Tehnika - novosti

ECS tehnologija polnjenja akumulatorjev


Kadar postane vaš avtomobil zaradi izpraznjenega akumulatorja nevozen, čte črat servis. Na servisu vam dajo vedeti, da boste morali preživeti dan brez avta. Ker dan brez avta za vas ni rešitev, se (prehitro) odpravite v najbližjo trgovino. Velikokrat bi se strošek nakupa še dalo prihraniti, ?e bi vedeli, da obstajajo polnilniki, ki napolnijo akumulator v zelo kratkem ?asu.

ECS? tehnologija polnjenja je sposobna, od danes znanih in čo uporabljenih metod, dovesti v akumulator najve? energije v najkrajšem ?asu. To bi lahko pomenilo, ?e bi gledali na to polnjenje skozi dosedanje znane postopke, da bo imel akumulator zelo kratko življenjsko dobo. Polnilnik deluje s čo kontrolerja, (ECS = Electrode Specific Charging System), ki predstavlja novo tehnologijo polnjenja akumulatorskih baterij in je namenjen polnjenju čvih akumulatorskih.

Pri zelo izpraznjenih akumulatorjih pride do sulfatizacije in s tem do velike notranje upornosti. Sulfatiziranih akumulatorjev s čimi polnilniki, ki imajo omejeno napetostno karakteristiko ne uspemo napolniti. ECS? kontrolni sistem polnjenja pa stalno "bere" čo stanje baterije. Namesto da bi polnilnik vsiljeval polnilni tok, sistem č, da baterija sama kontrolira polnilnik.

?e upoštevamo, da se med polnjenjem po ECS? metodi akumulatorji ne grejejo, da je uparjanje elektrolita zmanjšano in, da ta metoda pomaga obdržati drobno zrnato kristalno strukturo elektrod, ki je čo zelo dovzetna, pa lahko sklepamo na daljšo življenjsko dobo. Pri polnjenju s to metodo je možnost, da bi prišlo do prenapolnjenosti akumulatorjev in s tem škodljivih posledic zelo majhna. Ko akumulator doseže stanje napolnjenosti, se polnjenje prekine.Namen uporabe:

Uporabimo ga lahko za polnjenje akumulatorjev:
? osebnih vozil,
? delovnih strojev,
? plovil,
? invalidskih čov,
? čih cestnih vozil,
? kot UPS (brez prekinitveni varovalni vir energije).


Prednosti in lastnosti polnilnikov:

? baterija sama č potreben polnilni tok pod nadzorom polnilnega kontrolnega sistema,
? polnilni kontrolni sistem č kratke ?ase polnjenja napram čim metodam polnjenja,
? polnilnik lahko uporabljamo kadar je akumulator čn na čo instalacijo v vozilu, prav tako lahko polnimo akumulator v primeru čnih čih porabnikov,
? s čo polnilnika lahko zaženemo motor vozila s povsem izpraznjeno baterijo,
? ni toplotnega efekta, ki čje baterije pri prenapolnjenosti,.
? zaradi nežnega in čnkovitega polnjenja se življenjska doba baterij č za desetkrat,
? zagotavlja najvišji možen nivo energije, shranjene v posamezni bateriji,
daje čn signal o čnem polnjenju,
? polnilnik akumulatorskih baterij deluje v preklopnem čnu (switching mode), zato je za svojo zmogljivost polnjenja izredno majhen in lahek.
? življenjska doba akumulatorja se podaljša(v ču za eno tretjino),
? možnost obuditve čvih akumulatorjev, ki so zaradi nepravilnega polnjenja sulfatizirali.JM

Galerija: