Novice

Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
V Uradnem listu Republike Slovenije št. 74 je bil 5. avgusta 2005 objavljen Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, ki je čl veljati dan po objavi. Pravilnik podrobneje č obliko, material, barvo, mere, čvanje in vsebino registrskih tablic motornih in priklopnih vozil, registriranih v Republiki Sloveniji, preizkusnih tablic in registrskih tablic za vozila čnih tujih predstavništev, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.


Zčtek uporabe novih registrskih tablic je vezan na postopek izbire izdelovalca novih registrskih tablic, ki še ni čn. Do tedaj se bodo izdajale ?stare? registrske tablice, ki bodo ostale v veljavi tudi po čtku izdaje registrskih tablic z novo vsebino.

Zamenjava vsebine registrskih tablic ni povezana s stroški in ni obvezna, saj vse registrske tablice ostanejo v veljavi tudi v prihodnje. Nove registrske tablice bomo nameš?ali na novo registrirana vozila ali ob zamenjavah na izrecno željo lastnika vozila. Izdane registrske tablice so po novem vezane na vozilo in ne ve? na lastnika. Izjema je čna za registrske tablice z izbranim delom če po želji lastnika; ta registrska tablica je vezana na lastnika in jo lahko prenaša z vozila na vozilo.Tako bodo prve registrske tablice spremljale lahko vozilo ne glede na menjave lastnikov do razgradnje vozila.

Registrske tablice za vozila in lahke priklopnike so bele barve, obrobljene z zeleno ?rto (t.i. SLO green - zaš?itena barva pri proizvajalcu retroodsevne folije), na njihovem skrajnem levem delu je modro polje z evropskim logom zlato rumene barve, pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi SLO. S ?rnimi ?rkami in številkami je čna registrska oznaka vozila. Na skrajni desni strani registrske tablice je grb RS. Predpisani "eurologo" je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen tablic vozil za izvoz in preizkusnih tablic. Registrsko oznako sestavlja kombinacija ?rk in številk v zaporedju dveh ?rk, dveh številk in dveh ?rk ali dveh ?rk, treh številk in dveh ?rk. Med ?rkami in številkami so presledki, ukinja se vezaj (?rtica).

Podoba temelji na podobi slovenske registrske tablice, uvedeni po osamosvojitvi Slovenije. Temelji na čah Zakona o varnosti cestnega prometa, ki ga je lani sprejel Državni zbor RS.

Registrske tablice so usklajene z Uredbo Sveta Evrope (velikost po evropskih standardih) in obveznim "eurologom". Uredba pa v podrobnosti ne predpisuje vsebine in oblike registrskih tablic, temve? to prepuš?a nacionalnim organom držav ?lanic EU.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve