Predstavitve

Audi A8 4.2 TDI quattro

Popolnoma nov 4,2-litrski osemvaljnik z biturbopolnilnikom luksuzno limuzino z aluminijasto karoserijo od 0 do 100 km/h pospeši v 5,9 s. Nča hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h. Vendar novi agregat ne č le s svojimi čimi odlikami, temve? tudi z uglajenostjo teka, ki nova merila postavlja celo v vrhunskem avtomobilskem segmentu in ki A8 4.2 TDI quattro uvrš?a med popolne limuzine za dolga potovanja.

Tudi ko gre za čost, lahko novi motor služi za vzor. Serijsko ga dopolnjujeta stalni štirikolesni pogon quattro in 6-stopenjski tiptronic, zato na 100 km v ču porabi le 9,4 l dizelskega goriva. Z enim polnim rezervoarjem za gorivo je brez postanka na bencinski ?rpalki č prevoziti ve? kot 950 km. Audi A8 4.2 TDI quattro je serijsko opremljen tudi s filtrom za trdne delce, ki deluje brez aditiva in tako skozi celotno življenjsko dobo vozila ne zahteva vzdrževanja.

A8 4.2 quattro osvaja tudi s podvozjem z čim vzmetenjem in prilagodljivim blaženjem. T. i. adaptive air suspension skladno z željami voznika skrbi, da je vožnja bodisi poudarjeno športna bodisi izjemno udobna.

Tako kot ostale izvedbe A8 ima tudi novi TDI ekskluziven sprednji del z enodelno mrežo hladilnika. Na slovenskem tržiš?u bo predvidoma na voljo od septembra 2005 dalje.

Z izjemno čo in člnostmi osemvaljnika Audi A8 še utrjuje svoj sloves najbolj športne limuzine v segmentu luksuznih vozil. Audi s tem najzmogljivejšim motorjem TDI ponovno dokazuje, da je pri razvoju čih dizelskih agregatov z uglajenim tekom in nenazadnje tudi čo porabo goriva preprosto neprekosljiv.

Popolnoma na novo zasnovan motor

Najboljše ocene je med luksuznimi limuzinami z dizelskim motorjem dobil že predhodnik novega A8 4.2 TDI, opremljen s štirilitrskim osemvaljnikom. Z 275 KM in 650 Nm je bil še dolgo po predstavitvi poleti 2003 čejši osebni avto z dizelskim motorjem V8. Tudi pri porabi goriva ? 9,6 l na 100 km ? se z njim ni mogel meriti noben tekmec. S temi lastnostmi je A8 4.0 TDI z 71-odstotnim tržnim deležem postal najbolje prodajana evropska luksuzna limuzina z dizelskim motorjem V8.

Prav zato so bili razvojni cilji za novi TDI izjemno visoki:

- čejši osebni avto z dizelskim motorjem na tržiš?u,
- najboljše vrednosti pri vozni dinamiki in hkrati nizka poraba goriva,
- optimalna akustika motorja,
- majhna masa,
- kompaktna zgradba.

Da bi Audijevi inženirji v oddelku za razvoj dizelskih motorjev te cilje lahko izpolnili, so zasnovali povsem nov motor. 4,2-litrski V8 TDI ? tako kot tudi motorja 3.0 in 2.7 TDI ? sodi v novo družino Audijevih V-motorjev. Odmikalne gredi in ?rpalke poganja veriga.

Razdalja med valji v novem bloku motorja meri 90 mm. Skupno novi motor v dolžino meri kompaktnih 520 mm. Aktualni tekmec V8 z enako gibno prostornino v dolžino meri 140 mm ve?.

Blok motorja z maso 62 kg je izdelan iz vermikularne sive litine (kakovostna modularna siva litina s čno trdnostjo). Na ta čn je bilo č zmanjšati skupno maso motorja, ki sedaj znaša 255 kg, in je za 15 kg manjša kot pri predhodniku, motorju 4.0 TDI.

