Novice

Racionalizacija poslovnih procesov v skupini Prevent

V zadnjih dneh se je na koroškem precej govorilo o novinarski konferenci, na kateri so predstavniki Skupine Prevent predstavili razloge ter potek racionalizacije in optimizacije poslovnih procesov v podjetjih Skupine Prevent. Gibanje avtomobilskega trga Prevent sliki k zmanjševanju stroškov, kar je ednina pot za ohranjanje podjetja. Žal to pomeni selitev manj zahtevne proizvodnje na trge s poceni delovno silo. V Sloveniji pa se naj bi ohranila proizvodnja kakovostnih in dražjih prevlek. Vendarle pa želi Prevent ohraniti dve tretjini proizvodnje v Sloveniji in hkrati ostati koroško podjetje. Selitev proizvodnje pomeni odpuš?anje delavcev. Tako se naj bi v slovenjgraškem Preventu število zaposlenih v č zmanjšalo za 199 delavcev. Očim delavcem bo zaradi prenehanja delovnega razmerja čna zakonsko predvidena odpravnina. V Preventu so pripravili serijo ukrepov č, saj želijo olajšati prehod pri odpovedi delovnega razmerja. Prevent je globalno podjetje, ki proizvodnjo optimizira znotraj svojih proizvodnih enot po celem svetu. Vseeno pa je čo vpet v lokalno okolje na Koroškem, saj ima tu kar 2.800 zaposlenih, zato se zaveda svoje odgovornosti do okolja.