Reportaže

Znižujemo stroške prevozov v Sloveniji

 

Poslovni portal Energetika.NET je organiziral  30. novembra 2007 dogodek Znižujemo stroške prevozov v Sloveniji, kjer so bile predstavljene tehnologije in dejavnosti za varen, varčen in okolju prijazen promet v Ljubljani in Sloveniji. Poseben poudarek je na vključenosti udeležencev, ki lahko razstavljene rekvizite preizkušajo. 
 

Dogodek je zaokrožil dvomesečni projekt Znižujemo stroške prevozov v Sloveniji, s katerim so v uredništvu poslovnega portala Energetika.NET spodbujali varčno in varno vožnjo med slovensko javnostjo. Za projekt so pripravili spletno stran ( www.energetika.net/promet ) z nasveti in nagradno igro, v okviru katere so podarili več kot 40 nagrad. Javnost so obveščali s 150.000 letaki, dostopnimi po celi Sloveniji ter se pojavljali v različnih medijih.

 

Zakaj je spodbujanje trajnostne mobilnosti pomembno?

Energetska učinkovitost v prometu postaja, zaradi visokih cen nafte in opozarjanj na onesnaženost planeta, pereča tema na evropski in svetovni ravni. Promet omogoča ljudem osebno udobje in večjo mobilnost, hkrati pa obremenjuje okolje z izpusti toplogrednih plinov (TGP) in onesnažuje zrak. Izmed vseh sektorjev se emisije TGP najbolj kontinuirano zvišujejo v prometu. Emisije iz prometa so bile v letu 2005 višje za več kot 100 % glede na bazno leto 1986 (VIR: Institut Jožef Stefan). Danes promet prispeva četrtino vseh emisij CO2. V EU kar 19 % izpustov CO2  povzročajo osebna vozila in lahka tovorna vozila, pri čemer absolutne količine še naprej naraščajo, zlasti zaradi naraščajočega števila in vse večje moči novih vozil. Po letošnji raziskavi Eurobarometera ima 81 % državljanov EU v gospodinjstvu avtomobil, večina - 51 % - ga uporablja kot glavno prevozno sredstvo. Trije izmed štirih (74 %) državljanov EU se zavedajo, da imata vrsta avtomobila in način njegove uporabe velik vpliv na stanje prometa v njihovem neposrednem okolju. Slovenijo s količino emisij še dodatno obremenjuje tranzitni promet, ki se povečuje zaradi širitve EU in neizdelanih mehanizmov za izboljšanje stanja.

 

Posamezniki lahko veliko storimo za zniževanje lastnih stroškov prevozov ter s tem pozitivno vplivamo na zmajševanje zastojev in nepotrebnih emisij. Denimo z rabo javnega prometa, katerega raba se je med letoma 1990 in 2005 zmanajšala za petkrat, na 862 milijonov potniških km (VIR: Ministrstvo za promet). Vemo, da se vožnji z osebnim avtomobilom ljudje ne bomo tako hitro odpovedali; ta je v veliko primerih upravičena, zaradi slabe infrastrukture in logistike prometne mreže. Vendar četrtino prevozov z osebnimi vozili opravimo na razdaljah, dolgih le 1,5 kilometra, nadaljnja polovica vseh voženj pa ni dolga niti 5 kilometrov (VIR: Ministrstvo za promet). S samim načinom vožnje pa lahko veliko pripomoremo k varnosti na cestah, pozitivno vplivamo na lokalno in globalno okolje ter nenazadnje porabimo manj goriva. S treningom varčne vožnje se lahko zmanjša število nesreč tudi do 40 %, poraba goriva se zmanjša do 20 % neposredno po treningih, dolgoročno pa do 5 %. Po izračunih The European Climate Change Programme je mogoče z varčno vožnjo količino emisij CO2 znižati vsaj za 50 milijonov ton letno, kar pomeni prihranek približno 20 milijard EUR. Poleg tega nov slog vožnje prispeva k zmanjševanju hrupa, znižuje stroške vzdrževanja in popravil vozila ter omogoča boljše počutje voznikov in potnikov. Konkretne nasvete za varčno vožnjo lahko najdete na www.energetika.net/promet.

 

Dejavnosti na dogodku Energetike.NET

Področje prometa je izredno razvejano, hkrati pa ima velike potenciale za doseganje trajnejše mobilnosti. Zato smo se v uredništvu poslovnega portala Energetika.NET odločili, da v sodelovanju s številnimi podporniki, slovenski javnosti predstavimo nekatere dejavnosti in projekte, katerih cilj je omogočiti uporabniku in okolju bolj prijazen promet. Udeleženci so imeli možnost na dogodku preizkušati in se seznanjati s spodaj naštetim.

  • Simulator vožnje zainteresiranim ?voznikom? pokaže koliko goriva porabijo s svojim načinom vožnje ter jim svetuje, kako to porabo zniža. Vgrajeno igro ?Virtual Trainer? so nam prijazno odstopili v nizozemskem podjetju SenterNovem.
  • Kot primer moderne in okolju prijazne avtomobilske tehnologije se predstavljata hibridni avto Honda Civid Hibrid in električni avto E-espace. Udeleženci bodo imeli možnost avtomobila preizkusiti. Na dogodku predstavlja vozilo E-espace njegov idejni vodja, g. Andrej Pečjak. Poleg tega je na dogodku prisoten inštruktor varne in varčne vožnje, g. Mitja Holynski, ki med vožnjo podaja nasvete za nižjo porabo goriva.
  • Udeleženci lahko preizkusijo ter spoznajo prednosti električnih skuterjev in električnih koles, ki jih prispevata podjetji Elaphe in LeoPard.
  • Podjetje ANET predstavlja avtomobilsko diagnostiko TEXA, ki je pomembna pri odkrivanju napak na avtomobilu in s tem znatno doprinese k varnosti.
  • Udeležencem je na voljo gradivo o projektih in tehnologijah s področja prometne varnosti in varčnosti ter okoljevarstva. Med drugimi podjetji svoje dejavnosti predstavlja tudi Mestna občina Ljubljana v okviru projekta Civitas.
  • Energetika.NET bo na kraju dogodka promocijsko delila prvo številko revije En.vizija, ki na strokoven in privlačen način zajema energetske vsebine.

 

Udeležene in novinarje sta na dogodku pozdravila ga. Alenka Loose, načelnica oddelka za varstvo okolja pri MOL, ki je spregovorila o trajnostnem razvoju prometa v Ljubljani ter  g. Fedor Černe, vodja sektorja za prometno politiko na Ministrstvu za promet, ki je predstavil dejavnosti in vizijo Slovenije pri doseganju trajnostne mobilnosti.