Reportaže

Redni pregledi vozil za varno in ekološko vožnjoPoleg čega pregleda vozil je skrb in odgovornost lastnika vozila tista, ki č o varni in ekološki vožnji posameznika. AMZS je za lastnike vozil pripravil Avtomobilsko kartico, s katero bodo lastniki vozil vodili evidenco o rednem vzdrževanju vozila, hkrati pa jim bo služila tudi kot dokazilo o rednem vzdrževanju vozila na avtomobilskih servisih AMZS. Redno pregledovanje vozila pa lahko deloma izvajajo tudi lastniki sami, zato je AMZS na novinarski konferenci predstavil čla za pregledovanje vzdrževalnih č vozila.

Redni pregledi vozil in servisi so čega pomena za varno in ekološko vožnjo. To potrjuje tudi podatek, da je samo AMZS v lanskem letu zaradi okvar na cesti v Sloveniji in tujini pomagal 7.620 novim avtomobilom čih znamk, starih eno ali dve leti. Švedska študija pokvarljivosti vozil (vir:Švedsko združenje organizacij za či pregled vozil) kaže, da se pri vozilu starem tri leta relativno pogosto pojavijo naslednje napake - napaka čnih č se v ču pojavi pri 6,2 odstotkih (pri najslabšem modelu pri 24 odstotkih) vozil, okvara parkirnih oziroma pozicijskih č pa pri 10,8 odstotkih (pri najslabših modelih pri 28 odstotkih) tri leta starih vozil. Od pregledanih vozil starih tri leta s čo 76.510 prevoženimi kilometri je delež vozil z napako zavrnitve na čih pregledih 7,7 odstoten; pri 10 let starih vozilih s čimi 160.860 prevoženimi kilometri pa je delež teh napak po podatkih švedskega združenja 26,6 odstoten. Pri 10 let starih vozilih je ča pogostost napake zavornih cevi 4,1 odstotna.

Velik odstotek rabljenih vozil kupijo mladi vozniki, ki sodijo v skupno voznikov in voznic, ki se najpogosteje znajde v čh. ?Nakup in vzdrževanje vozila predstavlja enega čih porabnikov osebnega premoženja. Zato je razumljivo, da pri teh izdatkih stremimo k nižanju stroškov servisiranja. Na AMZS-ju želimo opozoriti, da je razmerje med nižanjem stroškov in še dobro opravljenimi servisnimi pregledi čsih težko čjivo. Slabše servisiranje in čvanje za vsako ceno se praviloma že zelo kmalu čti tako v dodatnem izgubljenem ?asu, kot tudi denarju, ki bi bil lastniku vozila čvan pri korektno in strokovno opravljenem čm servisiranju.? je na današnji novinarski konferenci iz izkušenj AMZS povedal Andrej Brglez, predstavnik Avto-moto zveze Slovenije.

Po zakonu o varnosti v cestnem prometu (ZVCP) je frekvenca čih pregledov zmanjšana tako, da se prvi či pregled opravi v 4. letu starosti vozila, drugi v 6.letu , tretji v 8. in nato vsako leto. Zato je odgovornost za čo in ekološko ustreznost v či meri odvisna od voznikov in lastnikov vozil. Z namenom opozarjanja na redno preventivno pregledovanje vozila je AMZS pripravil nekaj čih vodil za vzdrževanje vozil ter opozoril na nujne vzdrževalne če, ki voznici in vozniku pomagajo ohranjati vozilo v či kondiciji. ?Za lastnike vozil smo pripravili Avtomobilsko kartico, s katero bodo ti lahko vodili evidenco rednih vzdrževalnih servisov in menjave posameznih delov vozil.? je povedal dr. Peter Kukovica, ?lan uprave AMZS d.d. Nekaj pa je č, ki jih lahko pregleduje tudi lastnik vozila sam. Mag. Igor Marinšek, čik direktorja čega sektorja pri AMZS je na čnju poudaril na če, ki jih mora lastnik vozila opazovati med vožnjo, kako naj ta pregleda motor, kako izpušne pline, kako opravi splošni pregled zunanjosti vozila, karoserije in pnevmatik. Na AMZS kljub vsemu svetujejo, da strokovni pregled vozila lastniki vozil prepustijo za to pristojnim strokovnjakom.