4.2 TDI tako sodi med osemvaljne dizelske agregate z najmanjšo maso. Prednosti se odražajo tako pri razmerju med maso in čo kot pri razporeditvi teže med sprednjo in zadnjo premo ? dve lastnosti, ki člno vplivata na vozno dinamiko novega A8 4.2 TDI quattro.

Pri gibni prostornini 4.134 cm3 so zgorevalni prostori novega motorja za skorajda 0,2 l či kot pri 4.0 TDI. Izvrtina je v primerjavi s predhodnikom ča za 2 mm in meri 83 mm; gib bata je s 95,5 mm enak kot pri 4.0 TDI. Kompresijsko razmerje znaša 16,5 : 1.

Tekalne površine valjev so obdelane z čo lasersko osvetlitvijo. Ta posebni postopek gladkega brušenja notranjosti valjev (honanje) č znatno manjšo porabo motornega olja in čo tudi manjše tvorjenje delcev pri zgorevanju.

Kovana č?na gred iz krom-molibdenovega jekla je izdelana s postopkom, ki čje nastajanje notranjih napetosti 1. in 2. reda ? nastajanje tresljajev je tako optimalno omejeno.

Veriga za pogon odmikalnih gredi in ?rpalk

Glava motorja je izdelana iz aluminija, za pogon ventilov pa skrbita po dve odmikalni gredi, ki ju tako kot oljno ?rpalko, vodno ?rpalko in ?rpalko servo krmiljenja poganja veriga, ki ne zahteva vzdrževanja.

Štirje ventili na valj skrbijo za optimalno polnjenje zgorevalnega prostora. Pri novem V8 jih poganjajo če nihajne čce s čim izravnavanjem čosti ventilov. Ta pogon brez trenja pri novem motorju 4.2 člno prispeva tako k zmanjšanju porabe goriva kot k zmanjšanju emisij.

Vče nihajne čce prednosti prinašajo tudi pri akustiki motorja. Skupaj z napeto verigo za pogon odmikalnih gredi, pri kateri skorajda ni čosti, zmanjšujejo mehanski hrup, ki nastaja med pogonom ventilov. Tek motorja 4.2 TDI je tako izrazito miren.

Izjemno tiho delovanje osemvaljnika zagotavljata tudi toga konstrukcija bloka motorja ter optimalno uležajenje agregata.

Biturbo z dvema hladilnikoma polnilnega zraka

Koncept, ki se je izkazal že pri motorju 4.0 TDI: dva turbopolnilnika z variabilno turbinsko geometrijo že pri nizkem številu vrtljajev zagotavljata velik navor in hkrati veliko mo?. Variabilna turbinska geometrija č, da se pretok izpušnih plinov optimalno prilagaja obremenitvi in številu vrtljajev. Pri tem krmilna elektronika motorja s čo merilnika masnega toka zraka zagotavlja, da ves ?as z enakim številom vrtljajev in čo enako zmogljivostjo delujeta oba polnilnika. Nči polnilni tlak meri 2,5 bar; polnilnika delujeta z do 226.000 vrt/min.

U?inek variabilne turbinske geometrije pri novem 4.2 TDI dopolnjujejo či ventili. Ti čjo hitrejše in čejše nastavljanje usmerjevalnih lopatic: to predvsem pri nižjem številu vrtljajev pomeni, da se polnilni tlak ustvari hitreje in da je odzivanje tako še boljše.

4.2 TDI ima dva hladilnika polnilnega zraka, nameš?ena levo in desno pred motorjem. Ker sta vgrajena v optimalnem predelu dotoka zraka pod žarometoma, je njuno delovanje kar se da čnkovito.

Vsak turbopolnilnik skrbi za eno vrsto valjev. Pri tem sta obe sesalni cevi med seboj povezani z elementom, ki č izravnavanje tlaka med levo in desno vrsto valjev. Ta ukrep čje polnjenje valjev in s tem izboljšuje mo? motorja.

