Reportaže

"Eco-driving" - vožnja prihodnosti


Že dolgo znano dejstvo je, da je promet, ki sicer č sodoben in mobilen čn življenja, tudi vedno čejši tvorec toplogrednih plinov (TGP) in dejavnik, ki slabša kvaliteto okolja, v katerem živimo. V Nčji in na Nizozemskem so se tako že pred leti lotili aktivne kampanje ozaveš?anja širše javnosti o pomenu novega sloga vožnje (eco driving), ki čje varnost, dviguje nivo gospodarnosti v prometu in prispeva k zmanjšanju emisij TGP, bogatijo pa jih seveda tudi izkušnje izvajanja programov varne in če vožnje.Na današnjem en.seminarju, ki je v organizaciji poslovnega portala Energetika.NET potekal v Ljubljani, so č in tuji govorniki spregovorili o energetski čosti v prometu, še posebej o šolanju voznikov in promociji energetsko čnkovite vožnje.

V Sloveniji premalo podpore s strani pristojnih organov

Robert Sever, sekretar združenja za promet in zveze GZS je dejal, da bi eco-driving moral postati projekt celotne države. Vanj bi se moralo čti tudi prometno ministrstvo, ki pa zaenkrat ču ne namenja pozornosti. Sever je napovedal, da bodo kljub temu že konec letošnjega leta čli izobraževati trenerje za ta čn vožnje, leta 2008 pa bodo čli z izvajanjem čjev. Željo za čo vpetost pristojnih organov pa je izrazil tudi Andrej Brglez z AMZS.

Ta je dejal, da se je AMZS izvedbe projekta ekološke vožnje lotila že pred dvema letoma, vendar pa projekt tedaj ni ?padel na plodna tla?. Tudi raziskava, ki so jo izvedli na AMZS, potrjuje, da slovenski vozniki svoje znanje glede vožnje čo precenjujejo. Pa vendar se je glede na dejansko znanje o poznavanju tehnologij in o vožnji sami Slovenija znašla na repu lestvice evropskih držav. Tako so se na AMZS čli, da bodo oblikovali poseben program, ki bo poudarjal varnost, vanj pa bodo vpletli tudi elemente če vožnje. Pomembna aktivnost, ki jo na tem mestu izvajajo, je tako ozaveš?anje najširše javnosti o pomenu tovrstnega sloga vožnje.


Na prvem mestu dvig ozaveš?enostiPče ozaveš?anja je izpostavil tudi Peter Wilbers iz nizozemske agencije za trajnost in inovacije SenterNovem. Na nizozemski nacionalni televiziji na primer že nekaj let predvajajo duhovita oglasna čla, s katerimi dvigujejo ozaveš?enost o ekološki vožnji. Ta pristop je zelo drag, a je tudi zelo čnkovit, je dejal Wilbers. Kar dve tretjini ljudi sta namre? že seznanjeni z omenjenim čnom vožnje, petina pa jih ta slog uporablja tudi v praksi.

Zanimanje za programe če vožnje je na Nizozemskem trenutno v porastu, vzrok za to pa gre pripisati predvsem naraš?anju cen goriva. Zadnji podatki čjo o tem, da so v zadnjih letih porabo goriva v javnem transportu (avtobusi) znižali za 8,4 %, na ču dostavnih vozil (kombiji) so zabeležili 5,8-odstotno znižanje porabe goriv ter za 40 % manj nesre?, na ču prevozništva (tovornjaki) pa so porabo goriva znižali za 2,1 %, število nesre? za 14,2 %, stroške vzdrževanja pa za 3,5 %.


Ekološka vožnja ? vožnja prihodnosti?V program ekološke vožnje so Nizozemci do sedaj investirali preko 20 mio ?, do leta 2010 pa bo v promocijo novega sloga vožnje nizozemska vlada investirala še dodatnih 15,5 mio ?.

V Nčji ? položaj je predstavil Jochen Lau, vodja sektorja za izbraževanje, Svet za varnost v cestnem prometu, Nčja ? so se treninga če vožnje ob podpori čih poslovnih akterjev lotile neodvisne organizacije, ki v tem vidijo poslovno priložnost. Poleg tega so vpeljali, podobno kot na Nizozemskem, čnje če vožnje tudi v avtošole. Za če ciljne skupine ? posameznike, institucije, prevozniška podjetja ? pripravljajo če čne izobraževanja, ki so jim prilagojeni tako po zahtevnosti kot po obsegu.

Lau je poudaril, da eco-driving čje varno, gospodarno, okolju prijazno, a zato ni? čsnejšo vožnjo, ki po njegovem mnenju celo čje vožnjo prihodnosti.


Nekaj nasvetov za čo vožnjo:- Vči tlak v pnevmatikah oz. nujno je preverjanje tlaka;
- Z menjalnikom do manjše porabe ? prestavljanje pri nižjih vrtljajih;
- Opazujte promet pred seboj in se izogibajte nepotrebnemu zaviranju in pospeševanju;
- ?im manj zaviranja oz. ?imbolj enakomerna vožnja;
- Ugašanje motorja v daljših zastojih;
- Odstranjevanje nepotrebne prtljage iz vozila;
- Vozite umirjeno;
- Dobro olje + redni servisi = manša poraba goriva!www.energetika.net/promet