Novice

NISSAN NAJAVLJA PROGRAM "NISSAN GREEN PROGRAM 2010"

TOKYO (11. december, 2006)--Nissan Motor Co., Ltd., je najavil svoj novi či okoljevarstveni plan aktivnosti, Nissan Green Program 2010 (NGP 2010 - Nissanov zeleni program 2010). Nčt je namenjen izpolnitvi Nissanove okoljevarstvene filozofije "sožitje ljudi, vozil in narave" in doprinosu k okolju prijazni mobilni družbi.

Glavne če Nissanovega zelenega programa 2010:
? Podatek o zmanjšanju emisij CO2 bo čn med če pokazatelje uspeha.
? Lansiranje "tri-litrskega vozila" do ciljnega leta 2010; vozilo z bencinskim motorjem, ki lahko prevozi 100 km s tremi litri goriva.
? Razširitev dostopnosti vozil s prilagodljivim tipom goriva (FFV - Flexible Fuel Vehicles) v naslednjih treh letih.
? Lansiranje Nissanovega vozila na či pogon v čtku naslednjega desetletja.
? Razvoj Nissanovega originalnega hibridnega vozila in njegovo lansiranje v fiskalnem letu 2010.
? Pospešitev razvoja "plug-in" hibridne tehnologije.
? Zmanjševanje emisij CO2 v proizvodnih obratih po celem svetu za 7 odstotkov v primerjavi z letom 2005 do leta 2010."Nissanov zeleni program 2010 č jasen pogled na Nissanova prihodnja prizadevanja na vseh čih okoljevarstvene zaš?ite," je dejal Toshiyuki Shiga, či direktor podjetja Nissan Motor Company. "Ustvarjen je bil z namenom spopasti se tako s trenutnimi izzivi kakor tudi za izoblikovanje temeljev za čo okolju prijazen poslovni model."

Nissan bo deloval na treh čih čih povezanih z okoljem: zmanjševanje emisij CO2, zmanjševanje emisij izpušnih plinov, pospeševanje recikliranja. Nissanov zeleni program 2010 je še posebej čn k zmanjševanju emisij CO2 s strani Nissanovih vozil in tudi pri vsakodnevnih postopkih podjetja.

Za zagotovitev čvanja podatka o zmanjševanju emisij CO2 v glavnih procesih čnja podjetja smo CO2 čli k notranjim pokazateljem uspešnosti upravljanja. Pred tem so bili pokazatelji kakovost, stroški in ?as. S tem fiskalnim letom pa je bil dodan še CO2 in tako smo dobili QCT-C (quality, cost, time, CO2).

"Naša filozofija razvoja proizvodov poskuša čti trajen napredek, pravo tehnologijo ob pravem trenutku, na pravem tržiš?u in s pravo ceno za kupca," je izjavil Carlos Tavares, izvršni podpredsednik za razvoj izdelkov in strategijo podjetja pri podjetju Nissan Motor Company. "QCT-C je čo orodje uprave in postavlja uspešnost zmanjševanja emisij CO2 v samo srce našega poslovnega modela."

Nissan verjame, da bodo tudi v bližnji prihodnosti motorji z notranjim izgorevanjem še naprej glavni pogonski vir za vozila. V sklopu Nissanovega zelenega programa 2010, bo Nissan pospešil razvoj tehnologij, ki čjo izboljšanje čnkovitosti čih bencinskih pogonskih sklopov. Na primer, Nissan bo razvil pogonske sklope, ki bodo podpirali razvoj "tri-litrskega vozila"; vozila, ki bo sposobno prevoziti 100 kilometrov s samo tremi litri bencina. Lansiranje tega vozila je predvideno za leto 2010, z čtkom na Japonskem.

Pogled v prihodnost pa razkriva, da bodo vozila na či pogon, ki bodo ?rpala mo? ali iz akumulatorjev ali pa iz vodikovih gorivnih celic, postajala vedno bolj pomembna ter bodo navsezadnje celo nadomestila motorje z notranjim izgorevanjem. Nissan nadaljuje s precejšnjimi investicijami v vse vidike tehnologije čih vozil. Na prvem mestu tega programa se nahaja razvoj hibridnega vozila, ki bo uporabljalo Nissanovo originalno tehnologijo in je planirano za lansiranje v fiskalnem letu 2010. V letu 2007 bo Nissan predstavil svoje prvo hibridno vozilo ? limuzino Altima, namenjeno za tržiš?e v ZDA, ki uporablja hibridne sisteme razvite izven podjetja.

Na čtku naslednjega desetletja namerava Nissan lansirati naslednjo generacijo vozil s pogonom na, v lastnem podjetju razvite gorivne celice in čo vozilo s pogonom na baterijske akumulatorje. Hkrati pa Nissan pripravlja novo tovarno za razvoj, proizvodnjo in trženje naprednih litij-ionskih baterijskih akumulatorjev, ki so či tehnološki del za vse čo gnane pogonske sklope. Kot dodatek pa to pomeni tudi pospešitev razvoja "plug-in" hibridnih vozil.

"V podjetju Nissan verjamemo, da je za razvoj čo okolju prijaznih vozil potrebno narediti velik napredek pri tehnologiji notranjega izgorevanja, hkrati s tem pa razvijati če vire pogonov," je dejal Mitsuhiko Yamashita, izvršni podpredsednik za raziskave in razvoj pri podjetju Nissan Motor Company.

Cilji Nissanovega zelenega programa 2010

1. Zmanjšanje celotne čne emisij CO2
1-1 Zmanjšanje emisij CO2 s proaktivno uvedbo tehnologij, ki zagotavljajo izboljšanje čnkovitosti motorjev in pogonskih sklopov.
? Lansiranje šestih vozil na Japonskem, ki tvorijo paket tehnoloških dosežkov za varstvo okolja. Ti modeli bodo leta 2010 na Japonskem za 20 % prekašali predpisane standarde porabe goriva, oddajali bodo 75 % manj emisij izpušnih plinov kot pri standardih leta 2005 in bodo opremljeni z naprednim sistemom za nadzor kakovosti zraka v potniški kabini.
? V fiskalnem letu 2010 bo uvedena tehnologija bencinskih motorjev, ki bo zmanjšala porabo goriva in hkrati znižala emisijo CO2, ki bo enaka stopnji dizelskih motorjev in bo čvala:
 Kombinacijo neposrednega vbrizgavanja bencinskih motorjev z naslednjo generacijo sistemov turbokompresorjev (štirivaljni motorji)
 Kombinacijo neposrednega vbrizgavanja bencinskih motorjev s sistemom variabilnega krmiljenja ventilov (VEL ? Variable Valve Event & Lift System) za motorje V6 in V8
? Uvedba sistema VEL, ki bo čl zmanjšanje emisij CO2 za 10 %, z čtkom v letu 2007 na Japonskem in Severni Ameriki
? Vpeljava "trilitrskega vozila", katerega stopnja emisij CO2 bo primerljiva s hibridnimi vozili, z čtkom v letu 2010 na Japonskem
? Razvoj novih ?istih dizelskih motorjev za Evropo, Japonsko, Severno Ameriko in Kitajsko čo z naslednjimi cilji:
 Lansiranje dvolitrskega dizelskega motorja, ki ustreza normi emisij Euro4, v prvi polovici leta 2007 z čtkom v Evropi
 Ustrezanje standardom emisij izpušnih plinov "Tier2 BIN5" v Združenih državah
 Ustrezanje predpisom emisij izpušnih plinov "Post-New Long-Term" na Japonskem
? Nenehen razvoj in uvedba vozil s pogonom na bio-etanol:
 Vsi aktualni Nissanovi bencinski motorji lahko trenutno delujejo z 10 % mešanico bio-etanola (E10).
 Uvedba modela Armada FFV (E85) v Združenih državah v letu 2007, ki se bo pridružil vozilu Titan FFV (E85), ki je na prodaj od leta 2004 dalje.
 Uvedba modela s 100 % pogonom na bio-etanol (E100) za Brazilijo do leta 2009
? Strategija brezstopenjskega avtomatskega menjalnika (CVT): cilj je prodati 1 milijon vozil, opremljenih z brezstopenjskim avtomatskim menjalnikom, do konca fiskalnega leta 2007. Emisija CO2 je pri vozilu z menjalnikom CVT za do 10 % nižja kot pri čih avtomatskih menjalnikih.

1-2 Pospešitev razvoja tehnologij na či pogon za znižanje stroškov in čnje uspešnosti:
 Razvoj hibridnih vozil na čih pogon (HEV) na zasnovi originalnega Nissanovega hibridnega sistema za lansiranje na Japonskem in v Združenih državah do leta 2010.
 Uvedba Nissanovega vozila na či pogon z čtkom na Japonskem v prvih letih naslednjega desetletja.
 Pospešitev razvoja "plug-in" hibridnih tehnologij, pri katerih lahko akumulatorje napolnimo preko polnilnega sistema v vozilu in tudi preko čega čega omrežja.
 Uvedba naslednje generacije gorivnih celic v Združenih državah in na Japonskem v prvih letih naslednjega desetletja. Kča tehnologija je usmerjena na Nissanov napredni dovodni sistem goriva.
 Otvoritev novega podjetja, ki bo usmerjeno v razvoj, proizvodnjo in trženje litij-ionskih baterij.

1-3 Proizvodnja
 V okviru Nissanovega zelenega programa "NGP2010" smo se v proizvodnih obratih pretežno čli na zmanjšanje emisij CO2 za 7 odstotkov (na splošno po enoti CO2 do leta 2010 v primerjavi z letom 2005).

2. ?ista emisija ? zmanjšanje škodljivih substanc
2-1. Proizvod in tehnologija: Vnaprejšnje ustrezanje prihodnjim predpisom za emisijo izpušnih plinov na čni čih tržiš?.

2-2. Proizvodnja
 Svet: zmanjšanje emisij škodljivih organskih snovi (VOC ? Volatile Organic Compounds) na nižjo stopnjo, kot jo predpisuje lokalna zakonodaja
 Japonska: 15 % zmanjšanje emisij škodljivih organskih snovi (VOC) v celoti (v primerjavi z letom 2005)

3. Recikliranje
3-1. Proizvod in tehnologija
Pčnje deleža reciklažnih delov vozil na koncu življenjske dobe:
 Svet: Pospešitev trenutnih aktivnosti za dosego v ču 95 % reciklažnih delov do konca leta 2010. Na Japonskem bo to doseženo pet let prej od zakonodaje, ki to zahteva do leta 2015.

3-2. Proizvodnja
Izboljšanje deleža reciklažnih delov od odpadkov proizvodnje
 Svet: Cilj je č najboljšo stopnjo znotraj te industrijske panoge.
 Japonska: Cilj je reciklirati 100 % vseh odpadnih materialov proizvodnje.

"V okviru proizvodnje si nenehno prizadevamo za napredek na ču varstva okolja ," komentira Tadao Takahashi, izvršni podpredsednik proizvodnje pri podjetju Nissan Motor Company. "V okviru novega čta smo si zadali cilj, da bomo reciklirali ?isto ves odpadni material, ki nastane med procesom proizvodnje."

Leta 1993 je Nissan uvedel stalen plan aktivnosti za varstvo okolja. Poleg tega podjetje nenehno uvaja ogromno izboljšav na vseh čih delovanja, čo z razvojem proizvoda, proizvodnim procesom, prodajo in storitvami. V okviru Nissanovega zelenega programa 2005, ki je bil predstavljen leta 2002, so bili zastavljeni zelo či cilji, ki čjejo vnaprejšnje ustrezanje standardom porabe goriva za leto 2010 na Japonskem, vnaprejšnje ustrezanje standardom vozil z izjemno nizko emisijo (ULEV - Ultra-Low Emission Vehicle) na Japonskem in 95 % stopnjo reciklažnih materialov. Razen manjših izjem so bili vsi omenjeni cilji doseženi oziroma celo preseženi. Poleg tega je leta 2005 Nissan prejel priznanje za Očo člo o varstvu okolja, s ?imer je znamka že drugo leto zapored osvojila prestižno nagrado Svetovne organizacije za varstvo okolja (GEF).