Tehnika - novosti

Nissanov cestni prometni sistem, namenjen zmanjšanju števila nesre?

Pri podjetju Nissan Motors Co., Ltd., so čli, da bodo čli s preizkušanjem novega inteligentnega prometnega sistema, ki č komunikacijo med vozilom in obcestno infrastrukturo in tako prispeva k zmanjšanju števila prometnih nesre? in k či čosti prometa.

Preizkus za oceno dovzetnosti voznikov za tovrsten sistem, bo potekal od 1. oktobra 2006 do konca marca 2009, v prefekturi Kanagawa, približno 25 kilometrov jugozahodno od Tokia. V preizkusu bo sodelovalo približno 10.000 voznikov, ki morajo biti čiki Nissanovih navigacijskih storitev CARWINGS. Prijave za preizkus bodo sprejemali od sredine septembra dalje.

Napreden cestni prometni sistem uporablja informacije vozil v bližini ter informacije obcestnih čih signalov za opozarjanje voznikov na potencialne nevarnosti bližčh se vozil. Informacije prejema na vozilu vgrajena antena.

Poleg tega sistem uporablja informacije za opozarjanje voznikov, ko prehitro vozijo v bližini šol. Voznikom s čo zbiranja informacij o položaju in hitrosti soudeleženih vozil (pridobi jih po tehnologiji brezžčih komunikacij) č najhitrejšo pot.

Med poskusno dobo bodo testirani naslednji sestavni deli sistema:

Opozorilo na vozila
Ta sistem opozarja voznike na prisotnost vozil, ki prehitro vozijo na nepreglednih križiš?ih. ?e sistem na primer ugotovi, da se vozniku z leve prehitro približuje avtomobil, sproži opozorilni či signal in oglasi se glasovno opozorilo: "Car approaching from left" (Avtomobil se približuje z leve). Ičsno se na ekranu voznikovega navigacijskega sistema CARWINGS prikaže slika približčga vozila.

Sistem voznika opozori tudi v primeru, ko zazna prehitro približevanje znaku stop ali č č na semaforju.

Opozorilo na hitrost
Ta sistem opozarja voznike ob prehitri vožnji v bližini šole. Ko voznik č dovoljeno hitrost v ču, se zaslišita opozorilni či signal in glasovno opozorilo: "School ahead. Watch your speed." (Približujete se šoli. Prilagodite hitrost). Na zaslonu navigacijskega sistema se prikaže znak s podobo ča šole.

Dči iskalnik poti:
Ta sistem voznika obveš?a o najhitrejši poti do cilja s čo podatkov, ki jih pridobi s čo mobilnih telefonov čikov navigacije CARWINGS, čo z lastniki taksijev, in podatkov o vozilih, ki jih zbere operater mobilne telefonije NTT DoCoMo, Inc. Vsi podatki so poslani Nissanovemu strežniku, kjer se skupaj procesirajo v prometne informacije. Podatki so nato poslani voznikovemu ekranu navigacijskega sistema, kjer se prikažejo v obliki zemljevidov, na katerih je čn potek prometa za širše geografsko če kot pri sistemu VICS (Vehicle Information and Communications System), javni storitvi, ki oddaja podobne informacije preko multipleksnega FM sistema ter radijskih valov in čh signalov.

Opozorila na vozila in opozorila na hitrost bodo testirana do konca poslovnega leta 2007. Dči iskalnik cest bo testiran do konca poslovnega leta 2008.

Nissanov inteligentni prometni sistem se pripravlja v sodelovanju s podjetjem NTT DoCoMo, proizvajalcem zabavne elektronike Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., in proizvajalcem navigacijskih sistemov in programske opreme za vozila Xanavi Informatics Corp..

Pri Matsushita Electric so razvili obcestne če naprave za testiranje v sodelovanju z japonsko policijsko agencijo National Police Agency, policijskim uradom prefekture Kanagawa in japonskim združenjem za upravljanje prometa Universal Traffic Management Society (UTMS).

Na podlagi rezultatov preizkusa pri Nissanu čtujejo uvedbo svojega inteligentnega prometnega sistema na Japonskem in v prihodnosti po vsem svetu kot del njihovega prizadevanja za zmanjšanje števila prometnih nesre? in prometnih zastojev. Na Japonskem so si pri Nissanu zastavili cilj razpoloviti število smrtnih žrtev in hudih poškodb v prometnih čh, v katerih so udeležena Nissanova vozila, do leta 2015 v primerjavi s številom v letu 1995.

Galerija: