Novice

EKOLOŠKA AKCIJA Kluba Land Rover Slovenija 2005


?lani kluba Land Rover Slovenija so predstavili rezultate akcije, ki smo jo napovedali v novici www.avtoin.com/news.čd=1505 ?lani kluba so se za akcijo čli, ker med izletih po Sloveniji vse prepogosto naletijo na divja odlagališ?a, ki so zaradi težje dostopnosti marsikomu skrita pred či. Tako so v sodelovanju z NOTRANJSKIM REGIJSKIM PARKOM iz Cerknice in Komunalo Cerknica čstili nabrežine in divja odlagališ?a okoli slovenskega bisera Cerkniškega jezera.

V soboto, 7.maja zjutraj se je pri Dolnjem jezeru zbralo 10 avtomobilov z 20 ?lani kluba. S seboj smo imeli dve tovorni prikolici, Defender 130 s kesonom in kanu za ?iš?enje iz vode. Direktor Notranjskega krajinskega parka Tine Šajn nas je inštruiral kje so ča žariš?a, tako da smo se razporedili v tri ekipe. Z Defenderjem 110 smo z vitlom uspeli č dve globoko preraš?eni avtomobilski karoseriji iz obrežnega čvja. Ekipa z kanujem je čstila okolico požiralnikov, tretja ekipa pa je čstila tradicionalne piknik prostore ob severozahodnem obrežju. Med akcijo smo se v živo javili na Notranjski radio in poleg predstavitve akcije in kluba pozvali čne naj se nam pridružijo. In glej, na koncu se je res prikazal čn, ki pa je čtno čo razumel poziv in pripeljal polno prikolico odpadnega gradbenega materiala in ga stresel ob jezero !

Treba je priznati, da smo čkovali čo onesnaženost, tako da smo za napolnitev kontejnerja, ki nam ga je namenila Komunala Cerknica morali pregledati kar precejšnjo površino obrežja jezera. Po dveh urah intenzivnega dela, pri katerem so nam bili Land Roverji v veliko pomo?, saj so bile nekatere onesnažene površine precej čne in dosegljive res samo z pogonom 4x4, smo se zbrali pri kontejnerju in zadovoljno ugotovili, da smo uspeli nabrati zvrhano poln kontejner odpadkov. Prevladovali sta dve nerazpoznavni karoseriji, za celo barako odpadnega lesa in salonitk ter odpadne steklenice in konzerve piva.

Akcija je vsekakor uspela, tako da smo jo že čli kot tradicionalno čo v programu kluba za naslednje leto.

Klub Land Rover Slovenija

Galerija: