Anketa

Rezultati ankete št. 44: Ali menite, da so cestiš?a dobro ozna?ena?Glede na če dogodke na slovenskih cestah, se je pojavilo vprašanje ali so gradbiš?a in razni cestni odseki ustrezno čni. Mnenje čne je da ne! Vzrok za veliko prometnih nesre? lahko pripišemo tudi slabim čam. Morda oznake res ustrezajo pravilniku, vendar na čnih zahtevnih mestih voznik postane preve? pozoren predvsem na druga vozila oz. smer vožnje in ne utegne čsno zaslediti č, opozorilnih tabel.

Da so če gradbiš? in raznih cestnih odsekov slabo čne, so že izpostavili številni vozniki. Potrditev, da je temu res tako, je pred kratkim podalo združenje avtomobilskih klubov, ki so Sloveniji dali slabo oceno za če na gradbiš?ih cestnih odsekov. Enako mnenje ste izrazili tudi naši bralci v zadnji anketi.

Avtoin je podal pred letom dni podal predlog za dopolnitev oznak na enem od cestnih odsekov hitre ceste, kjer se zgodi veliko prometnih nesre?. V nezgodah so udeleženi predvsem tujci, kar potrjuje, da je odsek nevaren oz. ni ustrezno čn. Predvidevamo, da odgovornih nismo obvestili prvi in edini, odgovora po letu dni nismo dobili. Oče so ostale enake, v tem ?asu se je zgodilo spet veliko nesre?, za katere lahko trdimo, da so vzrok pomanjkljive če oz. signalizacija. Vozniki od odgovornih ustanov ne čkujemo ni? drugega, kot malo ve? prilagodljivosti in spremljanje dejanskega stanja na terenu. Vozniki, ki poznajo pot morda res ne potrebujejo podrobnih oznak, čna drugih pa jo.

Rezultati ankete vaših glasov: Ali menite, da so cestiš?a dobro čna?
Da: [12.12%]
Ne: [64.65%]
Delno: [23.23%]