Pnevmatike

Zakonodaja glede zimskih pnevmatik po evropskih državah

Spreminjanje zakonodaje glede vožnje po Evropi

Zakonodaja glede zimskih pnevmatik je po evropskih državah mo?no razli?na. Vse ve?je število držav se zaveda izrazitih prednosti zimskih pnevmatik in njihovega velikega doprinosa k varnosti. Vladne ustanove v nekaterih državah so že uvedle obvezno uporabo zimskih pnevmatik, druge o spremembi zakonodaje še razpravljajo.
Pozimi morajo vozniki upoštevati še eno dodatno nevarnost: Po nesre?i lahko namre? zavarovalnica zavrne povra?ilo nastalih stroškov, ?e voznik ni imel na svojem vozilu pnevmatik, primernih sezonskim zahtevam. Da bi se izognili navedenemu tveganju in bi bili varno opremljeni za prihajajo?e hladno vreme, bi morali lastniki vozil namestiti zimske pnevmatike že na za?etku zime.


V nadaljevanju je pregled razli?nih prepisov, ki se nanašajo na zimske pnevmatike. Tisti, ki odhajajo na zimske po?itnice, bi morali upoštevati lokalne predpise države, ki jo nameravajo obiskati. Zaradi pogostega spreminjanja predpisov bi morali vozniki pred vsakim odhodom preveriti, ?e je morda prišlo do sprememb.

Alpske države: Nem?ija, Avstrija in Švica

Nem?ija:
V Nem?ijo je uveden nov zakon, ki se nanaša na uporabo zimskih pnevmatik. Po nemški zakonodaji (StVO § 2, 3a), sprejeti 1. maja 2006, je obvezno vozilo prilagoditi posebnim zimskim razmeram. To pomeni opremiti vozilo z najprimernejšimi pnevmatikami za specifi?ne vremenske razmere. Vozniki, ki bodo po zasneženih cestah vozili z letnimi pnevmatikami, bodo morali pla?ati kazen, ?e jih ustavi policija. To velja tudi za vozila, ki bodo ovirala promet. ?e namre? vozilo z letnimi pnevmatikami pozimi povzro?i nesre?o, lahko voznikova zavarovalnica zavrne pla?ilo celotne škode, v kolikor bi se voznik z zimskimi pnevmatikami lahko nesre?i izognil.

Avstrija:
Na nekaterih avstrijskih cestah, zlasti na višjih gorskih prelazih, so lahko obvezne zimske pnevmatike z najmanj 4 mm globokim profilom tekalne plasti. Razen tega predpisa montaža zimskih pnevmatik ni splošno obvezna.
Na nekaterih cestnih odsekih je obvezna uporaba snežnih verig, na kar opozarjajo ustrezni prometni znaki.

Švica:
Kljub trdim zimam v Švici zimske gume niso splošno obvezne. Lahko pa vozniki, ki vozijo z letnimi pnevmatikami, odgovarjajo za posledice nesre?e, v kolikor bi se ji bilo mogo?e z zimskimi pnevmatikami izogniti. To pravilo se lahko uporablja tudi z zimske pnevmatike, ki imajo manj kot 4 mm globok profil. Po splošni zavarovalni politiki se v takem primeru škoda ne povrne.

Velika Britanija, Francija in države Beneluksa

Velika Britanija:
V Veliki Britaniji ni nikakršne zakonodaje, ki bi se nanašala na zimske pnevmatike. Veliko avtomobilistov na obi?ajno zasneženih podro?jih Škotske, v Peninskem in Kambrijskem gorovju, pa vendarle dobro pozna prednosti zimskih pnevmatik, prav tako tisti, ki hodijo na zimske po?itnice na celino. Številnim voznikom v Veliki Britaniji bi pove?ana zmogljivost zimskih pnevmatik pri nizkih temperaturah prinesla velike prednosti.

Francija:
V Franciji glede zimskih pnevmatik ne velja nikakršna splošna obveznost. Vozniki v številni delih države, zlasti na severnih, vzhodnih in jugovzhodnih podro?jih bi imeli od zimskih pnevmatik veliko koristi. Na dolo?enih cestnih odsekih je v?asih obvezna uporaba snežnih verig ali lednih bodic.

Belgija, Nizozemska in Luksemburg:

Sedanje mrzle zime so pokazale, da so zimske pnevmatike potrebne tudi na manj tipi?nih zimskih trgih. Zimske pnevmatike so danes med vozniki v Luksemburgu in na vzhodnem delu Belgije, v Ardenih, vse bolj popularne, saj so vozniki spoznali, da jim prinašajo v nepredvidljivem zimskem obdobju številne prednosti na podro?ju varnosti. V državah Beneluksa zimske pnevmatike niso obvezne, so pa zelo priporo?ljive, zlasti za voznike, ki so vsakodnevno odvisni od svojega vozila.

Skandinavske države: Danska, Finska, Norveška, Švedska

Danska:
Na Danskem zimske pnevmatike niso obvezne, so pa zaradi hudih danskih zim zelo priporo?ljive.

Norveška:
Na Norveškem ni splošno obvezno, da imate v zimski sezoni montirane zimske pnevmatike, pa? pa norveška zakonodaja zahteva "pnevmatike z zadostnim oprijemom" in najmanj 3 mm debelim profilom tekalne plasti. Policija se od primera do primera odlo?a razli?no, STRO (skandinavska organizacija za pnevmatike in platiš?a) pa priporo?a, naj bi na Norveškem pozimi vozili samo z dobrimi zimskimi pnevmatikami. Navedena pravila veljajo tudi za turiste.

Finska:
Na Finskem so zaradi skrajnih klimatskih razmer zimske pnevmatike obvezne od 1. decembra do 1. marca, tako za tamkajšnje prebivalce kakor tudi za turiste. Zimske pnevmatike morajo imeti najmanj 3mm profila, sicer policija lahko naloži vozniku denarno kazen.

Švedska:
Na Švedskem so v zimskih voznih razmerah od 1. decembra do 31. marca zimske pnevmatike obvezne po zakonu. To pravilo velja samo, ?e so s snegom in snežno brozgo prekrite manjše stranske ceste. Predpis ne velja za turiste, ki potujejo na Švedsko, s tem da smejo voziti le s pnevmatikami, ki imajo najmanj 3 mm globok profil tekalne plasti. Na splošno velja, naj bi turisti pozimi ne potovali v skandinavske države z letnimi pnevmatikami.
Baltiške države: Estonija, Litva in Latvija

Estonija:
Zimske pnevmatike so po zakonu obvezne od 1. decembra do 1. aprila. Navedeni ?asovni okvir se lahko glede na vremenske razmere spreminja.

Litva:
Zimske pnevmatike so po zakonu obvezne od 10. novembra do 1. aprila.

Latvija:
Od 1. decembra do 29. februarja smejo vozniki v Latviji voziti samo z zimskimi pnevmatikami. Najmanjša globina profila je 3 mm.
V vseh treh baltiških državah navedeni zakonski predpisi veljajo tudi za turiste.

Rusija in vzhodnoevropske države

Rusija:
V Rusiji se še noben zakonski predpis ne nanaša na zimske pnevmatike. Na južnih in zahodnih predelih Rusije ob meji z Evropo zadoš?ajo obi?ajne zimske pnevmatike. Za sibirsko podro?je in vzhodni del Rusije pa so priporo?ljive zimske pnevmatike z vgrajenimi protilednimi bodicami.

?eška, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Madžarska,
Poljska:


V navedenih državah uporaba zimskih pnevmatik ni splošno obvezna, zaradi hudih zim pa se na ve?ini podro?ij Vzhodne Evrope voznikom priporo?a, da montirajo zimske pnevmatike. Na Madžarskem morajo imeti vozila pozimi v prtljažniku komplet zimskih verig. Turistom, ki nimajo v vozilu snežnih verig, lahko ne dovolijo vstopa v državo.
Na Slovaškem je treba upoštevati, da je treba imeti od 15. novembra do 15. marca nameš?ene zimske pnevmatike z globino profila najmanj 4 mm. Zakonodaja predvideva, da zadoš?ata samo dve zimski pnevmatiki.

Južnoevropske države

Italija:
V Italiji uporaba zimskih pnevmatik ni splošno obvezna, zlasti v severnih predelih Italije pa so zimske pnevmatike zelo priporo?ljive. Spremenljive vremenske razmere pogojujejo na dolo?enih odsekih uporabo zimskih pnevmatik.

Albanija, Bosna, Hercegovina, Makedonija, Srbija in ?rna Gora:
Pozimi so dovoljene tudi letne pnevmatike, vendar samo, ?e imajo najmanj 4 mm profila, sicer je treba uporabljati snežne verige. Ta predpis velja samo za vle?no os.

Hrvaška:
V uradni zimski sezoni se morajo uporabljati bodisi zimske pnevmatike ali pa letne s snežnimi verigami. Tako zimske kot tudi letne pnevmatike morajo imeti vsaj 4mm globok profil.

Slovenija:
V Sloveniji morajo biti vozila od 15. novembra do 15. marca opremljena z zimskimi pnevmatikami. Kadar je na cesti sneg, se smejo tudi turisti voziti le, ?e imajo na vozilih montirane zimske pnevmatike. ?e pa na cesti ni snega, veljajo za turiste predpisi njihove mati?ne države. Pozimi turisti ne bi smeli v Slovenijo brez zimskih pnevmatik, zlasti ?e na?rtujejo vožnjo po severnem delu Slovenije. Po zakonodaji sta obvezni samo dve zimski pnevmatiki.

Tur?ija:
Ni posebnih zakonskih predpisov, ki bi zahtevali uporabo zimskih pnevmatik v dolo?enih obdobjih koledarskega leta. To pa pomeni, da morajo vozniki opremiti svoje vozilo bodisi z zimskimi pnevmatikami ali pa s snežnimi verigami, kadar je napovedano slabo vreme. V številnih delih Tur?ije so zato priporo?ljive zimske pnevmatike, zlasti pa v severnih in vzhodnih predelih države.


Galerija: