Novice

Opraviti vozniški izpit do konca leta se spla?a


1. oktobra se je člo že tretje ocenjevalno obdobje v okviru akcije Fulda ?Spelji?, v kateri bo deset najboljših čnih voznikov prejelo komplet pnevmatik Fulda. Konec septembra se je uspešno člo drugo ocenjevalno obdobje.

Že drugi? letos smo dobili deset najboljših čnih voznikov, ki so 15. vajo (društveni izpit) opravili z najmanj kazenskimi čami, izpitno vožnjo pa v prvem poskusu. Vseh deset bo prejelo komplet pnevmatik Fulda, s katerimi bodo opremili svoje jeklene če. Prvonagrajenci drugega ocenjevalnega obdobja so:

? Sebastijan Beganovi? iz Kamnika, ki je tako 15. vajo kot glavno izpitno vožnjo najbolje opravil, speljal pa je pri avtošoli Mah d.o.o.,
? David Makovec z Iga, kandidat avtošole 3D d.o.o.,
? Matjaž Šajn iz Nove Gorice (AMD Gorica),
? Franci Melik iz Kanala (avtošola Ferdo),
? Meta Drobni? iz Sodražice (avtošola Brulc),
? Urška Rogelj iz Kranja (B&B d.o.o.),
? Alenka Herman Veleski iz Ljubljane (avtošola Blisk d.o.o.),
? Petra Miheli? z Iga (AMD Moste),
? Tilen Pčik iz Slovenske Bistrice (AMD Slovenska Bistrica)
? Gregor Pušnik iz Šentruperta, kandidat AMD Laško.

V drugem ocenjevalnem obdobju, ki je trajalo od 1. julija do 30. septembra 2005, je komisija prejela prijave iz 27 slovenskih avtošol, prijavljenih pa je bilo 315 kandidatov. Komisijo sestavljajo g. Bojan Žlender, predsednik Sveta za preventivo iz vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije, g. Brane Lotri?, predsednik Sveta sekcije avtošol pri Gospodarski zbornici Slovenije in ga. Irena Kocjan, direktorica trženja v podjetju Sava Tires d.o.o..

Pred nami je že tretje, zadnje ocenjevalno obdobje v tem letu, ki se je člo 1. oktobra in bo čno 31. decembra. Vsem čm voznikom čmo, da se opravljanje izpita te dni č ? s pazljivostjo, osveš?enostjo in čostjo pri čnju vožnje ter z malo č, bodo čni vozniki lahko speljali z novimi pnevmatikami Fulda po lastni izbiri!

Namen akcije ?Spelji?, ki poteka pod okriljem blagovne znamke Fulda, je z izobraževanjem in nagrajevanjem spodbuditi mlade voznike k ?imbolj uspešnemu opravljanju vozniškega izpita ter č čo odgovornost in varnost pri njihovi vožnji. Namenjena je vsem voznikom, ki prvi? opravljajo vozniški izpit B kategorije in prostovoljno pristopijo k akciji. Sč avtošole po ču posameznega ocenjevalnega obdobja komisiji posredujejo podatke kandidatov, ki so vozniški izpit opravili uspešno pri prvi izpitni vožnji in ki so pri 15. vaji (društvena vožnja) naredili najmanj napak. Strokovna komisija nato na podlagi števila in teže napak pri 15. vaji izbere prvo in drugo nagrajence.
Spletna stran akcije ?Spelji?: www.fuldasong.si ali www.sava-tires.si