Tehnika - novosti

Nissanu potrdili odgovoren odnos do okolja na globalni ravni

Nissan je prvi in edini japonski izdelovalec avtomobilov, ki je pridobil certifikat kakovosti ISO 14001, veljaven za delovanje doma in v tujini. Družba je uspešno prestala preverjanje delovanja po mednarodno potrjenih merilih za upravljanje zmanjšanja obremenjevanja okolja. Certifikat je izdal Japonski avtomobilski raziskovalni inštitut (JARI), pooblaščen za preverjanje delovanja podjetij po merilih ISO14001. Tako je neodvisen organ Nissanu potrdil do okolja odgovoren razvoj novih izdelkov na domači in mednarodni ravni. Družba je imela tovrstno potrdilo za razvoj izdelkov od leta 1998 dalje  izključno na Japonskem.

S srednjeročnim Zelenim programom 2010 (Nissan Green Program 2010 ? NGP 2010) so bili zastavljeni jasni cilji na področju omejevanja izpusta ogljikovega dioksida na globalni ravni. Zato Nissan deluje na tem področju po vnaprej določenih smernicah in s posebej natančnim in učinkovitim sistemom preverjanja. Smernice razvoja novih izdelkov na globalni ravni so bile razširjene z natančno določitvijo postopkov za doseganje ciljev, zapisanih v NGP 2010, ki se nanašajo na zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida in celovitega zmanjšanja obremenjevanja okolja ter pospeševanja in večanja obsega recikliranja. Kako dosleden je Nissan pri tem, priča nov način oblikovanja ocene uspešnosti vodenja na različnih ravneh. Ocena je doslej upoštevala le tri merila, kakovost, stroške in čas, po novem pa je vanjo vključeno še merilo učinkovitosti na področju zmanjša izpusta ogljikovega dioksida. Poleg tega je Nissan za razvoj izdelkov na globalni ravni ustanovil še posebno skupino za nadzor in centralizirano upravljanje ter uvajanje postopkov za doseganje okoljevarstvenih ciljev.

S statusom 'Sincere Eco-Innovator' sodi Nissan med vodilne družbe na okoljevarstvenem področju, saj pospešeno razvija nove tehnologije, izdelke in storitve, ki zagotavljajo resnično in otipljivo zmanjšanje izpusta ogljikovega dioksida in tako veliko prispeva k vzpostavitvi ekološko in širše moralno odgovorne mobilne družbe.

Naslednji mesec, aprila 2008, bo Nissan objavil nova navodila, usmeritve in merila za dobavitelje sestavnih delov na globalni ravni (Green Procurement Guidelines), po katerih bodo morali le-ti ob ostalih merilih upoštevati tudi okoljske in za sleherni izdelek, torej sestavni del avtomobila Nissan, navesti podatek o količini izpusta ogljikovega dioksida ob njegovi izdelavi. Nissan bo tako začel aktivno spremljati odnos do okolja dobaviteljev. Poleg zmanjšanja izpusta ogljikovega dioksida Nissan že uresničuje tudi druge cilje zmanjšanja obremenjevanja okolja, saj je od julija 2007 v svojih novih avtomobilih odločno zmanjšal ali popolnoma odpravil uporabo težkih kovin in določene vrste umetnih mas.