Pnevmatike

Resnica o zimskih pnevmatikah

Po razli?nih podro?jih in državah Evrope ni druga?no samo vreme ampak tudi zakonodaja, ki zadeva zimske pnevmatike. Številni avtomobilski klubi v Evropi pa popolnoma soglašajo, da je z zimskimi pnevmatikami vožnja bolj varna in so zato na ve? podro?jih v Evropi neizogibno potrebne. O zimskih pnevmatikah obstojajo razli?ne zmotne predstave, saj se potrošniki soo?ajo z razli?nimi in zavajajo?imi mnenji o njihovi potrebnosti:

1. zmotna predstava: Zimske pnevmatike so predrage.

Resnica je: Na splošno ni velike cenovne razlike med letnimi in zimskimi pnevmatikami.
Zimske pnevmatike predstavljajo idealno opremo za zimo. S tem, ko ob?utno pove?ujejo varnost na cesti, nudijo o?itne prednosti.

Druga prednost zimskih pnevmatik je v tem, da se pri nizkih temperaturah letne pnevmatike hitreje obrabijo kot zimske, medtem ko se mehka zmes tekalne plasti zimskih pnevmatik hitreje obrablja pri visokih temperaturah poleti. Z menjavo pnevmatik ob pravem ?asu pove?amo število prevoženih kilometrov in življenjsko dobo pnevmatik. Goodyear Dunlop priporo?a, da z letnih preidemo na zimske pnevmatike, ko temperatura pade na 7 stopinj nad ni?lo.

V zadnjih letih se je zaradi novih tehnologij materialov kilometraža zimskih pnevmatik zelo pove?ala. Redno preverjanje tlaka v pnevmatikah pomeni prihranek denarja, saj je tako njihova obraba bolj enakomerna, vozilo pa porabi manj goriva.

Investicija v dodatna zimska platiš?a se v številnih zimskih sezonah povrne, postopek menjavanja letnih in zimskih pnevmatik pa je tako precej bolj enostaven. Veliko delavnic nudi tudi hranjenje letnih pnevmatik med zimsko sezono ? pogosto brez dodatnih stroškov.

2. zmotna predstava: Uporaba zimskih pnevmatik nima nobenega smisla, ?e ne živimo na podro?jih, kjer so ceste ve?inoma pokrite s snegom ali poledenele.

Resnica je: Zimske pnevmatike pove?ujejo varnost pri nizkih temperaturah v vsakršnih vremenskih razmerah.
Celo v državah, kjer uporaba zimskih pnevmatik ni predpisana z zakonom, se spla?a na zimske pnevmatike pomisliti že jeseni, ko se vreme in vozne razmere poslabšajo in je nevarnost nesre?e precej ve?ja.
Zaradi namenskih tehnologij in posebnih, poletju prilagojenih zmesi tekalne plasti, letne pnevmatike pozimi na spolzkih in mrzlih cestah precej hitreje izgubijo oprijem. ?e vozniki pozimi vozijo še naprej z letnimi pnevmatikami, to pomeni daljšo zavorno pot. Sodobne zimske pnevmatike s posebno tehnologijo lamel so razvite z namenom, da bi zagotovile boljši oprijem, in sicer ne samo na snegu in ledu ampak tudi na mrzlih in s snežno brozgo pokritih cestnih površinah. Mehkejša zmes tekalne plasti zimskih pnevmatik se pri nizkih zimskih temperaturah in na mrzli podlagi bolje obnese kot zmes letnih pnevmatik.
Primer: Vozilo, opremljeno z zimskimi pnevmatikami, ki po snegu vozi z za?etno hitrostjo 80 km/h, se ustavi približno na razdalji 70 m. Z enako za?etno hitrostjo isto vozilo z letnimi pnevmatikami potrebuje za zaustavitev ve? kot 110 m ? 40 m ve? kot vozilo z zimskimi pnevmatikami.
Podobni testi so pri temperaturi pod ni?lo na mokri površini pokazali podobne prednosti vozila, opremljenega z zimskimi pnevmatikami. Na splošno se zimske pnevmatike pri nizkih temperaturah precej bolje obnesejo od letnih pnevmatik.

Na podro?jih brez snega in ledu pomenijo celoletne pnevmatike nekakšen kompromis, vendar samo pod pogojem, da voznik vozila ne uporablja za zimske po?itnice ali za daljša potovanja na podro?ja s hudo zimo. Celoletne pnevmatike so lahko tudi ustrezna izbira za drugi družinski avto, ki se uporablja samo za mestno vožnjo in ga zgodaj zjutraj ne potrebujete.

3. zmotna predstava: Zmogljivost zimskih pnevmatik ne zavisi od globine profila tekalne plasti.

Resnica je: Ve? kot ima zimska pnevmatika profila, bolje se obnese na zimskih cestah.
V veliki ve?ini evropskih držav je globina profila tekalne plasti predpisana z zakonom. Pnevmatike so navadno opremljene z indikatorjem obrabe, ki kaže globino profila 1,6 mm. Ne glede na navedene predpise pa je priporo?ljivo, da imajo zimske pnevmatike vsaj 4 mm profila. Zato so pnevmatike Goodyear Dunlop opremljene z dodatnim indikatorjem zimske obrabe.

4. zmotna predstava: Z zimskimi pnevmatikami je vožnja manj udobna.

Resnica je: Zimske pnevmatike omogo?ajo udobno vožnjo na vsakršni podlagi.
Ve?ina uporabnikov pri prehodu z letnih na zimske pnevmatike sploh ne ob?uti nobene razlike v udobju. Tudi na suhih avtocestah pri visoki hitrosti je s sodobnimi zimskimi pnevmatikami vožnja udobna, saj je raven glasnosti teka zelo nizka.

5. zmotna predstava: Zimske pnevmatike ne izgledajo tako "seksi" kot letne.

Resnica je: Moderne zimske pnevmatike imajo danes zelo privla?ne dezene.
Dandanašnja generacija zimskih pnevmatik je prav tako privla?na kot letne pnevmatike in se prilega dovršenemu dizajnu modernih avtomobilov.

Prav tako ni potrebno, da bi zimske pnevmatike nameš?ali na jeklena platiš?a prekrita s plasti?nimi. Na voljo so tudi posebna aluminijeva platiš?a za vožnjo pozimi.

6. zmotna predstava: Zimske pnevmatike se pri visoki hitrosti ne obnesejo tako dobro.

Resnica je: Sodobne zimske pnevmatike zagotavljajo visoko zmogljivost tudi pri hitri vožnji.
Goodyear Dunlop nudi zimske pnevmatike za hitrosti do 270 km/h. Tudi pri tako visoki hitrosti zagotavljajo pnevmatike Goodyear Dunlop s svojo zmesjo tekalne plasti, optimalizirano za nizko porabo goriva in nizko raven glasnosti teka, najvišjo raven krmljivosti in vodljivosti.
Najvišja dovoljena hitrost vožnje z zimskimi pnevmatikami se je v zadnjih letih zelo pove?ala. Hitrostni indeks je ozna?en na bo?nici z ustrezno ?rko. Na primer: ?rka Q pomeni, da se pnevmatika lahko uporablja pri najvišji hitrosti 160 km/h, H pomeni najvišjo hitrost 210 km/h, T je indikator za hitrost do 190 km/h, V zagotavlja varnost tudi pri hitrosti do 240 km/h, W pa celo do 270 km/h.
Pri ve?ini vozil torej nalepka na armaturni ploš?i z ustrezno omejitvijo temperature ni potrebna.

7. zmotna predstava: Vozila SUV in 4x4 ne potrebujejo zimskih pnevmatik.

Resnica je: Zlasti težka vozila SUV bi morala biti opremljena z zimskimi pnevmatikami.
Zaradi velike teže in dimenzije vozil s pogonom na štiri kolesa in športnih ve?namenskih vozil Goodyear Dunlop mo?no priporo?a, da ta vozila opremite z zimskimi pnevmatikami, da zagotovite tudi na spolzkih in poledenelih cestah varen oprijem. Pogon na štiri kolesa na snegu in ledu ne pomaga, ?e ima vozilo letne pnevmatike.

8. zmotna predstava: Ni važno, kako in v kakšnem zaporedju so pnevmatike nameš?ene.

Resnica je: Vozniki morajo montirati svoje zimske pnevmatike po posebnih pravilih.
?e je treba zimske pnevmatike zamenjati, priporo?amo, da zamenjate vse štiri, ?e želite, da se odzivajo in pokažejo svojo zmogljivost na isti ravni in na enak na?in. Priporo?amo tudi, da so vse štiri pnevmatike istega tipa in dezena. Uporaba razli?nih tipov zimskih pnevmatik lahko privede do nepri?akovanega odziva vozila.

Pri zimskih pnevmatikah je potrebna redna rotacija, da se enakomerno obrabljajo, nikoli pa jih ne smemo premeš?ati z ene strani na drugo. Tako pri pogonu na sprednja kot na zadnja kolesa je treba pnevmatike, ki imajo ve? profila, namestiti na zadnjo os.

Galerija: