Novice

VW Polo in Lupo (modelno leto 1998 in 1999) vabljena na servise

V okviru stalnega nadzora serijske proizvodnje in kontrole vozil, ki so udeležena v prometu, je koncern Volkswagen v preteklem tednu ugotovil, da so bile v vozila Polo/Lupo, ki so bila izdelana v omenjenem ?asovnem obdobju, vgrajene če cevi, ki lahko zaradi napake pri izdelavi na čih čejo puš?ati.

To lahko negativno vpliva na oskrbo čvalnika zavorne č s podtlakom, zato se lahko zmanjša podpora zavorne č, vendar do popolnega izpada zavornega sistema nikakor ne more priti.

Vozila lahko stranke do popravila normalno uporabljajo, ?e pa opazijo, da je zavorni pedal "trši", naj nemudoma obiš?ejo pooblaš?eni Volkswagnov servis.

Pretekli teden je podjetje Porsche Slovenija že obvestilo vse pooblaš?ene Volkswagnove partnerje, ki bodo prizadeta vozila postopoma vpoklicali v servisne delavnice. V Sloveniji je takšnih vozil 6000.

Alpra