Novice

Samo eno ministrstvo naj ureja podro?je motornih vozilO novem zakonu o vozilih in o tem, kakšnega res potrebujemo, so razpravljali udeleženci okrogle mize na avtomobilskem salonu v Celju, ki so jo organizirali na pobudo Sekcije avto serviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije. Udeleženci okrogle mize, med katerimi so bili proizvajalci in prodajalci vozil, serviserji in či pregledniki, zavarovalnice, šoferji, koncesionarji s ča vozil, ča ministrstva in drugi, so opozorili predvsem na nujne strokovne argumente in predloge, ki bi jih moral pri opredelitvi motornih vozil ?od rojstva do smrti? upoštevati tudi pripravljavec zakona. Osrednje teme pogovora so se nanašale na če preglede in problematiko odsluženih vozil. Vsi govorniki so se tudi strinjali, da je treba vse, kar je povezano z motornimi vozili, združiti pod eno ministrstvo. Osnovo novega zakona naj bi nudil t.i. Twinning projekt, ki ga direktorat za ceste izvaja v sodelovanju z nizozemskimi predstavniki. Že jeseni naj bi ideje oblikovali tudi v predlog novega zakona o motornih vozilih.

Twinning projekt, ki ga financirata Evropska unija in vlada RS, naj bi prinesel predloge novega zakona. V zakonu naj bi uredili celoten cikel ?življenja? motornega vozila, od proizvodnje do čnja. Kot je povedal vodja Twinning projektne skupine Robert Jč?, so s čimi akterji že pripravili analize, trenutno pa z nizozemskimi kolegi urejajo predloge za izboljšanje. Osnovne predloge novega zakona za javno obravnavo bodo po napovedih predstavili jeseni. Jč? je poudaril, da ne gre le za prenos nizozemskega modela v Slovenijo, ampak želijo tudi iz ostalih ?lanic Evropske unije pobrati najboljše ideje in jih prenesti k nam.

?Lastnikom vozil je treba zagotoviti, da bodo vse postopke, od servisa in čega pregleda do registracije, lahko izpeljali v ?im krajšem ?asu. Z novim zakonom bi gotovo presegli današnje stanje, s katerim niso zadovoljni niti serviserji niti ministrstva in tudi ne či pregledniki ter lastniki vozil,? je čn Ljubo Zajc iz direktorata za ceste v okviru Ministrstva za promet.

Današnja okrogla miza je nakazala ve? smeri možnega razvoja urejanja ča vozil v Sloveniji. Opozorili so tudi na vse čo vlogo servisov pri či izpravnosti vozil. Lotili so se še ekoloških vprašanj, povezanih z odsluženimi vozili. Sekretar sekcije osebnih motornih vozil pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Mirko Fifolt je opozoril na težave v zvezi z razgradnjo motornih vozil: ?Eno je trenutni zakon, drugo pa je izpolnjevanje obrazcev in odjava vozil. Tudi uvozniki ne želijo, da stara vozila enostavno izginejo. Moramo imeti podatke o tem, koliko je prodanih in koliko razgrajenih vozil.? Podpredsednik sekretarja čih pregledov pri GZS Borut Mišica je predlagal, da bi se homologacije morale opravljati kar v okviru čih pregledov.

Predsednik Sekcije avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS) Ivan Šel je med drugim govoril tudi o v čh poškodovanih vozilih. Tem naj bi se na kraju č odvzela registrska tablica, pred ponovno registracijo pa bi morala pridobiti dodatno homologacijo. ?Lastnik ali proizvajalec bi moral dokazati, da je vozilo popravljeno in kateri rezervni deli so ponovno vgrajeni. Tako bi dosegli, da je nekdo, ki izda čn, tudi odgovoren za popravilo, hkrati pa bi čli vgrajevanje nehomologiranih (ukradenih) rezervnih delov,? je čn Šel. Posebej ča so vozila, čna s ?totalka?. Jč? je pojasnil, da Slovenci nismo edini, ki imamo s tem težave. ?Vozila, ki so zgorela v Franciji, nameravajo sedaj registrirali celo na Nizozemskem.?

Predsednik Zveze starodobnih vozil Slovenije Urban Demšar je povedal, da so zadovoljni z znižanjem cestnin in ukinitvijo čih pregledov starih vozil na pol leta, da pa bi v novem zakonu morali uvesti tudi t.i. H-tablice.

Šel je kot predstavnik pobudnikov čnja v sklepni misli povedal, da je z okroglo mizo zadovoljen. ?Namen smo dosegli. Imamo pregled nad čimi mnenji, direktoratu za ceste pa smo dali povod za razmislek,? je čl Šel. Udeleženci čnja so poudarili, da želijo aktivno sodelovati pri pripravi tega novega zakona. Na okrogli mizi so udeleženci pogrešali predstavnike združenja zavarovalnic.

Minister za promet in zveze Janez Boži? se kljub napovedi okrogle mize zaradi službenih obveznosti ni udeležil.