Tehnika - novosti

Nissanov cestni prometni sistem, namenjen zmanjšanju števila nesre?

Pri podjetju Nissan Motors Co., Ltd., so sporo?ili, da bodo za?eli s preizkušanjem novega inteligentnega prometnega sistema, ki omogo?a komunikacijo med vozilom in obcestno infrastrukturo in tako prispeva k zmanjšanju števila prometnih nesre? in k ve?ji preto?nosti prometa.

Preizkus za oceno dovzetnosti voznikov za tovrsten sistem, bo potekal od 1. oktobra 2006 do konca marca 2009, v prefekturi Kanagawa, približno 25 kilometrov jugozahodno od Tokia. V preizkusu bo sodelovalo približno 10.000 voznikov, ki morajo biti naro?niki Nissanovih navigacijskih storitev CARWINGS. Prijave za preizkus bodo sprejemali od sredine septembra dalje.

Napreden cestni prometni sistem uporablja informacije vozil v bližini ter informacije obcestnih opti?nih signalov za opozarjanje voznikov na potencialne nevarnosti bližajo?ih se vozil. Informacije prejema na vozilu vgrajena antena.

Poleg tega sistem uporablja informacije za opozarjanje voznikov, ko prehitro vozijo v bližini šol. Voznikom s pomo?jo zbiranja informacij o položaju in hitrosti soudeleženih vozil (pridobi jih po tehnologiji brezži?nih komunikacij) priporo?a najhitrejšo pot.

Med poskusno dobo bodo testirani naslednji sestavni deli sistema:

Opozorilo na vozila
Ta sistem opozarja voznike na prisotnost vozil, ki prehitro vozijo na nepreglednih križiš?ih. ?e sistem na primer ugotovi, da se vozniku z leve prehitro približuje avtomobil, sproži opozorilni zvo?ni signal in oglasi se glasovno opozorilo: "Car approaching from left" (Avtomobil se približuje z leve). Isto?asno se na ekranu voznikovega navigacijskega sistema CARWINGS prikaže slika približujo?ega vozila.

Sistem voznika opozori tudi v primeru, ko zazna prehitro približevanje znaku stop ali rde?i lu?i na semaforju.

Opozorilo na hitrost
Ta sistem opozarja voznike ob prehitri vožnji v bližini šole. Ko voznik prekora?i dovoljeno hitrost v obmo?ju, se zaslišita opozorilni zvo?ni signal in glasovno opozorilo: "School ahead. Watch your speed." (Približujete se šoli. Prilagodite hitrost). Na zaslonu navigacijskega sistema se prikaže znak s podobo obmo?ja šole.

Dinami?ni iskalnik poti:
Ta sistem voznika obveš?a o najhitrejši poti do cilja s pomo?jo podatkov, ki jih pridobi s pomo?jo mobilnih telefonov naro?nikov navigacije CARWINGS, vklju?no z lastniki taksijev, in podatkov o vozilih, ki jih zbere operater mobilne telefonije NTT DoCoMo, Inc. Vsi podatki so poslani Nissanovemu strežniku, kjer se skupaj procesirajo v prometne informacije. Podatki so nato poslani voznikovemu ekranu navigacijskega sistema, kjer se prikažejo v obliki zemljevidov, na katerih je ozna?en potek prometa za širše geografsko obmo?je kot pri sistemu VICS (Vehicle Information and Communications System), javni storitvi, ki oddaja podobne informacije preko multipleksnega FM sistema ter radijskih valov in infrarde?ih signalov.

Opozorila na vozila in opozorila na hitrost bodo testirana do konca poslovnega leta 2007. Dinami?ni iskalnik cest bo testiran do konca poslovnega leta 2008.

Nissanov inteligentni prometni sistem se pripravlja v sodelovanju s podjetjem NTT DoCoMo, proizvajalcem zabavne elektronike Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., in proizvajalcem navigacijskih sistemov in programske opreme za vozila Xanavi Informatics Corp..

Pri Matsushita Electric so razvili obcestne opti?ne naprave za testiranje v sodelovanju z japonsko policijsko agencijo National Police Agency, policijskim uradom prefekture Kanagawa in japonskim združenjem za upravljanje prometa Universal Traffic Management Society (UTMS).

Na podlagi rezultatov preizkusa pri Nissanu na?rtujejo uvedbo svojega inteligentnega prometnega sistema na Japonskem in v prihodnosti po vsem svetu kot del njihovega prizadevanja za zmanjšanje števila prometnih nesre? in prometnih zastojev. Na Japonskem so si pri Nissanu zastavili cilj razpoloviti število smrtnih žrtev in hudih poškodb v prometnih nesre?ah, v katerih so udeležena Nissanova vozila, do leta 2015 v primerjavi s številom v letu 1995.

Galerija: