Novice

Klub Land Rover Slovenija in ekološka akcija

Klub Land Rover Slovenije je klub ljubiteljev terenskih vozil Land Rover in med svojimi 70 ?lani spodbuja predvsem visoko vozniško kulturo in spoštovanje okolja pri raziskovanju novih čj tako doma kot v tujini.

?lani kluba med svojimi izletih po Sloveniji vse pogosto naletijo na divja odlagališ?a smeti in raznih odpadkov, ki so zaradi težje dostopnosti marsikomu skrita pred či. Tako so se čli, da v sodelovanju z NOTRANJSKIM REGIJSKIM PARKOM iz Cerknice in Komunalo Cerknica čstijo nabrežine in divja odlagališ?a okoli slovenskega bisera Cerkniškega jezera. ?lani Kluba Land Rover Slovenija bodo v soboto, 7.maja 2005 ?istili in odvažali smeti ter kosovne odpadke, ter s tem dokazali, da terenska vozila in njihovi lastniki niso razvpiti onesnaževalci okolja ampak pogosto igrajo veliko pomembnejšo vlogo pri ohranjanju narave skozi nadzorno, gozdarsko in ekološko dejavnost.

Galerija: