Novice

Tudi Ford z alternativnimi gorivi

Tako kot Opel stavi tudi Ford na obnovljive energije za pogon vozil. Pri pogonskem agregatu bodo pomembno vlogo imele vsekakor gorivne celice. In sicer v povezavi z vodikom, ki bi ga naj pridobivali z energijo iz obnovljivih virov (sonce, veter). S tako tehnologijo se seveda vedno bolj približujemo naši viziji, to je vožnji brez emisij. Nča ovira pri tem so seveda stroški za razvoj takega pogona. Namre? motorji z notranjim zgorevanjem so še vedno dosti bolj poceni, kot pa pogoni na gorivne celice.

V ZDA testira Ford že kar nekaj ?asa vozila z gorivnimi celicami. In to ne le na testnih čih, temve? tudi v normalnem prometu. Leta 2004 naj bi Ford izdelal limitirano število takih vozil. Velikoserijsko proizvodnjo pa planirajo okoli leta 2010. Do takrat pa bi se naj tudi cena takega vozila gibala nekje v normalnih čih.

Že sedaj pa prodaja Ford tako imenovane ?zelene? avtomobile. To so vozila, ki uporabljajo kot gorivo zemeljski plin/metan ali bioplin in etanol. Eno takih vozil je Ford Focus FFV (Flexible Fuel Vehicle), ki se proizvaja za švedski trg. To vozilo uporablja kot gorivo E85. To pomeni, da je gorivo sestavljeno iz 85 odstotkov etanola in 15 odstotkov bencina. CO2 emisije pri tem vozilu so za 80 odstotkov nižje, kot pa pri modelu z normalnim bencinskim motorjem.