Tehnika - novosti

Saabov novi varnostni sistem

Švedski proizvajalec vozil Saab razvija sistem, ki bo pripomogel k zmanjšanju prometnih nesre?, ki so posledica nezbranosti voznika med vožnjo. Dve mini č kameri, zaznavata premik voznikovih č in glave. V kolikor se voznikova glava in č odmaknejo od pogleda na cestiš?e za ve? kot 2 sekundi, se sproži varnostni signal s predhodnim odštevanjem. V primeru da se voznik ne odzove na opozorilni signal, se sproži varnostni sistem, ki aktivira zaviranje vozila s čo sistema ESP. Sistem je dovolj dodelan, da zazna kdaj gledamo v vzvratno ogledalo oziroma mrtvi kot. Hkrati se delovanje sistema prilagaja vožnji v, in izven naselja. Strokovnjaki trdijo, da sistem zanesljivo deluje in da ni čih ovir, da ne bi prešel v serijsko proizvodnjo. Sistem je preizkusno vgrajen v model 9-3 Sport. Ena od kamer je vgrajena v čk A, druga pa v armaturno ploš?o.

Varnostni sistem č dopolnitev še z funkcijami:

? v primeru preutrujenosti voznika, sistem z čim signalom opozori voznika na nevarnost.
? sistem č obraze voznikov in tako samodejno nastavi voznikov sedež, položaj volana ter stranski ogledali. Sistem č tudi nastavitev radijskih postaj in želene temperature, oziroma čvanja.
? v primeru čnja, se hitrost sprožitve če blazine prilagodi trenutnemu položaju voznikove glave in razdalji od volanskega č.

Galerija: