Tehnika - novosti

Skupina PSA predstavlja tehnologijo hibridnega dizelskega motorja


Skupina PSA Peugeot Citroën predstavlja dve tehnološki demonstracijski vozili: Peugeot 307 in Citroën C4 Hybride HDi, ki sta opremljeni z dizelsko-čim hibridnim pogonskim sklopom.

Zmogljivosti obeh vozil so zaznamovale pomemben napredek na ču porabe in emisije CO2. Še ve?: omenjeni rezultati so bili doseženi hkrati z boljšim ugodjem v vseh pogojih vožnje, še posebej pa med vožnjo v mestu.


Pča poraba teh avtomobilov znaša 3,4 l plinskega olja na 100 km, emisija CO2 pa 90 gramov na km. Te številke predstavljajo rekord v srednjem razredu vozil, ki je na evropskem trgu čejši. Pridobitev v primerjavi s podobnim vozilom, opremljenim s hibridnim pogonskim sklopom na bencin, znaša 1 liter na 100 km pri kombinirani vožnji, kar pomeni skoraj 25 %.

Tehnologija Hybride HDi je vgrajena v dizelski motor HDi 1,6 l, ki je opremljen s filtrom sajastih delcev (FAP), sistemom Stop & Start (STT) zadnje generacije, ki so mu dodani elektromotor, pretvornik, visoko-napetostni akumulatorji in ustrezna elektronika za kontrolo sistema. Prenos č zagotavlja robotizirani či menjalnik.

Dodatni sistem STT še posebej pri vozilih s tehnologijo Hybride HDi č zagon in vožnjo čo na toplotni motor celo v primeru popolne izpraznjenosti sklopa visoko-napetostnih akumulatorjev, ?esar drugi hibridni sistemi ne čjo in so vozila v takih primerih nevozna.

Sistem Hybride HDi č:
- zbiranje če energije v fazah zmanjševanja hitrosti ali zaviranja,
- 100 % uporabo če energije, brez kakršnekoli emisije škodljivih plinov ali hrupa (čn ZEV ("Zero Emission" - brez emisije)), pri hitrostih do 50 km/h,
- "razširjeni" čn ZEV, ki glede na stanje napetosti akumulatorjev nudi ugodne pogoje za uporabo če energije.

Poleg tega je ugodje v vožnji na odprti cesti ali na avtocesti izboljšano po zaslugi dodatne č v višini 35 % elektromotorja, ki deluje v kombinaciji s toplotnim motorjem med trenutnim pospeševanjem.Ena skupina, dve znamki
Direkcija za oglaševanje - 75 avenue de la Grande Armée - 75116 Paris
Telefon: (33 1) 40 66 53 81 - Faks: (33 1) 45 00 54 52 ? www.psa-peugeot-citroen.com

Skupina PSA Peugeot Citroën bi vozila s tehnologijo Hybride HDi na trg lahko postavila v letu 2010. Vendarle pa je omenjena novost pogojena z doseganjem ekonomske čnosti, ki bi omenjeni tehnologiji čla dostopnost širšemu krogu strank.
Dejansko je razlika v ceni med avtomobilom s tehnologijo Hybride HDi v primerjavi z izvedenko s primerljivim dizelskim motorjem HDi prevelika. Razkorak bi bilo treba zmanjšati za polovico, pa bi bili hibridni dizelski motorji kupcem dostopni.

Skupina PSA Peugeot Citroën je trdno čna, da bo premagala omenjeni izziv in zmanjšala stroške te tehnologije. Edino na ta čn bi zagotovila razširjenost inovativne tehnologije Hybride HDi in tako čo pripomogla k varovanju okolja.

Za dosego omenjenega cilja bo potrebno:

- poglobljeno raziskovalno delo in razvoj na štirih tehnoloških čih, ki v či meri botrujejo previsokim stroškom: visoko-napetostni akumulatorji, elektromotor/generator in pretvornik, zavorni sistem za zbiranje energije;
- za namene projekta zbrati najboljše strokovnjake na ču elektronske opreme in najboljše raziskovalne laboratorije.

V okviru projekta je bila oddana prošnja za podporo na Agencijo za industrijske inovacije (Agence de l?Innovation Industrielle).

Pri čnju s problematiko obvladovanja čnkov tople grede je skupina PSA Peugeot Citroën dosegla zmanjšanje porabe in emisije CO2 s čo svoje politike na ču proizvodov. Tako se ča ponderirana poraba in emisija izpušnih plinov pri prodanih vozilih skupine uvrš?a na najboljšo raven v svetovnem merilu.

V skrbi za nadaljevanje omenjenih prizadevanj se je skupina PSA Peugeot Citroën čla, da združi svoje znanje na ču visoke tehnologije dizelskih motorjev, kjer je vodilna na svetovnem trgu (ve? kot 8 milijonov prodanih avtomobilov z motorjem HDi z vbrizgavanjem po skupnem vodu) in zgodovinskim napredkom na ču vozil na či pogon. Omenjeni novi hibridni dizelski pogonski sklop, ki je bil predstavljen javnosti, združuje prednosti motorja HDi z elektromotorjem za potrebe mestne vožnje.


Peugeot 307 & Citroën C4 Hybride HDi Edinstven tehnološki koktajl


 Motor HDi 1,6 l s filtrom sajastih delcev (FAP)
 Robotizirani či menjalnik
 Sistem Stop & Start faza II
 Elektromotor s pretvornikom
 Sklop visoko-napetostnih akumulatorjev
 Ustrezna elektronika za kontrolo sistema
 100 % delovanje na či pogon pri hitrostih pod 50 km/h
 "Razširjeni" čn ZEV, ki deluje na voznikov ukaz

Galerija: