Pnevmatike

Dunlop SP Winter Response: Nov Dunlopov zimski avtoplaš?

Dunlop SP Winter Response: Boljša odzivnost na cesto in ve?ji nadzor pozimi

Dunlop, je predstavil SP Winter Response, nov zimski avtoplaš? z boljšim oprijemom, kar pomeni boljši nadzor nad vozilom na cestah pozimi. Zahvaljujo? Dunlopovi nedavno uvedeni tehnologiji Touch, Dunlop SP Winter Response zagotavlja ve?jo odzivnost na cesto, kar pomeni nadzorovano vožnjo v vsakršnih zimskih pogojih.

"Najpomembnejši vidik vožnje po zimskih cestah je ohranjanje nadzora nad vozilom, ne glede na to, kako se utegnejo spreminjati pogoji. Odziv vozila na vaša dejanja in ustrezne povratne informacije s ceste so za nadzorovano vožnjo pozimi bistvenega pomena," je povedal Frédéric Schilling, direktor blagovne znamke Dunlop za Evropo, Srednji vzhod in Afriko.

Tehnologija Touch ? za boljši nadzor nad vozilom pozimi
Dunlopova nova tehnologija Touch združuje številne vrhunske zimske tehnologije, da bi lahko dosegli kar najboljši oprijem, ve?jo vodljivost in kratko zavorno pot v vseh zimskih pogojih.
Novi avtoplaš? SP Winter Response zagotavlja boljši oprijem in odzivnost na cesto, s tem pa tudi visoko raven zanesljivosti na s snežno brozgo pokritih, zasneženih, mokrih in suhih cestah. "Tehnologija Touch preprosto pomaga vozniku ve?ino ?asa bolje ob?utiti cesto," je razložil Schilling. "Odziv na cestiš?e so informacije, ki jih avtoplaš? "pobira" s ceste ? struktura, temperatura, oprijem itd. ? in posreduje vozniku. V Dunlopu se vsi avtoplaš?i razvijajo z namenom, da bi zagotovili visoko raven odzivnosti na cesto."

Edinstven sistem Multi Blade s številnimi lamelami: Vle?ne lamele in lamele z visoko amplitudo za u?inkovit oprijem, zaviranje in zavijanje na snegu
Zimske vozne razmere se lahko mo?no spreminjajo, celo na eni sami vožnji. Takšni pogoji, od mrzlega in suhega vremena do snega ali snežne brozge, postavljajo pnevmatikam zelo velike zahteve. Suha podlaga zahteva kar najve? gume na cesti. Po mokrem potrebujejo pnevmatike ?im ve? kanalov, da se lahko odvaja voda.
V snegu je potrebna višja raven oprijema. Novi avtoplaš? Dunlop SP Winter Response združuje vse te prvine, saj zajema edinstven sistem Multi Blade z dvema tipoma lamel, ki skupaj omogo?ajo veliko stabilnost, oprijem in nadzor nad vozilom, še zlasti po snegu; lamele na ramenskem delu pripomorejo k boljšemu oprijemu in bolj u?inkovitemu zaviranju, lamele z visoko amplitudo v osrednjem delu tekalne plasti pa pove?ujejo oprijem in ustvarjajo veliko mero odpornosti na bo?ni zdrs, ne glede na pogoje na cestah pozimi.

Kontura tekalne plasti z ve? radiji (MRT) pomeni ve?jo naležno ploskev
Tehnologija tekalne plasti z ve? radiji pomeni najve?jo prednost v ovinku. MRT omogo?a izredno natan?en izra?un površine tekalne plasti, da je razporeditev pritiska na naležno ploskev ?im bolj enakomerna. Enakomernejša porazdelitev pritiska in ve?ja naležna ploskev pa pomenijo boljšo vodljivost na suhem in mokrem cestiš?u.

Ra?unalniško izpopolnjen asimetri?en dezen tekalne plasti za uravnotežene vozne lastnosti
"Optimalizacija asimetri?nega dezena s pomo?jo najsodobnejših ra?unalniških tehnologij omogo?a izdelavo plaš?a z namenskimi, uravnoteženimi podro?ji tekalne plasti, pri ?emer ima vsako podro?je svojo posebno nalogo," je razložil Schilling. "Rezultat je izjemno dobro uravnotežen avtoplaš? z odli?nimi voznimi lastnostmi na zimskih cestah v vsakršnih razmerah.

Tesna povezava med avtoplaš?em in platiš?em za ve?ji nadzor in boljšo vodljivost
Poleg tehnologije MRT je Dunlop razvil poseben sistem za naleganje noge, ki še krepi tesno povezanost med avtoplaš?em in platiš?em. To omogo?a bolj prefinjen odziv na cestiš?e, s tem pa ve?ji nadzor in boljšo vodljivost.

Nova zmes z veliko vsebnostjo silike za boljši oprijem in ve? kilometrov
Nov, reaktiven postopek mešanja silike, pri katerem se uporablja optimalizirano vezivo za siliko, omogo?a, da zmes tekalne plasti novega avtoplaš?a Dunlop SP Winter Response ohranja veliko prožnost tudi pri nizkih temperaturah. Posledica je visoka raven zmogljivosti, ?vrst oprijem v vseh zimskih pogojih in ve?je število prevoženih kilometrov. Nižji kotalni upor vodi k manjši porabi goriva. Zmes vsebuje olje z nizko vsebnostjo PCA (policikli?en aromatski ogljikovodik), kar pomeni številne prednosti za okolje.

Prehod na SP Winter Response pri 7 stopinjah
Zimski avtoplaš?i niso potrebni samo za ceste, ki so redno pokrite s snegom in ledom. "Pomembno je vedeti, da zimski avtoplaš?i pove?ujejo varnost v vseh vrstah zimskih pogojev. Ne zimskih cestah in pri nizkih temperaturah letni avtoplaš?i izgubijo oprijem, saj so izdelani po namenskih letnih tehnologijah in z uporabo zmesi tekalne plasti za razmere poleti. Zimski avtoplaš?i pa zajemajo posebno tehnologijo lamel in imajo tekalno plast iz zmesi, ki zagotavlja boljši oprijem na vseh vrstah podlage in pri nizkih temperaturah," je povedal Schilling. Schilling priporo?a, da z letnih na zimske avtoplaš?e preidemo, ko temperatura pade na 7°C, in ne ?akamo na temperature pod ni?lo.

Dunlopov novi avtoplaš? SP Winter Response je na voljo v naslednjih dimenzijah:


155/70 R 13 75 T
175/70 R 13 82 T
155/65 R 14 75 T
165/70 R 14 81 T
165/70 R 14 85 T XL
165/65 R 14 79 T
175/70 R 14 84 T
175/70 R 14 88 T XL
175/65 R 14 82 T
185/70 R 14 88 T
185/65 R 14 86 T
185/60 R 14 82 T
165/65 R 15 81 T
175/65 R 15 88 T XL
185/60 R 15 84 T
185/60 R 15 88 T XL
185/55 R 15 82 T
195/65 R 15 91 T
195/65 R 15 95 T XL
205/60 R 16 92 T


Galerija: