Novice

Skupina Prevent vstopa na podro?je novih tehnologij


Skupina Prevent se je kljub velikemu zanimanju tujih poslovnih partnerjev čla, da bo proizvodnja čih spominskih kartic, druga takšna tovarna na svetu, postavljena v Sloveniji. Proizvodnja bo stekla do konca letošnjega leta. Letna kapaciteta tovarne bo 10 milijonov kartic, letna realizacija 40 milijonov EUR.

?Že nekajkrat smo napovedali, da se spogledujemo s čem novih tehnologij. Danes vam predstavljamo čo spominsko, t.i. lasersko kartico, ki predstavlja enega najpomembnejših projektov Skupine Prevent in pomeni naš preboj na če visokih tehnologij. V laserski kartici vidimo prihodnost na ču identifikacije. Kartica ima namre? veliko kapaciteto zapisa, nanjo se lahko vpišejo tudi či podatki in jo je tako reko? č ponarediti in čti. S tem je laserska kartica zanesljiv in varen identifikacijski dokument, pomemben za sleherno državo. Njena uporabnost pa je dejansko neomejena. Kartico lahko uporabljajo či centri, ´digitalne´ bolnišnice, športne ustanove, podjetja. To je lahko na primer tudi avtomobilska servisna kartica, ki spremlja avtomobil od tovarne, v kateri so ga sestavili preko vseh njegovih lastnikov, registracij in servisov do avtomobilskega odpada,?
je povedal Jože Kozmus, generalni direktor Prevent Global, d.d. in poudaril, da so v Preventu zelo ponosni, da jim je uspelo kljub velikemu zanimanju tujih poslovnih partnerjev ta projekt zadržati v Sloveniji.

Proizvodnja laserskih kartic bo potekala na osnovi če pogodbe, ki jo je aprila 2004 podjetje Laser Card kot lastnik patentov sklenilo s podjetjem Global Investment Group za tehnologijo in dobavo opreme, usposabljanje ter za čo podporo pri vzpostavitvi proizvodnje laserskih kartic za potrebe Evrope, Ruske federacije in drugih vzhodnoevropskih in azijskih držav v Sloveniji.

O laserski kartici

Ob koncu prejšnjega stoletja je bila v ZDA izdelana člojna karbonska kartica z čo laserskim trakom. Dobila je zaš?iteno ime ´Laser Card´ ? ča spominska kartica. S tem revolucionarnim odkritjem je bilo naenkrat č na kartico zapisati od 1,1 MB do 2,8 MB podatkov.

Velika kapaciteta zapisa č, da se na kartico vpišejo či in drugi podatki, ki so pomembni za identifikacijski dokument. Tako za identifikacijo ni ve? potrebna povezava s centralnim serverjem, ker vse potrebne podatke nosi imetnik kartice s sabo. V kolikor je kartica zaš?itena še z čimi podatki, je vpogled v podatke, zapisane na kartici, v celoti odvisen od odobritve lastnika kartice. Nčn izdelave kartice in zapisa podatkov na kartico je čl, da je dokument izdan na laserski kartici čo č ponarediti. Veliko število zaš?it, ki jih je č vgraditi v kartico samo ob njeni proizvodnji in dodana zaš?ita z čimi podatki predstavljajo preveliko prepreko za ponarejevalce. To potrjuje tudi dejstvo, da se v ZDA po uvedbi laserske kartice za ´Zeleno karto´ ne čjejo ve? s ponaredki.

Laserska kartica pa je tudi čo čjiva. Zaradi materiala, iz katerega je narejena, čna izdelave in standarda zapisa, je č podatke na kartici prebrati v skoraj vseh primerih ? razenje če površine, kuhanje kartice, namakanje v lugu ali kislini itd., za ?italec ne predstavlja nobenega problema (ne smemo pa je razrezati).
Na lasersko kartico je č integrirati tudi kontaktni ali brezkontaktni ?ip. Na tak čn je č kartico uporabljati tudi kot ?ipno kartico, ob tem pa v či možni meri izkoristiti njeno veliko kapaciteto. To dejstvo nam lahko olajša prehod na novo tehnologijo, saj ni potrebno od danes na jutri zamenjati vse infrastrukture.

Prav opisane lastnosti napovedujejo laserski kartici veliko prihodnost in če možnosti uporabe. V dosedanji uporabi se je pokazala kot izjemen identifikacijski dokument (ZDA ? Zelena karta, Mehika ? potni list, Kanada ? dovoljenje za stalno bivanje, Italija ? osebna izkaznica), pa tudi kot zelo uporaben či dokument NATA, ki v veliki meri č avtomatizacijo logistike. Vsekakor pa je še nešteto čj uporabe, kjer so lastnosti laserske kartice izjemna prednost pred vsemi ostalimi možnostmi.