Tehnični nasveti

Policija svetuje voznikom

 Glede na spremenjene vremenske razmere moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možnost hitre spremembe voznih razmer. Ob spremenjenih voznih razmerah je temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu ustrezna zimska oprema motornega, pa tudi priklopnega vozila, za kar moramo pravočasno poskrbeti.

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št. 133/06) določa v 114. členu, da morajo biti motorna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo in določa, da morajo imeti vozila na cestah v Republiki Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta (pozimi) in tedaj, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo (ledna deska) ali poledenelo (poledica), predpisano zimsko opremo.

Zimska oprema je predpisana v pravilniku o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Ur.list RS št. 17/00 in 45/04).

V skladu z odredbo o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji je na cestah v Republiki Sloveniji, na katerih so zimske razmere, prepovedana vožnja za tovorna vozila s priklopnimi vozili, za vozila, ki prevažajo nevarno blago, in za izredne prevoze.

V skladu z 8. in 9. členom pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu štejejo za zimsko opremo motornih vozil:

 1. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike na vseh kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os.

  Pogoji za uporabo snežnih verig so izpolnjeni takrat, ko je na vozišču toliko snega, da pnevmatika med vožnjo ne pride v stik s površino vozišča (za pnevmatiko ostaja snežena sled).

 2. Pri dvoslednih motornih vozilih, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in priklopnih vozilih, ki jih vlečejo:
  • zimske pnevmatike najmanj na pogonskih kolesih ali
  • poletne pnevmatike in v priboru ustrezno velike snežne verige za pogonska kolesa ali verigam enakovredni pripomočki. Vozila s štirikolesnim pogonom morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za zadnjo os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Poleg tega morajo imeti ta vozila v opremi še lopato.

 3. Kanali dezena pnevmatik, ki štejejo v zimsko opremo, morajo biti globoki najmanj 3 mm.

 4. Zimske pnevmatike so tiste pnevmatike, ki imajo na boku proizvajalčevo oznako "M+S".

 5. Ne glede na prej navedene pogoje štejejo za zimsko opremo vozil, ki so v prometu v priobalnem področju Slovenije, poletne pnevmatike. Priobalno področje je območje, ki ga omejuje obala Jadranskega morja, meja z R. Italijo, meja z R. Hrvaško ter naslednje ceste (ki so vključene v to področje):
  • G 1-7 mejni prehod Krvavi potok - Kozina,
  • R2-409 Kozina - Klanec,
  • G 1-10 Klanec - Kastelec in
  • R3-623 Kastelec - Podgorje - meja z R. Hrvaško.

Pnevmatike na vozilih z največjo dovoljeno maso do vključno 3.500 kg, ki dosegajo hitrost nad 40 km/h, morajo biti enake velikosti, vrste (poletne, zimske, terenske) in zgradbe (radialne, diagonalne), na isti osi pa tudi iste nosilnosti, hitrostnega razreda ter istega proizvajalca in dezena (vzorec tekalne površine).

Zimske pnevmatike so lahko za največ dva razreda nižjega hitrostna razreda, kot ga zahteva konstrukcijsko določena najvišja hitrost vozila.

Policisti pri nadzoru cestnega prometa preverjajo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo.


Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. list RS št 133/06), ki v 114. členu določa, da morajo biti motorna vozila od 15. novembra do 15. marca naslednjega leta in v zimskih razmerah, ki so opredeljene v 88. točki prvega odstavka 23. člena, opremljena s predpisano zimsko opremo.

Motorna in priklopna vozila, registrirana v tujini, morajo imeti v skladu z 59. členom novega zakona o varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah zimsko opremo, predpisano za motorna in priklopna vozila, registrirana v Republiki Sloveniji.

