Pnevmatike

Je nov avtoplaš? lahko prestar?

V zadnjem ?asu smo lahko zasledili ?lanke o starosti avtoplaš?ev ob nakupu, ki na kupce apelirajo, naj zahtevajo ?nove, sveže? proizvode in preverjajo datum proizvodnje na pnevmatiki. Na te vrste ?lankov so reagirale strokovne gumarske revije, nacionalna združenja distributerjev oziroma vulkanizerjev v čih evropskih državah, ter tudi proizvajalci avtoplaš?ev. Opozarjajo, da avtoplaš?i niso pokvarljivo blago in da nekateri ?lanki zavajajo kupce. Skupno vsem odgovorom je, da na eni strani poudarjajo pomen pogojev, v katerih se avtoplaš?i hranijo, na drugi strani, pa v nacionalnih zakonodajah, uzancah oziroma drugih uradnih dokumentih iš?ejo skrajni rok od datuma proizvodnje, v katerem mora biti avtoplaš? prodan. Razjasnimo dilemo.

Mnenje svetovnega strokovnega združenja
Svetovno združenje proizvajalcev avtoplaš?ev in platiš? (European Tyre and Rim Technical Organization, ETRTO) v svoji uradni publikaciji navaja čla glede hranjenja avtoplaš?ev, čic in š?itnikov. Dokument sicer nima zakonske veljave, v praksi pa njegovim napotkom lahko sledimo brez zadržkov. Pčla ne opredeljujejo čega roka, v katerem mora biti avtoplaš? prodan, govori pa o pravilni hrambi avtoplaš?ev, da le-ti obdržijo svoje lastnosti. Pravilno hranjenje med drugim zagotavlja zaš?ito pred visoko temperaturo oziroma pred prevelikimi temperaturnimi nihanji, vlažnostjo, ozonom, UV žarki, olji in agresivnimi kemikalijami. Podobno navodila lahko najdete tudi v čih navodili garancijskega lista Save Tires ob nakupu pnevmatik Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda ali Debica.

Evropske države
?asovno opredeljenost skrajnega roka, v katerem se avtoplaš?i razumejo kot novi (v primeru ustreznega skladiš?enja) in se kot taki lahko prodajajo, lahko najdete na primer v uzancah BS AU 50 iz Velike Britanije. Te navajajo, da je pnevmatika lahko stara 6 let, njihovo nacionalno združenje distributerjev avtoplaš?ev NTDA pa govori o petih letih od dneva proizvodnje.

Zveza nemške gumarske industrije, Zveza industrije avtoplaš?ev in Združenje vulkanizerjev Nčje navajajo, da so avtoplaš?i novi, ?e so stari do pet let. Zanimivo je, da dokumenti omenjenih organizacij ne govorijo o tem, da se avtoplaš?i po preteku omenjenih obdobij ne morejo ve? prodajati oziroma da so neuporabni, temve?, da jih morajo pred prodajo oziroma uporabo pregledati strokovnjaki oziroma se mora pridobiti mnenje proizvajalca.

Koncern Goodyear
Uraden dokument koncerna Goodyear, čega svetovnega proizvajalca pnevmatik, (podobne dokumente imajo verjetno tudi ostali svetovni proizvajalci) pravi naslednje:
- Avtoplaš?i in sestavni deli pnevmatik (čice, š?itniki) blagovnih znamk koncerna Goodyear (Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava, Debica) so zasnovani tako, da vzdržijo delovanje visokih sil, obremenitev, izpostavljenost či svetlobi in obratovalnim temperaturam celo življenjsko dobo pnevmatike. Da bi pnevmatike dlje obdržale svoje lastnosti, so komponenete avtoplaš?a proizvedene z optimiziranimi mešanicami voskov, antioksidantov in antiozonatov.
- Skladiš?eni in uporabljani avtoplaš?i ohranjajo ustrezne lastnosti, ?e so pravilno vzdrževani, niso bili predmet slabega ravnanja in so bili hranjeni v ustreznih skladiš?nih pogojih.

Najpomembnejše je ustrezno hranjenje
Ustrezno hranjeni avtoplaš?i torej obdržijo svoje prvotne lastnosti. Opozoriti pa velja, da se nekatere lastnosti pnevmatike med uporabo le-te seveda spreminjajo zaradi čsne, vendar stalne obrabe oz. manjšanja globine kanalov v dezenu tekalne plasti. Nekatere lastnosti se s ?asom poslabšajo, medtem ko se druge izboljšajo. Na primer: odpor proti akvaplaningu in odpor proti obrabi na mokrem se v splošnem zmanjšata, medtem ko se vodljivost na suhem in stopnja obrabe optimizirata. Vozniki bodo po zdravi presoji prilagodili vožnjo glede na obrabo pnevmatik na svojem vozilu.

Garancije Save Tires
V Savi Tires s pravimi metodami upravljanja zalog in strogimi internimi pravili skrbijo, da trgu dobavljeni avtoplaš?i blagovnih znamk Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava in Debica niso starejši od treh let. Dejanska ča starost dobavljenih avtoplaš?ev pa je mnogo nižja. Ob nakupu avtoplaš?ev ene od omenjenih blagovnih znamk, boste prejeli garancijo, ki velja tri leta od datuma nakupa oziroma najve? šest let od datuma proizvodnje.