Anketa

Anketa št. 31: ´´ Kateri bencinski servis obiš?ete najpogosteje?´´Zanimalo nase na katerem bencinskem servisu najpogosteje čte gorivo, oziroma uporabljate storitve, ki jih nudijo. Včna se črat ustavi na Petrolovih bencinskih servisih.

Rezultati:
Petrol: [64.91%]
OMV: [35.09%]