V sesalno cev so vgrajene kontinuirano krmiljene če lopute. Z njimi je gibanje zraka č prilagajati številu vrtljajev motorja in obremenitvi. Pri tem čo čnje pri nizki obremenitvi prav tako kot šibko čnje pri visoki obremenitvi zagotavlja boljše zgorevanje. V praksi to pomeni: ?e je del kanala pri nizki obremenitvi zaprt, je čnje čejše, medtem ko popolnoma odprt kanal pri visoki obremenitvi č če polnjenje valjev.

Sistem vbrizgavanja goriva preko skupnega voda s piezo vbrizgalnimi šobami

Za krmiljenje motorja pri V8 TDI skrbi Boschev sistem EDC16 CP, ki uravnava čno vbrizganega goriva, čtek krmiljenja, polnilni tlak in povratni vod izpušnih plinov. Ta elektronika tako kot pri A8 z bencinskim motorjem č tudi samodejni zagon motorja s pritiskom na tipko.

Za pripravo zmesi skrbi najnovejša generacija sistema vbrizgavanja goriva preko skupnega voda (common rail). Ta sistem sestavljajo ča člka ? vgrajena je med vrstama valjev ? in po en či vod (rail) na vsako vrsto valjev. Vbrizgalni tlak je z do 1.600 bar za 250 bar či kot pri predhodnih tovrstnih sistemih. To je vrednost, ki je enaka teži, s katero bi limuzina srednjega razreda delovala na površino nohta na roki.

Velik vbrizgalni tlak zagotavlja drobnejšo razpršitev goriva in s tem boljšo pripravo zmesi ter čnkovitejše zgorevanje. Rezultat nista le ča mo? in navor, temve? hkrati tudi manjša poraba goriva in manjše emisije.

Najpomembnejšo inovacijo pri novem sistemu vbrizgavanja preko skupnega voda nedvomno predstavljajo piezo vbrizgalne šobe. Za krmiljenje šob skrbijo piezo kristali, ki se odzivajo na čo napetost. Pod napetostjo se čjo in s čo čega elementa mehansko premaknejo iglo šobe.

Piezo vbrizgalne šobe imajo številne prednosti pred čjnimi magnetnimi ventili. Tako so se vztrajnostne mase na iglah šob zmanjšale za celih 75 odstotkov, tj. s 16 na 4 g.

Odmerjanje čne vbrizganega goriva je tako čtno manjše in čejše. Hkrati je hitrost igle šobe ča. Z 1,3 m/s je ta sistem dvakrat hitrejši kot drugi sistemi vbrizgavanja preko skupnega voda.

Pri novem sistemu je število vbrizgov na delovni takt lahko skorajda povsem poljubno. Audijevi inženirji v oddelku za razvoj motorjev TDI so se pri 4.2 V8 čli za do štiri vbrizge: za spodnje če števila vrtljajev sta poleg glavnega člna dva predvbrizga, za srednje če pa eden.

Ta strategija č boljše zgorevanje, kar se najbolje odpraža pri akustiki motorja. Tek motorja 4.2 TDI je celo v primerjavi s predhodnikom, ki ga odlikuje izjemno uglajeno delovanje, še znatno tišji in mirnejši. Novi dizelski agregat tako v tej disciplini v svojem razredu postavlja nova merila.

Gorivo se v zgorevalni prostor vbrizgava preko šob z 8 luknjicami. Tudi te s homogeno porazdelitvijo goriva v zgorevalnem prostoru prispevajo k čnkovitejšemu zgorevanju in k izboljšanju kakovosti izpušnih plinov.

Nadvse čnkovito čš?evanje izpušnih plinov

4.2 TDI ima dvocevni izpušni sistem z dvema serijskima filtroma za trdne delce. V vsakem vodu za čš?evanje izpušnih plinov skrbita oksidacijski katalizator in filter za trdne delce s čim slojem.

V bližini motorja nameš?ena katalizatorja s hitro pretvorbo ogljikovodikov in ogljikovega monoksida zagotavljata izpolnjevanje zahtev izpušnega normativa EU4.

Pod vozilom je vgrajen filter za trdne delce iz silicijevega karbida, izdelan v tenkostenski tehniki. Kombinacija te tehnike in čega sloja pri temperaturi nad pribl. 580 °C in pri majhnem protitlaku izpušnih plinov č nadzorovano regeneracijo. Pri tem se porabi neznatno majhna čna goriva, čnkovitost regeneracije pa je ča.

Preden filter doseže stanje čnosti, je z A8 4.2 TDI č prevoziti do 2.000 km. Sistem čnost pri vsakem vodu posebej neprekinjeno nadzoruje na osnovi podatkov o protitlaku izpušnih plinov in z vzporednimi simulacijskimi čni.

?e je potrebna regeneracija, krmilna elektronika motorja z ukrepi znotraj motorja in eksotermno pretvorbo nezgorelih ogljikovodikov v oksidacijskem katalizatorju poskrbi za potrebno čnje temperature v filtru za trdne delca. Pri Audijevem sistemu vbrizgavanja goriva preko skupnega voda je pri tem čh do pet vbrizgov.

Vrhunska mo? in izjemna čost

4.2 TDI je trenutno čejši motor s samovžigom, vgrajen v serijski limuzini. 240 kW (326 KM) pri 3.750 1/min predstavlja novo najboljšo vrednost ? v primerjavi s predhodnikom z 275 KM se je mo? čla za celih 51 KM.

A8 4.2 TDI quattro se po zmogljivostih lahko primerja z vrhunskim športnikom. Luksuzna limuzina z aluminijasto karoserijo od 0 do 100 km/h pospeši v 5,9 s. To pomeni, da je hitrejša od vseh drugih limuzin z dizelskim motorjem na svetu. Nča hitrost je elektronsko omejena na 250 km/h.

Navor v vseh hitrostnih čih navdušuje z osupljivimi pospeški, ki jih voznik sicer lahko doživi le v športnem avtomobilu. 650 Nm med 1.600 in 3.500 1/min ? to je vrednost, s katero je A8 4.2 TDI quattro postal Audi z čim navorom.

Kljub čnju č pa novi Audi A8 4.2 TDI quattro ne porabi ve? goriva kot njegov predhodnik. Prav nasprotno: za 100 km potrebuje 9,4 l goriva, kar pomeni, da je njegova poraba celo za 0,2 l manjša ? to je vrednost, ki jo lahko čmo kot pravo senzacijo!

Audi A8 4.2 TDI quattro: suverena športnost

Audi A8 V8 TDI je serijsko opremljen s 6-stopenjskim tiptronicom z čim prestavnim programom (DSP) in dodatnim športnim programom. Mo? in navor se ves ?as odmerjata tako čo, da za spontan razvoj č, veliko zmogljivost in popoln tek ni? ve? ne velja, da so nezdružljivi.

Stalni štirikolesni pogon quattro mo? motorja spreminja v kar čo čo silo, na cesto pa brez težav in varno prenaša tudi izjemno velik navor. Aluminijasta karoserija s konstrukcijo Audi space frame (ASF) tvori trdno osnovo za majhno maso, športne vozne zmogljivosti in če vozne lastnosti.

Audi A8 ima aluminijasto podvozje s štirivodilno sprednjo premo in smerno krmiljeno zadnjo premo s trapeznimi vodili. Prilagodljivo čo vzmetenje (adaptive air suspension) s kontinuiranim uravnavanjem v vsaki situaciji zagotavlja ustrezno karakteristiko blaženja. Hkrati zmanjšuje nihanja karoserije in izboljšuje lego na cesti ter udobje.

S kombinacijo čega motorja TDI, napredne lahke konstrukcije in čih lastnosti podvozja se Audi A8 4.2 TDI predstavlja kot luksuzna limuzina, ki pri športnih odlikah in suverenosti postavlja nova merila.


www.audi.siGalerija: