Tehnika - novosti

Hondin sistem za varnost pešcev v temi

Honda se uvrš?a med vodilna podjetja pri razvoju pasivne varnosti za pešce. Tokrat so predstavili sistem, ki bo pripomogel k zmanjšanju nesre? zaradi nevidljivosti pešcev v temi. Sistem opozori voznika z čim in vizualnim signalom. Sči podatki kažejo, da se najve? nesre? zgodi v zimskem in poletnem ?asu.

Elektronsko krmilna enota č s čo senzorjev in čh kamer pozicijo, smer gibanja pešca in primerja s hitrostjo vozila ter ostalimi podatki. Sistem zazna objekte v snopu razdalje do 80 metrov in kotu 12 0. Ičnani podatki posredujejo vozniku informacijo oz. audio-vizualno opozorilo, ki se prikaže na zaslonu na katerem se projicira slika. Sistem sestavlja: elektronska krmilna enota, senzorji, dve č kameri, stikala in zaslon. Sistem bo na voljo v hondi legend, HR- V in civic.

Predstavljen hondin sistem bi lahko bistveno pripomogel k varnosti, predvsem na lokalnih cestah, kjer so pešci in kolesarji prisiljeni hoditi po cestiš?u. Velika čna pešcev, se ne zaveda, da voznik težko čsno opazi pešca v temi. Pri vsem tem pa le malokateri pešec poskrbi za lastno varnost z odsevnimi telesi in se giblje v smeri hoje proti čm vozilom.

Galerija: