Tehnika - novosti

Vodik ekološko gorivo prihodnosti

 

Znanost in industrija združila moči pri raziskovanju vodika in vodikovih tehnologij

Podpisana je pogodba o ustanovitvi ?Razvojnega centra za vodikove tehnologije?, ki bo pospeševal izvajanje raziskovalnih, razvojnih in izvedbenih projektov na področju tehnologij vodika in gorivnih celic. Med ustanovitelji so podjetja in ustanove, ki na področju vodika in vodikovih tehnologij kot čiste energije prihodnosti že sedaj pokrivajo posamično vejo tega širokega področja.

Podjetja Domel, d.d., Petrol d.d., INEA d.o.o., TPJ, d.o.o., Mebius, d.o.o. ter Institut Jožef Stefan in Kemijski inštitut Ljubljana so našla skupni interes v združevanju znanja v obliki Razvojnega centra za vodikove tehnologije. Uporaba energetskih sistemov na osnovi vodika zaradi globalnih problemov onesnaženja okolja in pomanjkanja fosilnih goriv namreč postaja pomembna smernica pri načrtovanju bodoče energetske politike. Tehnologije pridobivanja vodika, njegovega shranjevanja, transporta in uporabe v sistemih z gorivnimi celicami so že vrsto let predmet intenzivnega raziskovanja tudi v Sloveniji, ustanovitelji Razvojnega centra pa so podjetja in ustanove, ki na področju vodika in vodikovih tehnologij kot čiste energije prihodnosti že sedaj pokrivajo posamično vejo tega širokega področja.

Pogodba o ustanovitvi Razvojnega centra za vodikove tehnologije je bila podpisana danes, 24. septembra 2008. Ob tej priložnosti so se v Ljubljani zbrali številni strokovnjaki s področja vodikovih tehnologij in podpisniki pogodbe - dr. Jožica Rejec, predsednica uprave Domela d.d., Marko Kryžanowski, predsednik uprave Petrola d.d., Boštjan Napast, član uprave Petrola d.d., mag. Marko Svetina, glavni direktor družbe INEA d.o.o., prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef Stefan, Branko Vrečko, direktor TPJ, d.o.o., dr. Stanko Hočevar, direktor podjetja Mebius d.o.o., in prof. dr. Janko Jamnik, direktor Kemijskega inštituta. Kot gost se je dogodka udeležil tudi Jure Leben, vodja vladne službe za vodik v Republiki Sloveniji in vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Center za obnovljive vire energije in varstvo okolja (COVEVO).

Slovenija je v Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 kot enega ključnih projektov opredelila projekt Trajnostna energija in ekonomija vodika, prav tako pa je dejavna tudi Slovenska tehnološka platforma za vodik in gorivne celice (SIHFC). Razvojni center za vodikove tehnologije je prva ustanova, ki bo povezala vsa znanja in stroko s tega področja. Tako so med osnovnimi namerami zavoda pospeševanje in izvajanje raziskovalnih, razvojnih in izvedbenih projektov ter doseganje kritične mase znanja in strokovnjakov na področjih tehnologij vodika in gorivnih celic. Razvojni center za vodikove tehnologije si je za enega izmed ciljev postavil postati mednarodno uveljavljena strokovna ustanova, ki bo delovala kot pospeševalec in koordinator za razvoj visoko tehnološko zahtevnih izdelkov na področju vodikovih tehnologij.

Za vršilca dolžnosti direktorja novoustanovljenega centra so ustanovitelji izbrali mag. Matjaža Čemažarja, ki je ob tej priložnosti povedal: ?Razvojni center za vodikove tehnologije bo povezal znanje znanstvene stroke z resursi industrije in na ta način ponudil odlično podlago za realizacijo projektov, ki jih načrtujemo. Vodik je gorivo prihodnosti, a v tem trenutku obstoječa tehnologija ne omogoča njegovega učinkovitega izkoriščanja. Naš cilj je, da to vrzel zmanjšamo ter znanosti in  industriji ponudimo rešitve, ki bodo vodikove tehnologije popeljale v naš vsakdan.?


Galerija: