Novice

Nemško združeno podjetje TÜV SÜD Group

Med skoraj 100 najve?jimi mednarodnimi organizacijami za preskušanje in certificiranje je TÜV SÜD za podro?je " storitve za industrijo in menedžment" in "avto in mobilnost" uvrš?ena na drugo mesto, za podro?je "certificiranje proizvodov in sistemov" pa na peto mesto.

"Splošno znane nemške organizacije TÜV so med najbolj zanesljivimi organizacijami v svetu, ki se ukvarjajo s preskušanjem, ocenjevanjem in certificiranjem.

Podjetje TÜV SÜD so pred 130 leti ustanovili nemški kotlarniški delavci kot regulativni organ v privatnem sektorju, z namenom zaš?ititi ?loveka, okolje in lastnino pred škodljivimi tehnološkimi vplivi v industrijskih središ?ih severne Nem?ije. Danes ima TÜV SÜD Group 9.000 zaposlenih na 500 lokacijah v 60 državah po celem svetu.

Med storitve TÜV SÜD sodijo svetovanje, kontrolni pregledi, preskušanje, strokovna mnenja, certifiricanje in usposabljanje. Poleg klasi?nih storitev, kot so redni tehni?ni pregledi vozil ("nalepka TÜV") v Nem?iji, preskušanje in kontrolni pregledi industrijskih obratov ali preskušanje proizvodov, zajema tudi nova podro?ja, kot je elektronsko poslovanje, varovanje podatkov in avtomobilski razvoj. S strateškimi povezavami in sporazumi o skupnem preskušanju z drugimi ve?jimi inštituti za preskušanje, TÜV dodatno pove?uje obseg proizvodov in storitev.

TÜV Automotive (avtomobilizem) s svojo široko paleto storitev zadovoljuje potrebe avtomobilske industrije in industrije avtomobilskih sestavnih delov. Eden izmed oddelkov je namenjen tudi podro?ju tehnologije koles in pnevmatik in se ukvarja z uporabo in optimalizacijo kombinacije pnevmatika-kolo-vozilo, vklju?no s simulacijami, najsodobnejšo metrologijo in terenskimi preskusi, da bi dosegli maksimalno varnost, vodljivost in udobje pri uporabi tega vmesnega elementa med vozilom in cestiš?em.

?e želite ve? informacij o TÜV SÜD, obiš?ite spletno stran www.tuev-sued.com.

Galerija: