tekmovanje za osnovnošolske otroke ter jih vabi, naj svobodno izrazijo svoje zamisli, izkušnje, predloge in domišljijo v zvezi s cestno prometno varnostjo.