Voznik, katerega vozilo pozimi ali v zimskih nima ali nima ustrezne zimske opreme, se kaznuje v skladu s 114. členom novega zakona o varnosti cestnega prometa z globo 125,19 evra, če pa je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo 417,29 evra. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje za tak prekršek z globo najmanj 1.251,88 (odgovorna oseba najmanj 125,19 ) evra, če je zaradi tega oviran ali onemogočen promet, pa z globo najmanj 4.172,93 (odgovorna oseba najmanj 417,29) evra.

Po 115. členu novega zakona o varnosti cestnega prometa se kaznuje zaradi kršitve določb odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji voznik z globo 208,65 evra, pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik z globo najmanj 4.172,93 evra, odgovorna oseba pa z globo najmanj 417,29 evra.

V skladu z 239. členom novega Zakona o varnosti cestnega prometa prepove policist nadaljnjo vožnjo in izloči iz prometa motorno ali priklopno vozilo, ki v zimskih razmerah nima predpisane zimske opreme ali če je na njem sneg, led, voda ali druge snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega, ali če stekla vozila ali vzvratna ogledala niso čista. Izločitev vozila traja toliko časa, dokler se ne odpravijo razlogi, zaradi katerih je bila odrejena.

V skladu s četrtim odstavkom 114. členom novega Zakona o varnosti cestnega prometa odredi policist odstranitev vozila, ki obstane na cesti, ker nima predpisane zimske opreme, pa bi jo moralo imeti, ali je v cestnem prometu, ko ne bi smelo biti, če ga s ceste takoj ne odstrani voznik. V takem primeru ga odstrani na stroške lastnika izvajalec rednega vzdrževanja ceste.


Nasveti voznikom

Priprava motornega vozila na zimo naj zajema tudi pregled drugih naprav in opreme vozila. Poleg pnevmatik, zavor, krmilnega mehanizma in luči je tu še vrsta drugih naprav, ki jih mora uporabnik vozila občasno, pred zimo pa pravočasno in skrbno preveriti:

 • akumulator - pregledati, očistiti in namazati je treba kabelske priključke ter preveriti stanje elektrolita v celicah;
 • hladilni sistem - preveriti je potrebno gostoto in raven hladilne tekočine;
 • sistem za dovod zraka v vozilo - priporočljivo je preveriti, ali se v sistemu nahajajo tujki (smeti ali posušeno listje);
 • olje v motorju - gladina olja mora vedno segati med obe oznaki (max - min) na merilni palici;
 • sistem za močenje vetrobranskega stekla - preveriti je treba količino vode v posodi ter ji dodati zadostno količino sredstva proti zmrzovanju;
 • metlice brisalcev - preveriti njihovo izrabljenost in jih po potrebi zamenjati;
 • klinasti jermen - preveriti je treba stanje in napetost jermena, ki zagotavlja vrtenje alternatorja, črpalke hladilne tekočine in drugih naprav;
 • sistem za dovod goriva - pri vozilih z dizel motorjem je priporočljivo pregledati in po potrebi očistiti filter za gorivo;
 • tesnila vrat - če jih bomo občasno namazali z glicerinom, v mrzlih dneh kljub mokroti vrata ne bodo primrznila;
 • ključavnice na vratih in pokrovu prtljažnika - občasen vbrizg WD 40 ali podobnega penetrirajočega antikorozivnega sredstva bo preprečil pomrznjenje ključavnice.

Priporočila za vožnjo v zimskih razmerah in pozimi

 • hitrost vozila zmanjšajmo in ga prilagodimo razmeram ter stanju vozišča,
 • povečajmo varnostno razdaljo med našim vozilom in vozilom, ki vozi pred nami,
 • zavirajmo narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,
 • ne spreminjajmo smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila. Podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,
 • zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,
 • vozimo čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,
 • posebej bodimo pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica,
 • računajmo z daljšim časom potovanja, zato se od doma odpravimo prej kot običajno,
 • med vožnjo bodimo zbrani, predvsem pa strpni do drugih udeležencev v prometu. V takih razmerah je še posebno pomembna vozniška kultura, etika in solidarnost.
 

Galerija: