Avtoakustika

dB DRAG KoperV soboto 28.8.2004, so se v Kopru zbrala najglasnejša vozila v Sloveniji. Tretja letošnjo dB DRAG tekmo so organizirali dBastards TEAM, s pomo?jo podjetja EVOLUTION CAR AUDIO iz Kopra. Tekma se je odvijala na parkirnem prostoru pred trgovino Evolution Car Audio. Tekme se je udeležilo 22 vozil, kar je bilo nekoliko manj od pri?akovanj. Predvsem tekmovalci so si želeli ve? konkuren?nih vozil. Kvalifikacije so se pri?ele s kar nekaj zamude. Finali dvoboji pa so se po premoru, pri?eli po 18 uri. Tekma se je kon?ala s podelitvijo pokalov ob 21.30 uri.

Tekmovalo se je v razredih, ki jih predpisuje pravilnik dB Drag pravilnik 2004 www.dbastards.com . Naj omenimo da merjenje glasnosti ni povezano s predvajanjem glasbenih posnetkov, ampak se meri glasnost sistema pri dolo?eni frekvenci, ki pa ne sme biti višja od 80 Hz. Merilna oprema je umerjena, rezultati pa primerljivi tudi z drugimi dosežki v tujini Doseženi uradni in pa neuradni rezultati v letošnji sezoni, pa bi že lahko bili evropsko primerljivi. Le vprašanje ?asa je kdaj bo tudi v Slovenija lastnik katerega od svetovnih rekordov v merjenju decibelov.

Najboljši rezultat na tekmi, je dosegla ekipa Evolution car Audio, in sicer 159.9 decibelov, kar je bilo dovolj za nov slovenski rekord. Naj omenimo da svetovni rekord v tem razredu znaša 163. 8 decibelov. Ekipa iz Kopra je kot osnovno sredstvo uporabila osebno vozilo Lancia Y. Zmagovalni sistem so sestavljale vrhunske komponente (avtoradio Clarion; oja?evalnika SPL Dynamics; Subwooferja TREO; akumulatorji VESNA Vrla), s katerimi se tudi na evropskem nivoju dosegajo najvišji rezultati.

Na tekmi je bil izmerjen zelo dober neuradni rezultat, s katerim je tekmovalno vozilo zaostalo samo za 1 decibel za svetovnim rekordom. Veliko zanimanje gledalcev in tekmovalcev pa na tekmah pritegne tekmovanje v kategoriji t.i &acuteDeath match&acute, kjer se meri dosežena najve?ja glasnost sistema v petih minutah, oziroma dokler katera od komponent ne &acuteomaga&acute. Tekmovalec je dosegel najboljši rezultat 122,7 decibelov s sistemom v sprednjih vratih.

Tekme se je udeležilo veliko tekmovalcev, ki zastopajo slovenske klube: dBastards Team, Explosion car audio, Sound Factory, LB Audio. Tekmovalci so se izkazali kot pravi športniki tudi v trenutkih, ko se je sotekmovalec boril s tehni?nimi težavami.

Vse, ki takšna tekmovanja zanimajo in še nimajo dovolj informacij, predlagamo da obiš?ejo stran organizatorja tekem db Drag v Sloveniji www.dbastards.com ter forum www.avtoakustika.com, kjer si lahko pridobite veliko informacij.


Galerija: